Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/86834
Type of publication: Straipsnis Clarivate Analytics Web of Science ar/ir Scopus / Article in Clarivate Analytics Web of Science or / and Scopus (S1)
Field of Science: Aplinkos inžinerija / Environmental engineering (T004);Agronomija / Agronomy (A001)
Author(s): Jasinskas, Algirdas;Simonavičiūtė, Raminta;Šiaudinis, Gintaras;Liaudanskienė, Inga;Antanaitis, Šarūnas;Arak, Margus;Olt, Jüri
Title: The assessment of common mugwort (Artemisia vulgaris L.) and cup plant (Silphium perfoliatum L.) productivity and technological preparation for solid biofuel
Other Title: Paprastojo kiečio (Artemisia vulgaris L.) bei geltonžiedžio legėsto (Silphium perfoliatum L.) produktyvumo ir kietojo kuro ruošimo technologinis vertinimas
Is part of: Žemdirbystė = Agriculture / Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centras, Aleksandro Stulginskio universitetas. Akademija, (Kėdainių r.), T. 101, Nr. 1 (2014)
Extent: p. 19-26
Date: 2014
Keywords: Azotas;Dirvožemio pH;Frakcinė sudėtis;Kalkinimas;Sausoji masė;Šilumingumas;Tręšimas;Annual dynamics;Calorific value;Dry mass;Fractional composition;Liming;Nitrogen;Soil pH
Abstract: Tyrimai atlikti siekiant nustatyti dirvožemio pH (arba kalkinimo) ir tręšimo azoto trąšomis įtaką paprastojo kiečio (Artemisia vulgaris L.) ir geltonžiedio legėsto (Silphium perfoliatum L.) sausosios masės (SM) derliui, šilumingumui ir mechaninėms savybėms. Lauko bandymai įrengti 2008 m. Vakarų Lietuvoje, natūraliai rūgščiame (pH 4,2–4,4) moreniniame priemolyje. Remiantis vidutiniais ketverių metų tyrimų duomenimis, kiečių didžiausias SM derlius buvo nustatytas 2009 m. – 4100 kg ha-1, kuris esmingai sumažėjo vėlesniais tyrimų metais, o legėstų didžiausias SM derlius buvo gautas 2011 m. – vidutiniškai 17980 kg ha-1. Dirvožemio pH padidėjimas nuo 4,2–4,4 iki 5,6–5,7 (pakalkinus 6,0 t ha-1 CaCO3) legėstų SM prieaugį padidino 27,4 %. 120 kg ha-1 N trąšų panaudojimas iš esmės padidino bendrą kiečių ir legėstų SM derlių – atitinkamai 34,5 ir 26,7 % daugiau nei netręšiant. Tirta paprastųjų kiečių ir geltonžiedžių legėstų smulkinimo kokybė bei pjaustinio frakcinė sudėtis pagal Europos Sąjungos šalyse taikomą metodiką, naudojant sietus su skirtingo skersmens skylutėmis. Nustatyta, kad geltonžiedžių legėstų pjaustinys buvo smulkesnis ir tolygesnis, labiau tinkantis naudoti energetinėms reikmėms. Vertinant tirtų augalų malimo kokybę nustatyta, kad geltonžiedžių legėstų miltų dalelės buvo smulkesnės ir tolygesnės, todėl šie augalai labiau tinka presuoti ir naudoti deginimui. Didžiausias vidutinis paprastųjų kiečių biomasės šilumingumas siekė 17,97 MJ kg-1 (2010 m.), o geltonžiedžių legėstų – 17,48 MJ kg-1 (2012 m.). Abiejų augalų šilumingumo reikšmėms didžiausią įtaką turėjo augimo metai ir 120 kg ha-1 azoto trąšų panaudojimas
The research was carried out to determine the effects of soil pH (or liming) and nitrogen (N) fertilization on the common mugwort (Artemisia vulgaris L.) and cup plant (Silphium perfoliatium L.) dry mass (DM) yield, calorific value and mechanical properties. Field experiments were set up in 2008 in Western Lithuania on a naturally acid (pH 4.2–4.4) moraine loam. According to the averaged data of four experimental years, the highest DM yield 4100 kg ha-1 of common mugwort was established in 2009, which significantly decreased in the subsequent years. And, conversely, the highest cup plant DM yield 17980 kg ha-1 was obtained in 2011. An increase in soil pH from 4.2–4.4 up to 5.6–5.7, resulting from 6.0 t ha-1 CaCO3 application, increased cup plant DM yield by 27.4%. Fertilization with 120 kg ha-1 N significantly increased common mugwort and cup plant DM yield by 34.5% and 26.7% respectively, compared with the treatment without N fertilization. We also studied the chopping quality of common mugwort and cup plant and chaff fractional composition using sieves with different mesh sizes. The chaff of cup plant was finer and more even, and thus more suitable for use for energy purposes. Plant milling quality showed cup plant particles to be smaller and more even too, and thus better suited for pressing and combustion. The highest calorific value of common mugwort (17.97 MJ kg-1) was obtained in 2010 and that of cup plant (17.48 MJ kg-1) in 2012. The calorific values of common mugwort and cup plant were influenced most by the year of cultivation and 120 kg ha-1 N application
Internet: http://www.zemdirbyste-agriculture.lt/wp-content/uploads/2014/03/101_1_str3.pdf
Affiliation(s): Vytauto Didžiojo universitetas
Žemės ūkio akademija
Appears in Collections:Universiteto mokslo publikacijos / University Research Publications

Files in This Item:
marc.xml12.12 kBXMLView/Open

MARC21 XML metadata

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

WEB OF SCIENCETM
Citations 1

15
checked on Feb 27, 2021

Page view(s)

62
checked on Feb 11, 2020

Download(s)

8
checked on Feb 11, 2020

Google ScholarTM

Check

Altmetric


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.