Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/85816
Type of publication: Magistro darbas / Master thesis
Field of Science: Mechanikos inžinerija (T009) / Mechanical engineering
Author(s): Jokubauskas, Marius
Title: Optimalaus mikroklimato formavimas bičių avilyje
Other Title: Reseach of ventilation system in the bee hive
Extent: 48 p.
Date: 21-May-2019
Keywords: Vėdinimas;Ventilation;Mikroklimatas;Microclimate;Oro temperatūra;Air temperature;Santykinis drėgnis;Relative humidity
Abstract: Sukuriant tinkamą bičių lizdo mikroklimatą galima užtikrinti, kad bitės bus sveikos ir produktyvios, nes bičių lizdo temperatūrai esant per žemai ar per aukštai, bičių šeima gali žūti. Todėl gerinant avilio mikroklimatą būtinas geras vėdinimas. Tyrimo tikslas – išanalizuoti mikroklimatą bičių avilyje ir įvertinti techninių priemonių poreikį optimaliai mikroklimatinei aplinkai formuoti. Tyrimai atlikti šaltuoju metų laikotarpiu. Buvo matuojama bičių lizdo ir lauko oro temperatūra ir santykinis drėgnis. Bičių lizde oro temperatūra kito apatinėje dalyje nuo -18.99 iki +17.18 °C, o viršutinėje dalyje keitėsi nuo -8.17 iki +22.88 ˚C. Bičių lizdo oro santykinis drėgnis viršijo rekomenduojamas ribines normas apatiniame ir viršutiniame avilio lizdo dalyse ir siekė nuo 72.70 %. iki 100 %. Tyrimo metu gauti duomenys palyginti su literatūroje pateiktais rekomenduojamais bičių lizdo mikroklimato duomenimis.
Creating a proper bee microclimate can ensure that bees are healthy and productive because the bee colony temperature is too low or too high for the bee family to die. Therefore, good ventilation is required to improve the microclimate in the hive. The aim of the study is to analyze the microclimate in the bee hive and to assess the need for technical measures to form an optimal microclimate environment. Studies were conducted during the cold season of the year. The temperature and relative humidity of the outlet and field air were measured. The air temperature of the bee nest in the lower part was -18.99 to +17.18 ° C, and in the upper part it changed from -8.17 to +22.88 ° C. The relative humidity of the bee air exceeded the recommended thresholds in the lower and upper sections of the hive and ranged from 72.70%. up to 100%. The data obtained during the study were compared with the recommended microclimate data from the bee nest in the literature.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/85816
Affiliation(s): Žemės ūkio inžinerijos fakultetas
Žemės ūkio inžinerijos ir saugos institutas
Appears in Collections:2019 m. (ŽŪA ŽŪIF mag.)

Files in This Item:
marius_jokubauskas_md.pdf.pdf2.84 MBAdobe PDF   Until 2024-05-17View/Open

Show full item record

Page view(s)

78
checked on Nov 5, 2019

Download(s)

2
checked on Nov 5, 2019

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.