Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/89752
Type of publication: Straipsnis kitose duomenų bazėse / Article in other databases (S4)
Field of Science: Miškotyra / Forestry (A004)
Author(s): Preikša, Žydrūnas
Title: Medynų rūšinės sudėties įtaka kriptogamų įvairovei
Other Title: Stand's species composition impact to diversity of cryptogams
Is part of: Miškininkystė. , 2016, Nr. 1 (79)
Extent: p. 62-68
Date: 2016
Keywords: Kriptogamai;Mišrus miškas;Biologinė įvairovė;Medynų sudėtis;Cryptogams;Mixed forest;Biological diversity;Stand's composition
Abstract: Lietuvos plačialapių ir mišriuose miškuose yra vykdyta tik keletas mokslinių tyrimų, orientuotų į biologii įvairovę, tačiau dažniausiai jie apima tik viena organizmų grupę ar net dar siauresnę sritį ir pasigendama kompleksiška nio įvertinimo. Be to, apie medyno rūšinės sudėties nustatymą aukštos biologinės įvairovės palaikymo tikslais tyrin apskritai nėra vykdyta. Šiuo tyrimu norima nustatyti, kokios rūšinės sudėties medynai ir kokios medžių rūšys y svarbiausios siekiant palaikyti didelę biologinę įvairovę plačialapių ir mišriuose miškuose. Biologinei įvairovei įvertinti pasirinktos senų miškų indikatorinės grybų, kerpių ir samanų rūšys. Tyrim vykdyti laikinuose bareliuose Lietuvos miškuose, įtraukiant vertingiausius, ilgą laiką žmogaus ūkinės veiklos neliesti miškus Lenkijoje, Baltarusijoje ir Rusijoje. Formuojant medynus plačialapių miškuose ir siekiant padidinti biologinę įvairovę, reikia vengti vienarūš medynų, net ir ąžuolynų ar uosynų, bet juos mišrinti su eglėmis, juodalksniais, klevais, liepomis, guobomis, skroblais palikti bent dalį drebulių, bet mažinti beržų kiekį
There were carried out only several scientific studies in broadleaved and mixed forests, oriented to biologic; diversity, but in most cases they dealing with one organism group or even more narrowly, lacking more comple evaluation. Besides that, investigations on forming of stands tree composition in order to keep high conservation valu forest are absent at all. This study focuses on evaluation of importance of stand's tree species composition and seperat tree species in order to have high biological diversity in broadleaved and miced forests. For evaluation of biological diversity were selected old-growth forest indicator species of fungi, lichens an bryophytes. Investigations were carried out in temporary sample plots in Lithuanian forests, including most valuabk long time untouched by man, forests from Poland, Belarus and Russia. Forming stands in broadleaved forest in order to increase biological diversity needs to avoid single tree specie monotonous stands, including Quercus and Frcucinus, but increase mixed stands adding A'cea, Alnusglutinosa, Acer, Tilia Ulmus and Carpinus and leaving some Populus tremula but decreasing Betula trees
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/89752
Affiliation(s): Vytauto Didžiojo universitetas
Žemės ūkio akademija
Appears in Collections:Universiteto mokslo publikacijos / University Research Publications

Files in This Item:
marc.xml7.01 kBXMLView/Open

MARC21 XML metadata

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

66
checked on Dec 11, 2020

Download(s)

14
checked on Dec 11, 2020

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.