Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/89489
Type of publication: Straipsnis nerecenzuojamoje Lietuvos konferencijos medžiagoje / Article in non-peer-reviewed Lithuanian conference proceedings (P2c)
Field of Science: Edukologija / Education (S007)
Author(s): Šamanskienė, Neringa
Title: Aleksandro Stulginskio universiteto biomedicinos mokslų krypties studijų kokybės vertinimas studentų požiūriu
Other Title: Study quality assessment of Aleksandras Stulginskis university’s biomedical sciences field in students’ point of view
Is part of: Jaunasis mokslininkas 2016 [elektroninis išteklius] : socialiniai mokslai : studentų mokslinės konferencijos straipsnių rinkinys / Aleksandro stulginskio universitetas. Ekonomikos ir vadybos fakultetas. Akademija, 2016
Extent: p. 279-282
Date: 2016
Abstract: Šiuo metu itin kintančios Lietuvos visuomenės kontekste svarbią vietą užima aukštojo mokslo institucijose vykstančių procesų analizė. Vienas iš plačiai analizuojamų aspektų – mokslo ir studijų kokybė. Švietimo kokybė yra esminė vertybė, tačiau nuolat kintanti, o pasekmė – kintantis studijų kokybės vertinimas (Sirtautienė, 2006). Studijų kokybės vertinimui pasitelkiami keli būdai: studentų nuomonės ir darbuotojų požiūrio tyrimas, statistinių duomenų analizė bei išorinis institucijų vertinimas. Siekiant tobulinti studijų procesą labai reikšminga ir studentų nuomonė apie studijų kokybės veiksnius. Daugelis šiuolaikinių Lietuvos bei užsienio šalių mokslininkų savo tyrimuose pabrėžia studentų požiūrio į universitetines studijas reikšmingumą, nurodydami gero mokymo, dėstytojų kompetencijų, aiškių tikslų svarbą studentų vertinamajam požiūriui. Bobrova ir kt. (2010) teigia, kad studijų kokybės vertinimas suteikia galimybę tinkamai koreguoti akademinio proceso trūkumus, užtikrinti grįžtamąjį ryšį su studentais. Anot Sirtautienės (2006), studijų proceso kokybės vertinimo ašimi laikytina dėstytojų ir studentų sąveika, kurios struktūriniai elementai traktuotini kaip kokybę nusakantys veiksniai. Šių veiksnių analizė suteikia galimybę koreguoti universitetų edukacinius procesus. Studentai yra svarbiausi ir pagrindiniai aukštųjų mokyklų klientai, ne tik dėl to, kad renkasi vieną ar kitą aukštąją mokyklą, jie yra ir studijų proceso bendradalyviai, o po studijų baigimo jie reprezentuoja aukštosios mokyklos veiklos kokybę (Adomaitienė, 2002.; Žekevičienė, 2003). Vidinio studijų proceso tobulinimo pagrindiniu aspektu laikytini dėstytojų ir studentų akademiniai bei bendražmogiškieji santykiai
Education quality is fundamental, but is constantly changing, and the result - variating study quality assessment. Study quality assessment employs several methods: students' opinions and employee viewpoint survey, statistical analysis and external evaluation of institutions. In order to improve the learning process students' opinion about study quality factors is very important. Many modern Lithuanian and foreign scientists emphasizes in their research the significance of students' views about university studies by indicating the importance of good education, teaching excellence, clear objectives for students assessee approach. Teachers and students interaction is regarded as the axis of study process quality evaluation, of which structural elements are regarded as describing quality factors. Analysis of these factors allows to adjust the university educational process. Students are the most important and primary client of higher education institutions, not only because of choosing one or the other higher education institutions, they are the participants of the study process, and after graduation, they represent the quality of higher education institutions’ performance. The objective of the study - to assess the ASU biomedical sciences study quality in students' point of view
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/89489
http://dspace.lzuu.lt/handle/1/4440
Affiliation(s): Vytauto Didžiojo universitetas
Žemės ūkio akademija
Appears in Collections:Universiteto mokslo publikacijos / University Research Publications

Files in This Item:
marc.xml8.14 kBXMLView/Open

MARC21 XML metadata

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

88
checked on Dec 11, 2020

Download(s)

14
checked on Dec 11, 2020

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.