Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/86102
Type of publication: Straipsnis recenzuojamoje Lietuvos tarptautinės konferencijos medžiagoje / Article in peer-reviewed Lithuanian international conference proceedings (P1e)
Field of Science: Aplinkos inžinerija / Environmental engineering (T004)
Author(s): Miknevičius, Vytautas;Nadzeikienė, Jūratė;Butkus, Ričardas
Title: Oro taršos degalinių aplinkoje tyrimai
Other Title: The research of air pollution in the environment of petroleum station
Is part of: Žmogaus ir gamtos sauga 2013: 19 tarptautinės mokslinės-praktinės konferencijos medžiaga = Human and nature safety 2013 : proceedings of the 19th international scientific-practice conference / Aleksandro Stulginskio universitetas, Vytauto Didžiojo universitetas, Klaipėdos universitetas, Lietuvos mokslų akademija. Akademija, 2013, D. 1
Extent: p. 39-42
Date: 2013
Keywords: Degalinė;Aplinka;Cheminiai junginiai;Tarša;Petroleum station;Environment;Pollution;Chemical substances
Abstract: Vis didėjantis degalinių skaičius greta gyvenamųjų teritorijų kelią didelį nerimą dėl į aplinką išskiriamų cheminių teršalų. Degalinėse didžiausią taršą atmosferai sukelia lakiųjų organinių junginių garavimas, taip pat atvažiavusių į degalinę automobilių išmetamosios dujos. Visi šie teršalai gali sukelti neigiamą poveikį žmogaus sveikatai, įskaitant padidėjusią riziką susirgti vėžiu. Todėl siekiant, kad tarša neviršytų didžiausios leistinos normos, būtina vykdyti oro užterštumo stebėseną. Straipsnyje nagrinėjama degalinių skleidžiamos oro taršos problema. Pasirinktoje tipinėje miesto degalinėje dujų analizatoriumi Gasmet DX 4030 buvo atlikti aplinkos oro tyrimai aplink degalinę ir jos operatoriaus darbo vietose. Benzeno, azoto dioksido ir sieros dioksido neigiamas poveikis žmogui gali būti iki 100 m atstumu nuo degalinės, o degalinės operatoriaus darbo vietose dar padidėjusi ir formaldehido koncentracija
The increasing number of petroleum stations near living areas causes a big worry because of their emissions. In any petroleum station the largest atmosphere pollution is caused by evaporation of volatile organic compounds and also vehicle exhaust. All the pollutants can make negative effect on human health including higher cancer risk. Therefore, a monitoring has to be held in order not to exceed the highest allowed norm of pollution. The article analyzes the problem of pollution caused by petroleum stations. Air samples were measured inside a typical town petroleum station as well as in the working place of an operator with a gas analyzer Gasmet DX 4030. Negative on human health concentration of gases benzene, nitrogen dioxide and sulfur dioxide was registered up to 100 m away from the petroleum station and also an increased concentration of formaldehyde was observed at the working place of the operator inside the station
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/86102
Affiliation(s): Vytauto Didžiojo universitetas
Žemės ūkio akademija
Appears in Collections:Universiteto mokslo publikacijos / University Research Publications

Files in This Item:
marc.xml7.1 kBXMLView/Open

MARC21 XML metadata

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

58
checked on Dec 9, 2020

Download(s)

12
checked on Dec 9, 2020

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.