Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/89943
Type of publication: research article
Type of publication (PDB): Straipsnis kituose recenzuojamuose leidiniuose / Article in other peer-reviewed editions (S5)
Field of Science: Teisė / Law (S001)
Author(s): Vitkutė Zvezdinienė, Iveta;Ročienė, Genovaitė;Perkumienė, Dalia
Title: Importance of moral values in general theory of law
Other Title: Moralinių vertybių svarba bendrojoje teisės teorijoje
Is part of: Miškininkystė ir kraštotvarka = Forestry and landscape management / Kauno miškų ir aplinkos inžinerijos kolegija. , 2016, nr. 4(11)
Extent: p. 60-64
Date: 2016
Keywords: Bendroji teisės teorija;Moralinės vertybės;General theory of law;Moral valu
Abstract: Straipsnyje kalbama apie faktinį bendrosios teisės teorijos požiūrį į moralines ver-tybes. Straipsnyje vadovaujamasi pagrindiniais aštuoniais argumentais, kurie atskleidžia, kodėl Vakarų kultūroje ir bendrojoje teisės teorijoje yra įsišaknijusios moralinės vertybės. Moralinės vertybės yra privalomos siekiant sukurti bendrą teisės teoriją , nes asmenys veikia morališkai savo kasdieniame gyvenime. Teisingas nuosprendis ar įstatymas skiriamas nuo neteisingo. Pagrindžianti šį racionalų (moralinį) teisingumą yra svarbu sukurti bendrą visuo-menės gėrį. Tai įrodo, kad teisė ir moralė yra artimos sąvokos. Straipsnyje nagrinėjama mo-ralinio teisingumo svarba asmens raidai. Siekiant įgyvendinti šio straipsnio tikslą buvo a-nalizuojamas moralinių vertybių tikslas
The article deals with the actual general theory of law in respect of need of moral values. The emphasis is based on 8 arguments revealing why West culture’s general theory of law theory is rooted in moral values. It is analysed that moral values are obligatory in order to create general theory of law, because the individuals act morally in their daily life. Therefore, it distinguishes a correct judgment or law from an incorrect one. It is worth underlying that rational (moral) justice is vital to create common society wellness. This shows that law and moral values are relative. The paper exam-ines that moral justice is necessary for the development of a person. To reach the goal of this article, there were analysed that ius cogens is also based on moral values
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/89943
Affiliation(s): Kauno kolegija
Vytauto Didžiojo universitetas
Žemės ūkio akademija
Appears in Collections:Universiteto mokslo publikacijos / University Research Publications

Files in This Item:
marc.xml6.14 kBXMLView/Open

MARC21 XML metadata

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

25
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

8
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.