Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/86822
Type of publication: research article
Type of publication (PDB): Straipsnis kitose duomenų bazėse / Article in other databases (S4)
Field of Science: Ekonomika / Economics (S004)
Author(s): Vaznonis, Bernardas;Petroliūnaitė, Viana;Novikova, Anastasija
Title: Ūkininkavimo didelės gamtinės vertės teritorijose teikiamų viešųjų gėrybių ekonominės vertės nustatymas
Other Title: Determination of economic value of public goods in high nature value farming systems
Is part of: Vadybos mokslas ir studijos - kaimo verslų ir jų infrastruktūros plėtrai = Management theory and studies for rural business and infrastructure development: mokslo žurnalas / Aleksandro Stulginskio universitetas, Lietuvos agrarinės ekonomikos institutas. Akademija., T. 36, nr. 1 (2014)
Extent: p. 156-166
Date: 2014
Keywords: Didelės gamtinės vertės teritorijos;Viešosios gėrybės;Žemės ūkis;High nature value farming systems;Public goods;Agriculture
Abstract: Ūkininkavimas didelės gamtinės vertės (toliau – DGV) teritorijose ne tik palaiko, bet dažnai ir atkuria didelę biologinę įvairovę, kuri yra pagrindas gyvybingoms ekosistemoms egzistuoti, o kartu ir užtikrinti pakankamą viešųjų gėrybių kiekį vartotojams. Ekosistemų teikiamos paslaugos vertinamos kaip teigiami ūkininkavimo DGV teritorijose efektai ir dėl jų ypatybių prilyginamos viešosioms gėrybėms. Kyla klausimas, kaip nustatyti tokių aplinkos viešųjų gėrybių vertę ir taip optimizuoti jų teikimą visuomenės pageidaujamu lygiu. Tyrimo tikslas – pagrįsti DGV teritorijose žemės ūkio teikiamų viešųjų gėrybių ekonominės vertės nustatymui taikytinus metodus. Tyrimo tikslui pasiekti atlikta ekonominės literatūros žemės ūkio viešųjų gėrybių vertės nustatymo klausimais analizė, išanalizuotos žemės ūkio viešųjų gėrybių vertės nustatymo problemos, pagrįstas žemės ūkio viešųjų gėrybių teikimo reguliavimo ekonominės vertės pagrindu būtinumas, atlikta metodų tinkamumo ūkininkavimo DGV teritorijose teikiamų viešųjų gėrybių ekonominei vertei nustatyti analizė. Iš specifinių metodų, taikomų DGV teritorijose žemės ūkio teikiamų viešųjų gėrybių vertei nustatyti, didžiausias dėmesys skirtas kontingento vertinimo, hedonistiniams, alternatyviųjų kaštų vertinimo metodams. Atlikti tyrimai parodė, kad DGV teritorijose žemės ūkio kuriamoms viešosioms gėrybėms vertinti labiausiai tinkami kontingento bei pasirinkimo metodai. Kelionių kaštų ir nekilnojamojo turto kainų analizės metodai tinkami vertinti tik su rekreacija, laisvalaikiu bei kultūra susijusias viešąsias gėrybes
High nature value farming systems not only maintain, but often recover biodiversity, which is the basis for existence of a viable ecosystem, at the same time securing the optimal amount of public goods for consumers. Ecosystem services are evaluated as positive effects from high nature value farming systems, because their features are comparable to public goods. The question is how the value of such environmental public goods can be determined and how their provision for society at the preferred level could be optimized. The aim of the research is to validate the most suitable methods for determination of economic value of public goods in high nature value farming systems. For achieving the research aim the review of economic studies on determination of the value of agricultural public goods was done, the problems of determination of agricultural public goods value were analysed, the necessity of provision of public goods‘ regulation by economic value was substantiated, the relevance of methods for determination of economic value of public goods in high nature value farming systems were examined in the paper. The analysis has showed that the contingent valuation method, alternative cost evaluation methods and hedonic pricing techniques are mostly emphasized as specific methods, applied for determination of public goods from high nature farming systems. The analysis has showed that the contingent valuation and choice modelling are mostly emphasized as specific methods, applied for determination of public goods from high nature farming systems. Travel cost and real estate pricing methods are suitable only for evaluation of public goods related to recreation, leisure or culture
Internet: http://mts.asu.lt/mtsrbid/article/view/809/835
Affiliation(s): Vytauto Didžiojo universitetas
Žemės ūkio akademija
Appears in Collections:Universiteto mokslo publikacijos / University Research Publications

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

32
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

6
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.