Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/84624
Type of publication: research article
Type of publication (PDB): Straipsnis kitose duomenų bazėse / Article in other databases (S4)
Field of Science: Agronomija / Agronomy (A001)
Author(s): Pupalienė, Rita;Jodaugienė, Darija;Sinkevičienė, Aušra;Bajorienė, Kristina
Title: Organinių mulčių įtaka dirvos užterštumui piktžolių sėklomis
Other Title: Effect of different organic mulches on weed seeed bank
Is part of: Žemės ūkio mokslai. , 2012, t. 19, nr. 1
Extent: p. 20-26
Date: 2012
Keywords: Organiniai mulčiai;Piktžolių sėklų atsargos dirvožemyje;Chenopodium album;Stellaria media;Echinochloa crus-galli;Organic mulch;Weed seed bank;Chenopodium album;Stellaria media;Echinochloa crus-galli;Galinsoga parviflora
Abstract: Mulčiavimas plačiai taikomas kaip piktžolių kontrolės priemonė. Mažesnis piktžolių skaičius pasėlyje turi įtakos ir piktžolių sėklų bankui. Kai į dirvą patenka mažiau piktžolių sėklų, lengviau kontroliuoti ir piktžolių kiekį pasėlyje. 2004 m. Lietuvos žemės ūkio universiteto (dabar – Aleksandro Stulginskio universitetas) Pomologiniame sode įrengtas dviejų veiksnių lauko eksperimentas – siekta ištirti įvairių organinių mulčių ir jų sluoksnio storio įtaką dirvožemio savybėms, pasėlių piktžolėtumui ir žemės ūkio augalams. Dirvos užterštumo piktžolių sėklomis tyrimai atlikti 2007–2009 m. Dirvožemis – vidutinio sunkumo priemolis ant priesmėlio, paklotas ant moreninio molio, karbonatingas, giliau glėjiškas išplautžemis – Calcari-Endohypogleyic Luvisol. Eksperimento variantai: A veiksnys – organiniai mulčiai: 1) nemulčiuota, 2) smulkinti žieminių kviečių šiaudai, 3) žemapelkių durpės, 4) pjuvenos, 5) smulkinta vejų žolė; B veiksnys – mulčio sluoksnio storis: 1) 5 cm, 2) 10 cm. Esminė tirtų organinių mulčių ir jų sluoksnio storio įtaka piktžolių sėklų kiekiui dirvoje nenustatyta. Pastebėta piktžolių kiekio dirvoje mažėjimo tendencija šiaudais, durpėmis ir pjuvenomis mulčiuotuose laukeliuose, palyginti su nemulčiuotais. Taip pat mažiau piktžolių sėklų rasta dirvoje, mulčiuotoje storesniu (10 cm) mulčio sluoksniu, palyginti su piktžolių sėklų kiekiu dirvoje, mulčiuotoje plonesniu (5 cm) mulčio sluoksniu. Vyraujančios piktžolių sėklų rūšys dirvožemio armenyje: Chenopodium album L., Stellaria media L. ir Echinochloa crus-galli L. (P. Beauv). Naudojant mulčiavimui organines medžiagas, ypač žemės ūkio augalų liekanas, piktžolių sėklų kiekis dirvoje gali net padidėti, todėl prieš mulčiuojant svarbu įsitikinti, kad mulčiavimui skirtos medžiagos nėra užterštos piktžolių sėklomis
The aim of this investigation was to evaluate the influence of different mulches and thickness of the mulch layer on weed seed bank. The two-factor field experiment was carried out in the Pomological Garden of the Aleksandras Stulginskis University (Lithuanian University of Agriculture) in 2004. The soil type was Calcari- Endohypogleyic Luvisol. Treatments of the experiment: Factor A – mulches: 1) no mulching, 2) wheat straw, 3) peat, 4) wood chips, 5) grass; Factor B – thickness of mulch layer: 1) 5 cm, 2) 10 cm. Significant influence of organic mulches and the thickness of the mulch layer on the weed seed bank was not established. The tendency of reduction of the weed seed bank density was established in plots mulched with straw, peat and sawdust compared with plots without any mulch, and in plots with a 10 cm mulch layer compared to plots with a 5 cm mulch layer. Declining weed density in mulched plots decreased the amount of weed seeds in the soil. But the amount of weed seeds in the soil may even increase when organic mulches are used. It is very important to ascertain that mulches are not polluted with weed seeds. The following dominant weed species in the weed seed bank were established: Chenopodium album L., Stellaria media L. and Echinochloa crus-galli (L.) P. Beauv
Internet: http://www.lmaleidykla.lt/publ/1392-0200/2012/1/Pupaliene.pdf
Affiliation(s): Vytauto Didžiojo universitetas
Žemės ūkio akademija
Appears in Collections:Universiteto mokslo publikacijos / University Research Publications

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

26
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

6
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.