Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/88328
Type of publication: Straipsnis recenzuojamoje Lietuvos tarptautinės konferencijos medžiagoje / Article in peer-reviewed Lithuanian international conference proceedings (P1e)
Field of Science: Aplinkos inžinerija / Environmental engineering (T004)
Author(s): Karalius, Mindaugas;Butkus, Ričardas
Title: Traktorininkų darbo aplinkos arimo darbų metu tyrimai
Other Title: Reasearch of tractors driver working environment in ploughing work
Is part of: Žmogaus ir gamtos sauga 2015 : 21 tarptautinės mokslinės-praktinės konferencijos medžiaga = Human and nature safety 2015 : proceedings of the 21th international scientific-practice conference / Aleksandro Stulginskio universitetas, Vytauto Didžiojo universitetas, Lietuvos mokslų akademija. Akademija, 2015, D. 1
Extent: p. 56-59
Date: 2015
Keywords: Traktoriai;Arimas;Darbo aplinka;Triukšmas;Vibracija;Dulkės;Tractors;Plowing;Working environment;Noise;Vibration;Dust
Abstract: Straipsnyje analizuojami kenksmingi traktorių operatorius veikiantys veiksniai. Literatūros analizė parodė, kad dažniausiai pasitaikantys kenksmingi veiksniai – triukšmas, vibracija ir dulkės. Atlikus traktorininko darbo aplinkos tyrimus su 5 įvairios galios ir markių bei pagaminimo metų traktoriais arimo darbų metu ir vykimo į laukus žvyruotais keliais tyrimus nustatyta, kad traktorių kabinose ekvivalentinis garso slėgio lygis buvo nuo 71,5 dBA iki 92,3 dBA. Visą žmogaus kūną veikiančios vibracijos pagreitis tirtuose traktoriuose arimo metu kito nuo 0,96 m·s-2 iki 1,48 m·s-2 (t.y. buvo viršijamos vertės veiksmams pradėti - 0,5 m·s-2, o dviejuose traktoriuose ir ribinės – 1,15 m·s-2). Rankas veikiančios vibracijos vertės buvo nuo 0,81 m·s-2 iki 2,28 m·s-2. Važiuojant žvyrkeliu vidutinis visuose traktoriuose bendrasis dalelių iki 10 µm dydžio skaičius buvo didesnis negu ariant. Šie tyrimai rodo, kad aktualu juos tęsti, apimant didesnį traktorių, atliekamų operacijų ir veiksnių (pvz., dulkių koncentracijas) kiekius
The article analyses harmfull factors that has negative effects on the operatos of the tractor. Analysis of the literature showed, that most often harmfull factors – noise, vibration and dust. There have been done several tractor - driver's environment investigations with 5 tractors, which are different of brand, have different power and construction year, during the ploughing and driving to fields through gravel road. According to the research of the noise in the cab of tractors determined, that the equivalent sound pressure levels was from 71.5 dBA to 92.3 dBA. Through ploughing WBV acceleration was from 0.96 m·s-2 to 1.48 m·s-2 (i.e., was exceeded action value – 0.5 m·s-2, and in two tractors limit value – 1.15 m·s-2) and HAV acceleration was from 0.81 m·s-2 to 2.28 m·s-2. Average for all tractors count of particles (size of up to 10 µm) was higher when driving at gravel road than in plowing. These studies suggest that they are important to continue to embrace a greater number of tractors, of operations and factors (eg., concentration of dust)
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/88328
Affiliation(s): Vytauto Didžiojo universitetas
Žemės ūkio akademija
Appears in Collections:Universiteto mokslo publikacijos / University Research Publications

Files in This Item:
marc.xml7.35 kBXMLView/Open

MARC21 XML metadata

Show full item record

Page view(s)

22
checked on Oct 1, 2019

Download(s)

4
checked on Oct 1, 2019

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.