Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/85577
Type of publication: research article
Type of publication (PDB): Straipsnis kitose duomenų bazėse / Article in other databases (S4)
Field of Science: Aplinkos inžinerija / Environmental engineering (T004)
Author(s): Šikšnys, Arvydas;Vileikis, Raimondas;Mikuckis, Feliksas
Title: Kruonio HAE vandens priimtuvo ašies posvyrių dinamika ir juos lemiantys veiksniai
Other Title: Dynamics and determining factors of water receiver tilts in Kruonis HPS
Is part of: Vandens ūkio inžinerija. , Nr. 41(61)(2012)
Extent: p. 10-16
Date: 2012
Keywords: Deformacijos;Kruonio HAE;Posvyris;Statistinis modelis;Vandens priimtuvas;Deformation;Kruonis HPS;Tilt;Statistical model;Water receiver
Abstract: Straipsnyje analizuojami Kruonio HAE vandens priimtuvo ašies (VP) posvrių dinamikos dėsningumai ir juos lemiantys aplinkos veiksniai - oro temperatūros ir aukštutinio baseino vandens slėgio aukščiai (H). Šių tyrimų tikslas - nustatyti ir įvertinti ryšius tarp išmatuotų VP ašies posvyrių ir juos lemiančių aplinkos veiksnių bei sudaryti statistinį prognozės modelį VP techninės būklės kontrolei. VP ašies posvyriams analizuoti buvo panaudoti realūs 2008...2011 metais išmatuoti VP ašies posvyriai (nuokrypiai nuo vertikalės), aukštutinio baseino vandens lygiai ir oro temperatūrų matavimų rezultatai. Tyrimai parodė, kad VP ašies nuokrypiai nuo vertikalės labiausiai priklauso nuo oro temperatūrų sezoninės kaitos: kylant vidutinei oro temperatūrai VP ašis pasvyra į aukštutinio baseino (AB) pusę, o jai žemėjant - VP ašis pasvyra į vamzdynų šlaito pusę. Nustatyta, kad statistiškai tampriausias ryšys tarp VP ašies nuokrypių nuo vertikalės ir aplinkos oro temperatūros gaunamas tuomet, kai oro temperatūra yra apskaičiuojama iš 45 paskutinių praėjusių parų slenkančių vidurkių metodu. Tyrimais buvo nustatyta, kad H svyravimai daro pastebimą įtaką VP ašies posvyrių dinamikai: kylant aukštutinio baseino vandens lygiui ir atitinkamai didėjant H vandens priimtuvo ašis pasvyra į vamzdynų šlaito pusę ir atvirkščiai, tačiau šis poveikis yra 3-4 kartus mažesnis už oro temperatūros sezoninių svyravimų poveikį. Apibendrinus gautus rezultatus pasiūlyta VP ašies nuokrypių nuo vertikalės dinamikos statistinio modelio lygtis, kurioje naudojamas vandens slėgio aukštis H ir oro temperatūra, apskaičiuota kaip aritmetinis vidurkis iš 45 paskutinių praėjusių parų
The paper analyzes regularities of water receiver (WR) tilts' dynamics in Kruonis HPS and the determining environmental factors -air temperature and water pressure heights (H) in the upper pool. This research aims to establish and evaluate the relations between the measured WR tilts and the determining environmental factors and to create the statistical prediction model for the WR technical condition controls. The real WR axis subsections (deviations from the vertical) as measured in 2008...2011, water levels in the upper pool and results of air temperature measurements are used in the analysis of WR tilts. The research results show that WR deviations from the vertical are the most dependent on seasonal change of air temperatures: at the increasing average air temperature the WR axis leans towards the upper pool (UP), at the decreasing temperature - the WR axis leans towards the hillside of pipelines. Calculation of air temperature from the latest 45 days by the method of translation averages results in the statistically strongest relation between the WR axis deviations from the vertical and ambient air temperature. The investigations have established that fluctuations of H have a significant influence on WR tilts' dynamics: at the raising water level in the upper pool and corresponding increase of H, the axis of water receiver leans towards the hillside of pipelines and vice versa, however, this impact is 3-4 times lower than the influence of seasonal fluctuations of air temperature. The generalized results enable to propose the statistical model equation for dynamics of WR deviations from the vertical axis, where water pressure height H and air temperature are calculated as arithmetical average of the latest 45 days
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/85577
Affiliation(s): Vytauto Didžiojo universitetas
Žemės ūkio akademija
Appears in Collections:Universiteto mokslo publikacijos / University Research Publications

Files in This Item:
marc.xml8.82 kBXMLView/Open

MARC21 XML metadata

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

28
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

6
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.