Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/88333
Type of publication: research article
Type of publication (PDB): Straipsnis recenzuojamoje Lietuvos tarptautinės konferencijos medžiagoje / Article in peer-reviewed Lithuanian international conference proceedings (P1e)
Field of Science: Aplinkos inžinerija / Environmental engineering (T004)
Author(s): Jasinskas, Algirdas;Mieldažys, Ramūnas;Mieldažys, Algimantas;Pedišius, Nerijus;Vonžodas, Tomas
Title: Kenksmingų medžiagų emisijų nustatymas deginant medienos atliekas
Other Title: Determination of Harmful Emissions While Wood Waste Burning
Is part of: Žmogaus ir gamtos sauga 2015 : 21 tarptautinės mokslinės-praktinės konferencijos medžiaga = Human and nature safety 2015 : proceedings of the 21th international scientific-practice conference / Aleksandro Stulginskio universitetas, Vytauto Didžiojo universitetas, Lietuvos mokslų akademija. Akademija, 2015, D. 1
Extent: p. 21-24
Date: 2015
Keywords: Medienos atliekos;Ąžuolo žievė;Lapai;Granulės;Savybės;Deginimas;Kenksmingos emisijos;Wood waste;Oak bark;Leaves;Pellets;Properties;Burning;Harmful emissions
Abstract: Straipsnyje pateikti medienos atliekų – medienos žievės, lapų ir kitų atliekų paruošimo, perdirbimo ir naudojimo kaip ekologiško vietinio kuro analitinių ir eksperimentinių tyrimų rezultatai. Apžvelgta mokslinė-techninė informacija apie užsienio šalyse ir Lietuvoje auginamos ir energetinėms reikmėms plačiai naudojamos medienos bei jos atliekų paruošimo biokurui ir deginimo technologinius-techninius sprendimus. Pateikti Lietuvoje gerai augančio vieno iš vertingiausių medžių – ąžuolo atliekų smulkinimo ir granulių gamybos tyrimų rezultatai, nustatytas peleningumas, šilumingumas bei įvertintas poveikis aplinkai deginant šių netradicinių atliekų granules. Ištirtos ir įvertintos šios kenksmingų dujų emisijos – anglies monoksidas CO, anglies dioksidas CO2, anglies ir azoto junginiai CxHy, azoto oksidai NOx ir nustatyta dūmų temperatūra degimo metu. Išmetamų teršalų iš kurą deginančių įrenginių ribines vertes reglamentuoja Lietuvos Respublikos aplinkos ministro patvirtintos išmetamų teršalų iš kurą deginančių įrenginių normos (LAND 43-2013), kurios reglamentuoja įvairaus deginamo biokuro – tame tarpe ir medienos bei kitos augalinės biomasės atliekų, teršalų ribines vertes. Tyrimai atlikti naudojant mažos galios (5 kW) kietojo kuro katilą, pritaikytą kūrenti malkas, pjuvenų briketus, granules. Nustatytos kenksmingų medžiagų emisijos į aplinką neviršijo leistinų normų
Results of analytic and experimental research of wood waste (bark, leaves and other wood waste) preparation, processing and usage as ecologic domestic fuel are presented in the article. Scientific-technical information on technological-technical solutions of preparation of wood and its waste for biofuel and its burning in foreign countries and Lithuania is reviewed in the article. Oak (one of the well-growing in Lithuania valuable tree) waste chopping and pellet production research results are presented in the article; also, ash content, calorific value were determined, and effect on environment while burning pellets of this unconventional waste was evaluated. The following harmful gas emissions were researched and evaluated: carbon monoxide CO, carbon dioxide CO2, carbon and nitrogen combinations CxHy, nitrogen oxides NOx, and emission temperature while burning was determined. Limit values of the emission from combustion devices are regulated by the confirmed by the Minister of the Environment of the Republic of Lithuania Norms on emissions from fuel combustion devices (LAND 43-2013). These norms regulate limit values of the combusted biofuel, including limit values of wood and other plant biomass waste and pollutants. The research has been performed using low-power (5 kW) solid fuel boiler adjusted for wood, sawdust briquettes and pellets heating. The determined harmful emissions to the environment have not exceeded the permissible norms
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/88333
Affiliation(s): Lietuvos energetikos institutas
Vytauto Didžiojo universitetas
Žemės ūkio akademija
Appears in Collections:Universiteto mokslo publikacijos / University Research Publications

Files in This Item:
marc.xml9.18 kBXMLView/Open

MARC21 XML metadata

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

86
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

13
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.