Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/90345
Type of publication: research article
Type of publication (PDB): Straipsnis Clarivate Analytics Web of Science / Article in Clarivate Analytics Web of Science (S1)
Field of Science: Vadyba / Management (S003)
Author(s): Čiulevičienė, Vida;Mickūnienė, Ieva
Title: Valstybės skolos valdymo vertinimas
Other Title: Assesment of public debt management
Is part of: Vadybos mokslas ir studijos - kaimo verslų ir jų infrastruktūros plėtrai = Management theory and studies for rural business and infrastructure development: mokslo žurnalas / Aleksandro Stulginskio universitetas, Lietuvos agrarinės ekonomikos institutas. Akademija: Aleksandro Stulginskio universitetas, 2016, T. 38, nr. 4
Extent: p. 327-340
Date: 2016
Keywords: valstybės skola;valstybės skolos valdymo valdymas;viešieji finansai;debt management;public debt;state economics
Abstract: Tema aktuali, nes Lietuvos valstybės skola metai iš metų didėja, o išsamių tyrimų apie jos valdymą stokojama. Problema – kaip įvertinti, ar valstybės skola valdoma tinkamai? Šio straipsnio tikslas – parengus valstybės skolos valdymo vertinimo modelį, išanalizuoti ir įvertinti Lietuvos valstybės skolos valdymą. Tyrimo metodai: teorinių tyrimų logiką sudaro mokslinės literatūros valstybės skolos valdymo vertinimo kriterijų, rodiklių ir metodų klausimais susisteminimas vertinimo kriterijų ir rodiklių analizė ir sintezė. Empiriniam tyrimui naudota Finansų ministerijos ir Lietuvos statistikos departamento informacija. Pagal parengtą valstybės skolos valdymo vertinimo modelį išanalizuota skolos struktūra ir rodiklių atitiktis nustatytiems limitams, įvertinti ir išnagrinėti valstybės skolos augimo tempai, apskaičiuotas tarpgeneracinis skolos moralumo indeksas ir įvertintas Lietuvos valstybės skolos valdymo priimtinumas. Atlikus skaičiavimus nustatyta, kad Lietuvos valstybės skolos valdymas 2010–2015 metų laikotarpiu vertintinas kaip priimtinas valstybės skolos struktūros, rodiklių atitikties ribiniams dydžiams ir valstybės skolos augimo tempų atžvilgiu, bet moraliniu ateities kartoms atžvilgiu skolos valdymas vertintinas kaip amoralus
This topic is relevant due to the fact that Lithuania's public debt is increasing from year to year, and there is a lack of comprehensive research on the public debt management. The problem is how to assess whether or not the public debt is managed properly. The purpose of this article is to analyze and evaluate the Lithuanian public debt management by developing a public debt management assessment model. Research methods: the logic of theoretical analysis consists on the systemization of scientific literature on public debt management assessment criteria, indicators and methods; as well as analysis and synthesis of evaluation criteria and indicators. Empirical research is based on information from the Ministry of Finance and the Lithuanian Department of Statistics. Our research shows that management of public debt in 2010–2015 years was as acceptable by public debt structure, indicators and its compliance with the thresholds, and by public debt growth rates. But by the morality to the future generations, the public debt management is evaluated as immoral and unacceptable. It is offered in the future decisions, related to Lithuanian public debt management, to take into account the burden of public debt to future generations
Internet: https://www.vdu.lt/cris/bitstream/20.500.12259/90345/2/ISSN2345-0355_2016_V_38_4.PG_327-340.pdf
https://hdl.handle.net/20.500.12259/90345
Affiliation(s): Vytauto Didžiojo universitetas
Žemės ūkio akademija
Appears in Collections:Universiteto mokslo publikacijos / University Research Publications

Files in This Item:
marc.xml9.62 kBXMLView/Open

MARC21 XML metadata

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

80
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

39
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check

Altmetric


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.