Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/89656
Type of publication: research article
Type of publication (PDB): Straipsnis Clarivate Analytics Web of Science / Article in Clarivate Analytics Web of Science (S1)
Field of Science: Vadyba / Management (S003)
Author(s): Zaleckienė, Jurgita
Title: Ūkio diversifikavimo sprendimo priėmimas: Lietuvos atvejis
Other Title: Farm diversification decision making: case of Lithuania
Is part of: Vadybos mokslas ir studijos - kaimo verslų ir jų infrastruktūros plėtrai = Management theory and studies for rural business and infrastructure development: mokslo žurnalas / Aleksandro Stulginskio universitetas, Lietuvos agrarinės ekonomikos institutas. Akademija., T. 38, nr. 2 (2016)
Extent: p. 168-177
Date: 2016
Keywords: Diversifikacija;Sprendimo priėmimas;Ūkininko ūkis;Diversification;Decision-making;Farmer's farm
Abstract: Tyrimo problema – kaip priimti geriausią ūkio diversifikavimo sprendimą? Darbo tikslas – nustatyti, kaip ūkio diversifikavimo sprendimą priėmė Lietuvos ūkininkai ir kokios pasiūlytos jį racionalizuojančios priemonės. Buvo ištirta 12 atvejų – ūkininkų ūkių, kurie diversifikavo ūkį. Nustatyta, kad ūkio diversifikavimo sprendimas buvo priimtas dažniausiai svarstant tik vieną galimą sprendimo alternatyvą. Nebuvo atlikta kompleksinė ūkio diversifikavimo sprendimo alternatyvų vertinimo analizė. Sprendimo priėmėjas, atsižvelgdamas tik į tuos veiksnius, kuriuos jis laikė svarbiais, priėmė sprendimą. Ūkio diversifikavimo sprendimas buvo priimtas skubotai. Dėl to sprendimo priėmėjai patyrė daug nuostolių, teko jiems papildomai investuoti, papildomai mokytis bei konsultuotis. Pateikiami siūlymai, leidžiantys priimti geriausią ūkio diversifikavimo sprendimą
The research problem – how to make the best economic diversification decision. It was analyzed in 12 cases – diversified farmer’s farm. It was found that the farm diversification decision was taken usually considering only one possible alternative solution. There was not carried out a complex farm diversification decision alternatives assessment analysis. Decision maker, subject only to those factors which it considered relevant, took the decision. Economy diversification decision was taken in haste. As a result, decision-makers have suffered many losses they had to make an additional investment, to study and to consult. This paper presents proposals to accept supposedly, best farm diversification decision
Internet: https://www.vdu.lt/cris/bitstream/20.500.12259/89656/2/ISSN1822-6760_2016_V_38_2.PG_168-177.pdf
https://hdl.handle.net/20.500.12259/89656
Affiliation(s): Vytauto Didžiojo universitetas
Žemės ūkio akademija
Appears in Collections:1. Straipsniai / Articles
Universiteto mokslo publikacijos / University Research Publications

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

54
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

16
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check

Altmetric


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons