Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/86128
Type of publication: Straipsnis recenzuojamoje Lietuvos tarptautinės konferencijos medžiagoje / Article in peer-reviewed Lithuanian international conference proceedings (P1e)
Field of Science: Agronomija / Agronomy (A001)
Author(s): Marcinkevičienė, Aušra;Velička, Rimantas;Butkevičienė, Lina Marija;Kosteckas, Robertas
Title: Priešsėlių įtaka žieminių rugių piktžolėtumui ir dirvožemio fermentų aktyvumui skirtingose sėjomainose
Other Title: The Influence of Pre-crops on Winter Rye Weediness and Soil Enzymes Activity in the Different Crop Rotations
Is part of: Žmogaus ir gamtos sauga 2013: 19 tarptautinės mokslinės-praktinės konferencijos medžiaga = Human and nature safety 2013 : proceedings of the 19th international scientific-practice conference / Aleksandro Stulginskio universitetas, Vytauto Didžiojo universitetas, Klaipėdos universitetas, Lietuvos mokslų akademija. Akademija, 2013, D. 2
Extent: p. 111-114
Date: 2013
Keywords: Žiemmiai rugiai;Priešsėliai;Piktžolės;Dirvožemio fermentų aktyvumas;Winter rye;Pre-crops;Weed;Soil enzymes activity
Abstract: Tyrimai atlikti 2010–2011 m. Aleksandro Stulginskio universiteto Bandymų stotyje karbonatingame sekliai glėjiškame rudžemyje (Endocalcari-Epihypogleyic Cambisol). Tyrimų tikslas – nustatyti skirtingų priešsėlių įtaką žieminių rugių (Secale cereale L.) piktžolėtumui, dirvožemio fermentų ureazės ir sacharazės aktyvumui skirtingose sėjomainose (rugių monopasėlyje, trilaukėje, lauko su kaupiamaisiais augalais, lauko be kaupiamųjų augalų, intensyvioje bei sideracinėje). Žieminių rugių krūmijimosi tarpsniu (gegužės mėnesį) mažiausiai piktžolių daigų rasta rugių monopasėlyje bei trilaukėje sėjomainoje, kurioje rugių priešsėlis buvo juodasis pūdymas. Pavasarį ir prieš žieminių rugių derliaus nuėmimą daugiausiai piktžolių rasta sideracinėje sėjomainoje po žieminių rapsų, užartų žaliajai trąšai. Palyginus su kitomis sėjomainomis, prieš derliaus nuėmimą šioje sėjomainoje piktžolių skaičius esmingai padidėjo nuo 1,9 iki 2,9 karto, o jų sausųjų medžiagų masė – nuo 3,4 iki 18,2 karto. Silpniausias dirvožemio fermentų ureazės ir sacharazės aktyvumas nustatytas trilaukėje sėjomainoje, kurioje žieminių rugių priešsėlis buvo juodasis pūdymas. Kiti žieminių rugių priešsėliai esmingai stiprino dirvožemio fermentų ureazės (nuo 2,4 iki 3,3 karto) ir sacharazės (nuo 1,3 iki 1,6 karto) aktyvumą
The investigations were carried out over the period of 2010–2011 at the experimental station of the Aleksandras Stulginskis University on an Endocalcari – Epihypogleuic Cambisol. The objective of this investigations was to estimate the influence of various pre–crops on winter rye (Secale cereale L.) weediness and soil enzymes urease and saccharase activity in different crop rotations (monocrop, three field, eight field with row crop, six field without row crop, intensive, sideral). At the winter rye tillering stage (May) the least weed sprouts were established in rye monocrop and in the tree–field crop rotation, where the pre–crop of rye was black fallow. In spring and before the harvest of rye the highest abundance of weeds was established in the winter rye crop grown after winter rape for green manure (sideral crop rotation). Before the harvest of winter rye the number of weeds significanty increased from 1.9 to 2.9 times, the dry matter mass of weeds – from 3.4 to 18.2 times, compared with the other crop rotations. The lowest activity of urease and saccharase was obtained in the soil of the tree–field crop rotation, where the pre–crop of winter rye was black fallow. Other pre–crops of winter rye significanty stimulated the soil enzymes urease (from 2.4 to 3.3 times) and saccharase (from 1.3 to 1.6 times) activity
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/86128
Affiliation(s): Vytauto Didžiojo universitetas
Žemės ūkio akademija
Appears in Collections:Universiteto mokslo publikacijos / University Research Publications

Files in This Item:
marc.xml8.37 kBXMLView/Open

MARC21 XML metadata

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

34
checked on Dec 11, 2019

Download(s)

6
checked on Dec 11, 2019

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.