Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/89424
Type of publication: research article
Type of publication (PDB): Straipsnis recenzuojamoje Lietuvos tarptautinės konferencijos medžiagoje / Article in peer-reviewed Lithuanian international conference proceedings (P1e)
Field of Science: Aplinkos inžinerija / Environmental engineering (T004)
Author(s): Pekarskas, Juozas;Gegužis, Ramūnas;Baublys, Raimundas;Gavenauskas, Algirdas;Kisielius, Vytautas;Sakalauskas, Aurimas
Title: Lietuvos nedidelių vandens telkinių dumblo savybių tyrimas ir įvertinimas
Other Title: Investigation and evaluation of sludge characteristics in small water bodies of Lithuania
Is part of: Žmogaus ir gamtos sauga 2016 : 22-osios tarptautinės mokslinės-praktinės konferencijos medžiaga = Human and nature safety 2016 : proceedings of the 22nd international scientific-practice conference / Aleksandro Stulginskio universitetas, Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija, Vytauto Didžiojo universitetas, Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnyba, Lietuvos mokslų akademija. Akademija, 2016
Extent: p. 134-137
Date: 2016
Keywords: Dumblas;Drėgnis;Rūgštingumas;Organinė medžiaga;Sausosios masės kiekis;Sludge;Humidity;Acidity;Organic substance;the Content of dry matter
Abstract: Daugelyje Lietuvos vandens telkinių dėl vykstančių eutrofikacijos procesų intensyviai kaupiasi dumblas. Tai blogina telkinio ekologinę būklę. Pagerinti esamą situaciją galima tik iš vandens telkinių pašalinant susikaupusį dumblą, taip pagerinant vandens telkinio ekologinę būklę. Šiame darbe nagrinėjamas Malmažos ežeras, esantis Troškūnų miestelyje (Anykščių r.). Šis ežeras buvo tyrinėtas siekiant nustatyti jame esančio dumblo fizines ir chemines savybes, bei įvertinti galimybes panaudoti dumblą kaip organinę trąšą žemės ūkio paskirties dirbamuose laukuose. Malmažos ežere skirtingose vietose buvo paimti 4 mėginiai laboratoriniams tyrimais. Nustatyta, kad valytoje ir nevalytoje ežero dalyje dumblo struktūra yra skirtinga. Nustatyta, kad tiriamo ežero dumblo rūgštingumo svyruoja 7,15 – 7,97 ribose. Nustatyta, kad dumblui džiūstant 30 dienų natūraliomis sąlygomis mėginių drėgnumas nukrenta nuo 22,87 iki 53,47 proc. buvusio drėgnio. Tai tiesiogiai sietina su dumblo mėginių struktūros skirtumais valytoje ir nevalytoje ežero dalyse. Apskaičiuota, kad valytoje ežero dalyje organinės medžiagos kiekis (20,09-22,82 proc.) 2-3 kartus mažesnis nei nevalytoje dalyje (42,76-66,05 proc.). Tai rodo, kad atskirose ežero dalyse yra susikaupęs skirtingą organinės masės kiekį turintis dumblas. Įvertinus tiriamo dumblo cheminę sudėtį nustatyta, kad dumblas gali būti priskirtas pirmajai dumblo kategorijai ir naudojamas kaip organinė trąša žemės ūkio paskirties laukuose
Sludge accumulates in many water bodies of Lithuanian due to on-going eutrophication processes that worsens the ecological status of water bodies. To improve the current situation and bad ecological status could be possible by removing accumulated sludge from the water. The object is the Malmaza lake, located in the town of Troškūnai (Anykščių r.). This lake has been investigated in order to identify the physical and chemical properties of the sludge, and also to assess the possibilities of using sludge as fertilizer for agricultural purposes on agricultural lands. There were taken 4 samples in different places of Malmaza lake for laboratory testing. It was found that the structure of sludge is different in dredged and no dredged parts of lake. It was found that the acidity of sludge various in the range from 7.15 to 7.97. Also it was found that the humidity of sludge has dropped down from 22.87 to 53.47 % from present humidity level after 30 days drying under natural conditions. This is directly related to differences in the structure of the sludge samples dredged and no dredged places of the lake. It was estimated that the amount of organic substance (20.09 to 22.82 %) are 2-3 times lower than no dredged section (from 42.76 to 66.05 %) of the lake. This indicates that individual parts of the lake accumulate sludge with the different amount of organic substance. The evaluation of the chemical composition of the sludge shows that the sludge is first category and can be used as organic fertilizer in agricultural fields
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/89424
Affiliation(s): Vytauto Didžiojo universitetas
Žemės ūkio akademija
Appears in Collections:Universiteto mokslo publikacijos / University Research Publications

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

39
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

8
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.