Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/85633
Type of publication: Straipsnis kitose duomenų bazėse / Article in other databases (S4)
Field of Science: Ekonomika / Economics (S004)
Author(s): Gargasas, Audrius;Mūgienė, Indra
Title: Intensyvaus augimo strategijos vystymo kryptys logistines paslaugas ūkininkams teikiančiose įmonėse
Other Title: Intensive growth strategy development trends in logistics services for agricultural organization providing companies
Is part of: Vadybos mokslas ir studijos - kaimo verslų ir jų infrastruktūros plėtrai = Management theory and studies for rural business and infrastructure development: mokslo žurnalas / Aleksandro Stulginskio universitetas, Lietuvos agrarinės ekonomikos institutas. Akademija., T. 34, nr. 5 (2012)
Extent: p. 47-53
Date: 2012
Keywords: Intensyvaus augimo strategija;Logistines paslaugos;Marketingo kompleksas;Intensive growth strategy;Logistics service;Marketing mix
Abstract: Augant logistinių paslaugų, kuriomis naudojasi ūkininkai, poreikiui, sparčiai didėja konkurencija tarp šias paslaugas teikiančių įmonių. Vienas iš būdų konkurenciniam pranašumui stiprinti – intensyvaus augimo strategijos taikymas. Pagrindinė problema, su kuria susiduria logistikos įmonės, veiklos organizavimui taikančios intensyvaus augimo strategiją – nepakankamai ištirti vartotojų poreikiai bei nenustatytos pagrindinės paslaugos tobulinimo kryptys. Tyrimo tikslas – išanalizavus intensyvaus augimo strategijos įgyvendinimo galimybes logistines paslaugas ūkininkams teikiančiose įmonėse, pateikti galimas šios strategijos tolimesnio vystymo kryptis. Siekiant objektyviai įvertinti logistikos įmonių teikiamų paslaugų kokybę klientų požiūriu bei nustatyti tobulintinus paslaugų kokybinius požymius, atlikta anketinė logistinių paslaugų vartotojų apklausa, remiantis gautais duomenimis pateiktos intensyvaus augimo strategijos vystymo kryptys logistines paslaugas ūkininkams teikiančiose įmonėse: paslaugų teikimo proceso modernizavimas, paslaugų teikimo proceso racionalizavimas, paslaugų kokybės tobulinimas, detalizuojant pasiūlytų krypčių turinį
The growth of demand for logistics services in different agricultural organizations rapidly increases competition between those services providers. An application of intensive growth strategy is one of the ways for strengthening the competitive advantage. The main problem faced by the logistics company, which applying intensive growth strategy for their business organization is not enough explored user needs and a lack of basic development trends for services. The aim of the research is to make feasibility study of intensive growth strategy implementation options in logistical services for agricultural enterprises providing organizations and to present further development trends of such strategies. In order to objectively evaluate the logistics companies service quality in terms of customer point of view and to identify the areas of improvement of service quality attributes, questionnaire survey of users of logistics services were conducted. According to the data obtained, there were presented intensive growth strategy development directions for logistics services to agricultural organizations providing companies
Internet: http://vadyba.asu.lt/34/ManagKaunas34(5)_52.pdf
http://vadyba.asu.lt/34/ManagKaunas34(5)_52.pdf
Affiliation(s): Vytauto Didžiojo universitetas
Žemės ūkio akademija
Appears in Collections:Universiteto mokslo publikacijos / University Research Publications

Files in This Item:
marc.xml7.8 kBXMLView/Open

MARC21 XML metadata

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

48
checked on Dec 11, 2019

Download(s)

8
checked on Dec 11, 2019

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.