Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/85824
Type of publication: master thesis
Field of Science: Sociologija / Sociology (S005)
Author(s): Vigelas, Tautvydas
Supervisor: Vyšniauskytė-Rimkienė, Jorūnė
Title: Psichoaktyviųjų medžiagų vartojimas paauglių tarpe: islandiško modelio taikymo atvejis
Other Title: Use of psychoactive substances among adolescents: appearance of the Icelandic model
Extent: 65 p.
Date: 22-May-2019
Keywords: Psichoaktyviosios medžiagos;Psychoactive substances;Paauglys;Šeima;Teenager;Family;Peers;Icelandic model;Bendraamžiai;Islandiškas modelis
Abstract: Paauglystė yra laikotarpis, kuriuo sparčiai vyksta psichologiniai, fiziniai ir emociniai asmenybės pokyčiai. Visų šių pokyčių metu paaugliui tenka susidurti su daug iššūkių, su kuriais tenka susidoroti; sunkiai išgyvenami pokyčiai gali paskatinti rizikingą elgesį. Vienas iš rizikingo elgesio padarinių gali būti psichoaktyviųjų medžiagų vartojimas. Šiai problemai spręsti Islandijos socialinių tyrimų ir analizės centras sukūrė modelį, leidžiantį nustatyti veiksnius, kurie turi įtakos psichoaktyviųjų medžiagų vartojimui tarp paauglių, ir išskyrė prevencines priemones, kurios apsaugotų paauglius. Darbe atliktas kiekybinis tyrimas, kuriuo buvo nustatyta šeimos ir bendraamžių įtaka psichoaktyviųjų medžiagų vartojimui tarp paauglių viename Lietuvos didmiestyje. Tyrimo metu nustatyta, kad paauglių psichoaktyviųjų medžiagų vartojimas yra dažnai minima problema paauglystės laikotarpiu. Viename Lietuvos miestų atliktame tyrime buvo nustatyta, kad bendraamžiai ir šeima daro įtaką paauglių psichoaktyviųjų medžiagų vartojimui. Atsižvelgus į Islandijos modelio išskirtus rizikos ir prevencijos faktorius, tėvų ir paauglių įtaka yra prevencinė. Remiantis gautais duomenimis, galima manyti, kad šeima ir bendraamžiai skatina nevartoti psichoaktyviųjų medžiagų.
Adolescence is a period of rapid change causing psychological, physical and emotional changes in personality. During all these changes, the teenager has to cope with many challenges; facing the difficulties might lead to risky behavior. One of the consequences of risky behavior can be the use of psychoactive substances. To solve this problem, the Icelandic Centre for Social Research and Analysis has developed a model for identifying factors that influence the use of psychoactive substances among adolescents and has identified preventive measures to protect teenagers. A quantitative research was carried out, which helped to determine the influence of family and peers in the use of psychoactive substances among teenagers in one of the cities of Lithuania.Taking into account the risk and prevention factors identified by the Icelandic model, the influence of parents and adolescents is preventive. On the basis of the data, it can be assumed that the family and peers encourage not to use psychoactive substances.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/85824
Appears in Collections:2019 m. (SMF mag.)

Files in This Item:
tautvydas_vigelas_md.pdf859.18 kBAdobe PDF   Until 2024-05-22View/Open
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats

Page view(s)

172
checked on Sep 6, 2020

Download(s)

26
checked on Sep 6, 2020

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.