Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/895
Type of publication: Straipsnis / Article
Author(s): Barrault-Méthy, Anne-Marie
Title: Obscurity in the micropolitics of English for legal purposes : towards an anthropological framework
Other Title: „Miglotumas“ teisinės anglų kalbos mikropolitikoje ir antropologinėje sistemoje
Is part of: Darnioji daugiakalbystė, 2015, nr. 6, p. 60-88
Date: 2015
Keywords: Kalbos valdymo teorija;Specialios paskirties kalbos;Teisinė anglų kalba;Atropologinių vaizdinių struktūrų teorija;Padėties nustatymo teorija;Mikropolitinis lygmuo;Language management theory;Languages for specific purposes;English for legal purposes;Anthropological structures of the imaginary theory;Positioning theory;Micropolitical level
Abstract: Per pastaruosius 30 metų teisinės anglų kalbos tyrimai suintensyvėjo, taip pat padidėjo ir daugiašalis teisinio mokymo populiarumas. Šio darbo tikslas – apžvelgti teisinės anglų kalbos (ELP) santykį su teisinių studijų globalizacija, atsižvelgiant į tai, kad teisinė kalbos taksonomija/sistematika daugiausiai išlieka nacionalinė. Ši analizė apima Antropologinių vaizdinių struktūrų teorijos (ASI) taikymą kalbos politikos kontekste, apžvelgiama, kaip tyrėjai ir įstatymų ekspertai nustato teisinės anglų kalbos padėtį vieni kitų atžvilgiu. Šiame darbe dėmesys skiriamas „pozicijos“ sąvokai. Analizuojami 68 tekstyno vaizdiniai leidžia daryti prielaidą, kad „miglotumo“ tema yra svarbiausia ELP diskurse. Su galia siejami įvaizdžiai skirstomi į keturias kategorijas: gyvūniškumą, įdubą, rudenį ir labirintą. ASI teorijos indėlis į ELP mikropolitikos tyrinėjimą yra dvejopas. ASI teorija paaiškina galios metadiskursą, kuris vyrauja ELP tyrime, ir padeda suprasti veikiančiojo padėties nustatymą. ASI teorija taikoma ELP tiriamajame darbe padeda išsklaidyti abejones, iškylančias hibridinėje anglų lingua franca kalboje, su kuriomis susiduria teisinės anglų kalbos tyrėjai bei teisės ekspertai.
Research in English for Legal Purposes (ELP) has expanded in the past 30 years, in parallel with the increasing attractiveness of transnational legal education. The present paper aims at observing how ELP research has dealt with the issue of globalisation of law studies, considering that legal taxonomies remain largely national. The analysis expands on the application of Anthropological Structures of the Imaginary (ASI) theory (Durand 1969) to a language policy context to describe the positioning of ELP researchers and law experts in relation to each other. Focusing on the notion of posture, an the analysis of images in a corpus of 68 ELP research papers suggests that the theme of obscurity lies at the heart of ELP research discourse. Power-related images fall into the four broad categories of animality, depression, the fall and the labyrinth. The contribution of ASI theory to the study of the micropolitics of ELP thus appears to be two-fold. ASI theory sheds light on the metadiscourse on power that runs through ELP research and that helps understand agents' positioning. ASI theory applied to ELP research eventually sheds light on the aporia (Glanert, 2005) Legal English researchers and law experts are faced with in an English as a Lingua Franca (ELF) context.
Internet: http://dx.doi.org/10.7220/2335-2027.6.4
https://eltalpykla.vdu.lt/1/895
https://hdl.handle.net/20.500.12259/895
Appears in Collections:Darnioji daugiakalbystė / Sustainable Multilingualism 2015, nr. 6

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats

Page view(s)

174
checked on May 31, 2020

Download(s)

162
checked on May 31, 2020

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.