Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/85827
Type of publication: master thesis
Field of Science: Mechanikos inžinerija / Mechanical Engineering (T009)
Author(s): Kasiulis, Edvinas
Supervisor: Šarauskis, Egidijus
Title: Tradicinio arimo plūgo su žiediniais volais tyrimai
Other Title: Research of traditional ploughing plow with ring rollers
Extent: 53 p.
Date: 22-May-2019
Keywords: Plūgas;Ploughing;Žiedinis arimo volas;Ring roller;Dirvos fizikinės savybės;Soil physical properties;Aplinkosauga;Reduces environmental pollution
Abstract: Žemės dirbimas – daugiausia darbo ir energijos sąnaudų reikalaujantis darbas. Nors dabartiniu metu vis labiau taikomos ir diegiamos šiuolaikiškesnės, labiau gamtą ir laiką tausojančio žemės dirbimo technologijos, tačiau smulkių ir vidutinių ūkininkų tarpe gilus arimas tradiciniais neapverčiamais plūgais kol kas yra neišvengiamas. Verstuvinis arimas Europoje yra pagrindinio žemės dirbimo pagrindas, nes yra ekologiškai saugus, leidžiantis mažinti cheminių priemonių ir mineralinių trąšų naudojimą. Šiuo metu stengiamasi kuo daugiau technologinių operacijų atlikti vienu traktoriaus važiavimu. Nagrinėjant tradicinio arimo principus, akivaizdu, kad neapverčiamasis arimas nusileidžia lygiajam arimui, kuomet naudojami apverčiamieji plūgai, tačiau turi ir pliusų (mažesnė masė, kaina, mažesnė traukos jėga ir degalų sąnaudos). Šiame darbe pristatomi tradicinio arimo plūgo su žiediniu volu tyrimai. Eksperimentiniais tyrimais nustatyta, kad naudojant neapverčiamąjį plūgą su žiediniu volu, sumažinamos darbo laiko sąnaudos žemės dirbimui, taupomi degalai ir tuo pačiu metu tinkamai paruošiama dirva sėjai. Be to, žiedinis volas pagerina dirvos kokybę po arimo, duoda ekonominę naudą bei sumažina aplinkos taršą.
Soil tillage is the most labor and energy intensive job. Although modern, more sustainable and time saving tillage techniques are increasingly being applied, and implemented today, deep plowing among small and medium sized farmers is still inevitable. Plowing with reversible plow in Europe is the basis for basic tillage as it is ecologically safe to reduce the use of chemical agents and mineral fertilizers. At the moment, we are trying to carry out as many technological operations as possible on one tractor. Analyze the principles of traditional plowing, it is obvious that the plowing plows descend to the plow when reversible plows are used, but also have pluses (lower weight, price, less traction and fuel consumption). In this research of traditional plowing, plow with ring roller is present. Experimental studies have shown that the use of a reversible plow with a ring roller reduces the time spent on tillage, saves fuel, time and properly prepares the soil for sowing. In addition, the roller improves soil quality after plowing, brings economic benefits and reduces environmental pollution.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/85827
Appears in Collections:2019 m. (ŽŪA ŽŪIF mag.)

Files in This Item:
edvinas_kasiulis_md.pdf2.5 MBAdobe PDF   Until 2024-05-15View/Open

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

71
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

19
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.