Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/89830
Type of publication: Straipsnis kituose recenzuojamuose leidiniuose / Article in other peer-reviewed editions (S5)
Field of Science: Aplinkos inžinerija / Environmental engineering (T004)
Author(s): Kudla, Dalius;Gegužis, Ramūnas;Baublys, Raimundas;Vyčienė, Gitana
Title: Nevėžio upės baseino vandens kokybės dinamika
Other Title: Water quality dynamics in Nevėžis river basin
Is part of: Miškininkystė ir kraštotvarka = Forestry and landscape management / Kauno miškų ir aplinkos inžinerijos kolegija. , 2016, nr. 4(11)
Extent: p. 32-38
Date: 2016
Keywords: Nevėžio baseinas;Biogeninės medžiagos;Vandens kokybė;Nevezis basin;Nutrients;Water quality
Abstract: Straipsnyje pristatoma atlikta vandens kokybės analizė Nevėžio upės baseine. Tyrimai atlikti 2014-2015 m. Vandens kokybė įvertinta pagal paviršinių vandens telkinių būklės nustatymo meto-diką. Nustatyta, kad tiriamuoju laikotarpiu Nėvėžio upės vandens kokybės vertinimo rodiklių reikš-mės svyravo plačiose ribose. Tai dažniausiai lemdavo pavieniai taršos šaltiniai, dėl kurių padidėdavo vertinamų rodiklių reikšmės, parodančios Nevėžio upės vandens kokybės blogėjimą. Pagal vandens kokybės vertinimo rodiklių reikšmes nustatyta, kad Nevėžio upės vandens kokybė pagal bendrojo fosforo (Pb) koncentraciją tiriamose vietose buvo nustatyta bloga (0,231-0,470) ir labai bloga (>0,470), pagal fosfatų (PO4-P) kiekį – bloga (0,181-0,400), pagal bendrojo azoto (Nb) koncentraciją - vidutinė (3,01-6,00) ir bloga (6,01-12,00), pagal nitratinį azotą (NO3-N) kiekį – bloga (0,181-0,400), pagal amonio azotą (NH4-N) – labai gera (<0,10) ir gera (0,10-0,20). Nustatyta, kad didžiausią bend-rojo azoto ir fosforo apkrovą Nevėžio upės baseinui per metus sudaro žemės ūkio tarša, atitinkamai 72-74 % ir 33-68 %
The article presents the results of water quality analysis in Nevezis river basin. In-vestigations were carried out in the period from 2014 till 2015. Water quality was researched keeping to the surface water status determination procedure. It was found that Nevezis river water quality assessment indicator values varied widely. Individual sources of pollution in-crease the influence of assessed values of indicators that show the Nevezis river water quality deterioration. According to water quality evaluation indicator values, that Nevezis River wa-ter quality by total phosphorus (Pb) concentrations in the tested areas was found as bad (0.231 to 0.470) and very bad (> 0.470), by phosphates (PO4-P) - bad (0,181 -0.400), by total nitro-gen (Nb) concentration - average (3.01 to 6.00) and bad (6.01 to 12.00), by nitrate nitrogen (NO3-N) content-bad (0.181 to 0.400), by ammonium nitrogen (NH4-N) - very good (<0.10) and good (0.10-0.20). The highest total nitrogen and phosphorus load on Nevezis river basin during the year consists of agricultural pollution, respectively (72-74 %) and (33-68 %)
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/89830
Affiliation(s): Kauno miškų ir aplinkos inžinerijos kolegija
Vytauto Didžiojo universitetas
Žemės ūkio akademija
Appears in Collections:Universiteto mokslo publikacijos / University Research Publications

Files in This Item:
marc.xml7.91 kBXMLView/Open

MARC21 XML metadata

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

140
checked on Jan 17, 2021

Download(s)

20
checked on Jan 17, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.