Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/89914
Type of publication: Straipsnis Clarivate Analytics Web of Science ar/ir Scopus / Article in Clarivate Analytics Web of Science or / and Scopus (S1)
Field of Science: Vadyba / Management (S003)
Author(s): Baležentis, Tomas;Makutėnienė, Daiva
Title: Energy-related carbon dioxide emissions and environmental efficiency in the European Union agriculture: comparison of different benchmarking techniques
Other Title: Energijos vartojimo anglies dvideginio emisijos ir aplinkos efektyvumas Europos Sąjungos žemės ūkyje: lyginamoji skirtingų vertinimo priemonių analizė
Is part of: Vadybos mokslas ir studijos - kaimo verslų ir jų infrastruktūros plėtrai = Management theory and studies for rural business and infrastructure development: mokslo žurnalas / Aleksandro Stulginskio universitetas, Lietuvos agrarinės ekonomikos institutas. Akademija., T. 38, nr. 3 (2016)
Extent: p. 192-206
Date: 2016
Note: WOS:000439346400001
Keywords: Duomenų apgaubties analizė;Aplinkos efektyvumas;Techninis efektyvumas;Gretutinės gamybos požiūris;Daugiakriterinis vertinimas;Data envelopment analysis;Environmental efficiency;Technical efficiency;Byproduction approach;Multi-criteria decision making
Abstract: Mokslinėje literatūroje pateikiami įvairūs gamybos sukeliamo poveikio aplinkai vertinimo modeliai. Šiame straipsnyje pasiūlyta metodika, skirta daugiakriterinei Europos Sąjungos valstybių narių žemės ūkio sektorių veiklos ir energijos vartojimo anglies dvideginio emisijos mažinimo galimybių analizei. Metodika remiasi gretutinės gamybos ir daugiakriterinio vertinimo požiūriais. Į poveikį aplinkai atsižvelgiantys veiklos rodikliai įvertinti pageidaujamos produkcijos (bendrosios pridėtinės vertės), įvairių sąnaudų tipų ir nepageidaujamos produkcijos (anglies dioksido emisijos) atžvilgiu. Tyrimo rezultatai rodo, kad Slovakija, Estija, Lietuva ir Vengrija turėtų daugiau dėmesio skirti anglies dvideginio koeficiento mažinimui (lyginant su techniniu efektyvumu ir produktyvumu) taikant švarios energijos technologijas. Kita vertus, produktyvumo didinimas yra svarbesnis Švedijos, Belgijos, Lenkijos ir Prancūzijos žemės ūkio sektoriuose. Čekija, Latvija ir Suomija pasižymi santykinai žemomis pageidaujamos ir nepageidaujamos produkcijos gamybos efektyvumo rodiklių reikšmėmis. Minėti skirtumai gali būti lemiami netolygaus ekonominio ir technologinio atskirų valstybių žemės ūkio sektorių vystymosi. Daugiakriterinio vertinimo požiūriu gauti panašūs rezultatai (remiantis rangų ir koreliacine analize)
The literature suggests different approaches towards modelling of the environmental impact caused by the production processes. The present paper attempts to establish a framework for multicriteria comparison of agricultural sectors of the European Union Member States and identify the performance gaps in terms of energy-related carbon dioxide emission. The research relies on the two approaches, viz. the by-production approach and the multi-criteria decision making approach. The environmental performance indicators were evaluated in regards to the desirable output (gross value added), inputs, and the undesirable output (carbon dioxide emission). The results indicate that Slovakia, Estonia, Lithuania, and Hungary should attempt to improve their carbon factors by implementing cleaner energy technologies. The combinations of by-production sub-indices suggest that productivity gains are more important for Sweden, Belgium, Poland, and France. Czech Republic, Latvia, and Finland are specific with low performance in terms of both the intended production and the undesirable output. The MCDM approach identified similar trends in performance as suggested by country ranking and correlation analysis
Internet: http://mts.asu.lt/mtsrbid/article/view/992
Affiliation(s): Lietuvos agrarinės ekonomikos institutas
Vytauto Didžiojo universitetas
Žemės ūkio akademija
Appears in Collections:Universiteto mokslo publikacijos / University Research Publications

Files in This Item:
marc.xml9.09 kBXMLView/Open

MARC21 XML metadata

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

WEB OF SCIENCETM
Citations 5

1
checked on Feb 27, 2021

Page view(s)

38
checked on Jan 6, 2020

Download(s)

6
checked on Jan 6, 2020

Google ScholarTM

Check

Altmetric


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.