Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/88050
Type of publication: research article
Type of publication (PDB): Straipsnis kitose duomenų bazėse / Article in other databases (S4)
Field of Science: Agronomija / Agronomy (A001)
Author(s): Pilipavičius, Vytautas
Title: Relationship between concentration of crude protein in spring barley (Hordeum vulgare L.), white goosefoot (Chenopodium album L.), charlock (Sinapis arvensis L.) and prickly grass (Echinochloa crus-galli (L.) Beauv.)
Other Title: Vasarinių miežių (Hordeum vulgare L.) žalių proteinų koncentracijos priklausomumas nuo žalių proteinų akumuliacijos baltojoje balandoje (Chenopodium album L.), garstuke (Sinapis arvensis L.) ir paprastojoje rietmenėje (Echinochloa crusgalli (L.) Beauv.)
Is part of: Žemės ūkio mokslai. , 2014, t. 21, nr. 4
Extent: p. 221-226
Date: 2014
Keywords: Konkurencingumas;Ekologinė ir tradicinė žemdirbystė;Chenopodium album L;Echinochloa crusgalli (L.) Beauv;Hordeum vulgare L;Piktžolės;Competition;Organic and conventional agriculture;Chenopodium album L;Echinochloa crus-galli (L.) Beauv;Hordeum vulgare L;Sinapis arvensis L;Weeds
Abstract: Laboratorinis tyrimas atliktas Lietuvos žemės ūkio universiteto (dabar – Aleksandro Stulginskio universitetas) Agronominių ir zootechninių tyrimų laboratorijoje (54°89’N ir 23°83’E) 2004–2005 m. Lauko eksperimentas, iš kurio paimti augalų mėginiai laboratoriniam tyrimui, atliktas 2003–2004 m. vasarinių miežių ‘Aura’ pasėlyje Lietuvos žemės ūkio universiteto Bandymų stotyje (54°52’N ir 23°49’E). Lietuvos teritorija užima tarpinę geografinę vietą tarp Vakarų Europos okeaninio ir Eurazijos kontinentinio klimato. Lietuva priklauso Atlanto vandenyno kontinentinio klimato vakarų regiono teritorijai. Vidutinis metinis kritulių kiekis – 675 mm (572–978 mm), vidutinė oro temperatūra – 6–7 °C. Žalių proteinų koncentracijos pokyčiai pasėlio piktžolėse turėjo įtakos žalių proteinų akumuliacijai vasariniuose miežiuose. Eksperimento tikslas – įvertinti vasarinių miežių žalių proteinų biomasės koncentracijos priklausomumą nuo žalių proteinų koncentracijos baltosios balandos, garstuko ir paprastosios rietmenės biomasėje, akumuliuotoje toje pačioje agrofitocenozėje. Pasėlio augalų, paimtų iš ekologinės ir tradicinės žemdirbystės sistemų, žalių proteinų koncentracija biomasėje nustatyta Kjeldalio metodu. Didžiausia žalių proteinų koncentracija aptikta tradicinės žemdirbystės sistemos vasariniuose miežiuose (20,5 %), baltojoje balandoje (21,7 %) ir garstukuose (20,4 %). Ekologinės žemdirbystės sistemoje didžiausia žalių proteinų koncentracija nustatyta paprastojoje rietmenėje (18,9 %) ir vasariniuose miežiuose (12,8 %)... [et al.]
Laboratory bioassay was carried out at the Laboratory of Agronomic and Zootechnical Research of the Lithuanian University of Agriculture (Aleksandras Stulginskis University) at 54°89’N and 23°83’E during 2004–2005. The field experiment from which plant samples were taken for the laboratorial bioassay was performed in 2003–2004 in spring barley Aura crop at the Experimental Station of the Lithuanian University of Agriculture at 54°52’N and 23°49’E. The Lithuanian territory occupies an intermediate geographical position between the west European oceanic climate and the Eurasian continental climate. Lithuania belongs to the western region of the Atlantic Ocean continental climatic area with the average annual precipitation of 675 mm (572–978 mm) and temperature of 6–7 °C. The change of crude protein concentration in weeds affects accumulation of crude protein in spring barley. The aim of the experiment was to establish the dependence of spring barley biomass crude protein concentration on crude protein concentration in white goosefoot, charlock and prickly grass biomass from the same agrophytocenosis. The plant biomass taken from organic and conventional agriculture crops was evaluated for crude protein concentration by the Kjeldahl method. The highest concentration of crude protein in the biomass was established in the conventional agriculture system: 20.5% in spring barley and 21.7% in white goosefoot, 20.5% in spring barley and 20.4% in charlock. In the organic agriculture system, the highest concentration of crude protein in the biomass was established in prickly grass (18.9%) and spring barley (12.8%). The increase of crude protein concentration in white goosefoot, charlock and prickly grass induced the crude protein concentration increase in spring barley... [et al.]
Internet: http://www.lmaleidykla.lt/ojs/index.php/zemesukiomokslai/article/view/3024/1851
Affiliation(s): Vytauto Didžiojo universitetas
Žemės ūkio akademija
Appears in Collections:Universiteto mokslo publikacijos / University Research Publications

Files in This Item:
marc.xml9.13 kBXMLView/Open

MARC21 XML metadata

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

27
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

6
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.