Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/88524
Type of publication: Straipsnis Clarivate Analytics Web of Science ar/ir Scopus / Article in Clarivate Analytics Web of Science or / and Scopus (S1)
Field of Science: Agronomija / Agronomy (A001)
Author(s): Katutis, Kazimieras;Rudzianskaitė, Aurelija
Title: The fluctuation of calcium and magnesium concentrations in the floodwater in the Nemunas and Minija lowlands
Other Title: Kalcio ir magnio koncentracijų kaita potvynio vandenyje Nemuno ir Minijos žemupiuose
Is part of: Žemdirbystė = Agriculture / Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centras, Aleksandro Stulginskio universitetas. Akademija, (Kėdainių r.), T. 102, Nr. 3 (2015)
Extent: p. 257-264
Date: 2015
Keywords: Magnis;Pievos;Potvynio vanduo;Salpa;Calcium;Floodplain;Floodwater;Magnesium;Meadows
Abstract: Kalcis (Ca) ir magnis (Mg) yra labai svarbūs elementai dirvožemio arba vandens rūgštumui neutralizuoti, kuris yra susijęs su biotos veikla, sunkiųjų metalų, fosforo ir kitų svarbių elementų judrumu. Tyrimų tikslas – remiantis ilgalaikiais tyrimais įvertinti kalcio ir magnio jonų kaitos tendencijas potvynio vandenyje. Tyrimai atlikti 1987–2010 m. Nemuno (aukštutinėje Rambyno–Plaškių bei žemutinėje Girininkų–Smalkų zonose) ir Minijos žemupiuose. Abiejų upių potvynio vandenyje Ca2+ koncentracija buvo iki 3 kartų didesnė nei vidutinė metinė koncentracija upėje, Mg2+ koncentracija – iki 1,6 karto. Nustatyta šių jonų koncentracijos potvynio vandenyje didėjimo tendencija. Nemuno žemupio aukštutinėje zonoje Ca2+ (159–248 mg l-1) ir Mg2+ (14.3–29.3 mg l-1) koncentracija potvynio vandenyje buvo šiek tiek didesnė nei žemutinėje zonoje – atitinkamai 152–240 ir 13,5–25,3 mg l-1. Šių jonų koncentracija didėjant atstumui nuo upės vagos mažėjo ir buvo mažiausia priežemyninėje užlieto slėnio dalyje. Stipriausias koreliacijos ryšys tarp Ca2+ (r2 = 0,82, tact. = 7,87 > t0.05 = 1,75) ir Mg2+ (r2 = 0,43, tact. = 3,25 > t0.05 = 1,75) koncentracijų vandenyje ir šių elementų dirvožemyje nustatytas žemiausiose reljefo vietose (<0 m), kai potvynio vanduo nuo upės vagos buvo nutolęs daugiau kaip 1 km. Tirtų jonų koncentracijos potvynio pradžioje atskleidžia iš baseinų į upes patekusių medžiagų kiekį. Vandeniui tekant slėniu jo kokybė priklausė nuo reljefo aukščio, tėkmių greičio bei pasiskirstymo ir dirvožemio savybių
Calcium (Ca) and magnesium (Mg) are vital elements for the neutralization of soil or water acidity, which is associated with the activity of biota, mobility of heavy metals, phosphorus and other important elements. The current research was aimed to estimate the trends in the fluctuation of calcium and magnesium ions in the floodwater using traditional experimental methods. The studies were carried out during the 1987–2010 period in the Nemunas lowland (upper (Rambynas–Plaškiai) and lower (Girininkai–Smalkai) zones) and in the Minija lowland. In the floodwater of both rivers, the concentration of Ca2+ was up to three times as high as the mean annual concentration in the river and that of Mg2+ concentration by up to 1.6 times higher than in the river. A trend towards increasing of these ions concentration in the floodwater was established. In the upper zone of the Nemunas lowland the concentrations of Ca2+ (159–248 mg l-1) and Mg2+ (14.3–29.3 mg l-1) in floodwater were something higher than those in the lower zone – 152–240 and 13.5–25.3 mg l-1, respectively. These differences were significant: Ca2+ – tact. = 1.75 > t0.05 = 1.65 and Mg2+ – tact. = 3.25 > t0.05 = 1.65. The concentration of these ions with increasing distance from the riverbed decreased and was the lowest in the pre-land part of the floodplain. The strongest correlation between Ca2+ (r2 = 0.82, tact. = 7.87 > t0.05 = 1.75) and Mg2+ (r2 = 0.43, tact. = 3.25 > t0.05 = 1.75) concentrations in the water and soil was determined in the lowest parts of the relief (<0 m), when the floodwater was at more than 1 km distance from the riverbed. The concentrations of the tested ions at the beginning of flood reflect the amount of substances carried from the catchment areas into the rivers. The quality of the water flowing through the valley depended on the relief height, flow velocities and distribution and soil properties
Internet: http://www.zemdirbyste-agriculture.lt/wp-content/uploads/2015/08/102_3_str33.pdf
Affiliation(s): Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centro Vėžaičių filialas
Vytauto Didžiojo universitetas
Žemės ūkio akademija
Appears in Collections:Universiteto mokslo publikacijos / University Research Publications

Files in This Item:
marc.xml9.89 kBXMLView/Open

MARC21 XML metadata

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

WEB OF SCIENCETM
Citations 5

2
checked on Feb 27, 2021

Page view(s)

44
checked on Mar 6, 2020

Download(s)

8
checked on Mar 6, 2020

Google ScholarTM

Check

Altmetric


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.