Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/89462
Type of publication: research article
Type of publication (PDB): Straipsnis recenzuojamoje Lietuvos tarptautinės konferencijos medžiagoje / Article in peer-reviewed Lithuanian international conference proceedings (P1e)
Field of Science: Ekologija ir aplinkotyra / Ecology and environmental sciences (N012)
Author(s): Panitauskaitė, Greta;Abraitienė, Jolita
Title: Europos bendrijos svarbos natūralios buveinės Vištytgirio botaniniame-zoologiniame draustinyje
Other Title: European community important habitat Vištytgiris botanical-zoological reserve
Is part of: Žmogaus ir gamtos sauga 2016 : 22-osios tarptautinės mokslinės-praktinės konferencijos medžiaga = Human and nature safety 2016 : proceedings of the 22nd international scientific-practice conference / Aleksandro Stulginskio universitetas, Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija, Vytauto Didžiojo universitetas, Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnyba, Lietuvos mokslų akademija. Akademija, 2016
Extent: p. 113-116
Date: 2016
Keywords: Saugomos teritorijos;Natūralios buveinės;Draustinis;Protected areas;Natural habitat;Reserve
Abstract: Saugomos teritorijos steigiamos siekiant išsaugoti gamtos ir kultūros paveldo teritorinius kompleksus ir objektus (vertybes), kraštovaizdžio ir biologinę įvairovę, užtikrinti kraštovaizdžio ekologinę pusiausvyrą, subalansuotą gamtos išteklių naudojimą ir atkūrimą, sudaryti sąlygas pažintiniam turizmui, moksliniams tyrimams ir aplinkos būklės stebėjimams, propaguoti gamtos ir kultūros paveldo teritorinius kompleksus ir objektus. Šio darbo tikslas – nustatyti Europos Bendrijos svarbos natūralias buveines Vištytgirio botaniniame – zoologiniame draustinyje. Tyrimų objektas – Vištytgirio botaninis – zoologinis draustinis, įkurtas Vištyčio regioniniame parke. Nustatant Europos Bendrijos svarbos natūralias buveines Vištytgirio botaniniame – zoologiniame draustinyje buvo vykdoma inventorizacija, pildomos anketos, kuriose buvo fiksuojama kiekvienos buveinės rūšinė įvairovė, projekcinis padengimas, medienos irimo stadijos, buvenių tipiškumas, bei kiti rodikliai. Tyrimas buvo atliekamas 2015 m. liepos – rugpjūčio mėnesiais
Protected areas was established to save nature and culture heritage territorial complexes and objects, also landscape and biodiversity. It is very important to ensure the ecological balance of the landscape, sustainable use of natural resources and restoration, expand the tourism in the area, to conduct research and environmental monitoring. The aim of the study – to determine European Community important habitat in Vištytgiris botanical - zoological reserve. Research object is European Community important habitat in Vištytgiris botanical - zoological reserve. Determining the European Community important habitat in Vištytgiris botanical - zoological reserve were waged the monitoring – filling special form for each habitat and in which was recorded each habitat species diversity, projection coverage, wood decomposition phases, habitat characteristics, etc. The research were accomplished in 2015. July - August
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/89462
Affiliation(s): Vytauto Didžiojo universitetas
Žemės ūkio akademija
Appears in Collections:Universiteto mokslo publikacijos / University Research Publications

Files in This Item:
marc.xml7.01 kBXMLView/Open

MARC21 XML metadata

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

27
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

6
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.