Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/85458
Type of publication: Straipsnis kitose duomenų bazėse / Article in other databases (S4)
Field of Science: Ekologija ir aplinkotyra / Ecology and environmental sciences (N012)
Author(s): Misevičienė, Stefanija
Title: Tręšimo įtaka azoto kitimui ir nuostoliams lauko sėjomainoje
Other Title: Influence of fertilizing on nitrogen variation and losses in a fields crop rotation
Is part of: Vandens ūkio inžinerija. , Nr. 31 (51) (2007)
Extent: p. 27-35
Date: 2007
Keywords: Azotas;Balansas;Išplovimas;Balance;Leaching;Nitrogen
Abstract: Straipsnyje aptariami LŽŪU VŪI Juodkiškio bandymų lauke 1999-2003 m. atliktų tyrimų rezultatai. Tirta tręšimo įtaka azoto balansui ir azoto išplovimui į drenažo vandenį. Azoto balansui apskaičiuoti buvo fiksuojami šio elemento kiekiai, patekę su krituliais, sėkla, trąšomis, biologinio azoto fiksacijos bei augalinėmis liekanomis ir paimti su derliumi (šalutine ir pagrindine produkcija) ir drenažo vandeniu. Nustatytos azoto atsargos, esančios dirvožemyje. Ištirta, kad azoto išplovimas į drenažo vandenį didėja, kai šio elemento balansas perteklinis arba mažiausiai deficitinis. Daugiausia azoto išplauta (32,3 kg ha-1), kai azoto balansas perteklinis (+39,79 kg ha-1), mažiausia (4,1 kg ha-1) - kai deficitinis - (-82,74 kg ha-1)
The article discusses the results of the research carried out at WMI of LUA trial field in 1999-2003. The influence of fertilizing on nitrogen balance and nitrogen leaching into drainage water was researched. To calculate nitrogen balance the amounts of this element with precipitation, seed, fertilizer, biological nitrogen fixations and plant residues taken with the yield (secondary and main production) and drainage water were fixed. Nitrogen supplies in the soil were established. It was established that nitrogen leaching into drainage water increased at surplus or least deficit balance of this element. The greatest amount of nitrogen leached out (32,3 kg/ha-1), at surplus balance (+39,79 kg/ha-1) and the least amount (4,1 kg/ha-1) - at deficit balance (-82,74 kg/ha-1)
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/85458
Affiliation(s): Vytauto Didžiojo universitetas
Žemės ūkio akademija
Appears in Collections:Universiteto mokslo publikacijos / University Research Publications

Files in This Item:
marc.xml5.99 kBXMLView/Open

MARC21 XML metadata

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

34
checked on Dec 11, 2019

Download(s)

6
checked on Dec 11, 2019

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.