Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/84581
Type of publication: research article
Field of Science: Miškotyra / Forestry (A004)
Author(s): Kuliešis, Andrius;Kulbokas, Gintaras;Kuliešis, Andrius A
Title: Medynų tūrio įvertinimo normatyvų harmonizavimas
Other Title: The harmonisation of growing stock volume estimation standards
Is part of: Miškininkystė. , 2012, Nr. 1 (71)
Extent: p. 7-23
Date: 2012
Keywords: Sklypinė;Nacionalinė miškų inventorizacija;Stiebų tūris;Formrodiniai medžių ir medynų aukščiai;Medžių skaičiaus pasiskirstymas;Standwise;National forest inventory;Stem volume;Form heights of trees and stands;The distribution of number of trees
Abstract: Straipsnyje nagrinėjami Lietuvos miškų sklypinėje ir nacionalinėje miškų inventorizacijose medynų tūriui įvertinti naudojamų normatyvų ypatumai, jų įtaka inventorizacijos rezultatams. Tyrimui panaudoti 5992 pastovių (2006-2010 metų nacionalinės miškų inventorizacijos) ir 3290 laikinų (2009 metų brandžių medynų inventorizacijos) apskaitos barelių duomenys su apmatuotais 100 tūkst. medžių skersmenimis ir 26751 apskaitos medžių skersmenimis ir aukščiais. Tyrimui taip pat panaudoti formrodinių aukščių modeliai, naudojami sklypinėje, ir formrodžių modeliai, naudojami nacionalinėje miškų inventorizacijose. Nustatyta, jog to paties vidutinio aukščio, bet skirtingo vidutinio skersmens, medyno formrodiniai aukščiai tarpusavyje gali skirtis 5-15 proc. Medynų, su vidutiniu aukščiu iki 12 m, tūrio įvertinimui panaudojus formrodinį aukštį, nustatytą pagal medyno vidutinį aukštį arba vidutinius aukštį ir skersmenį, tūris yra mažinamas 5-15 proc, o aukštesnių nei 12 m - iki 5 proc, lyginant su tūriais, nustatytais pagal tuos pačius formrodžių modelius, taikant juos individualiai kiekvienam medyno medžiui. Pagrindinė tokio mažinimo priežastis yra ta, jog vidutinio medžio pagal aukštį ir skersmenį stiebo tūris, ypač jaunuose medynuose, yra mažesnis už vidutinio pagal tūrį medžio stiebo tūrį. Formrodžių modeliai, taikomi aštuonių, pagrindinių Lietuvos miško medžių rūšių medynų, tūrio įvertinimui pagal kiekvieno medžio aukštį ir skersmenį, tyrimo rezultate buvo adaptuoti tūrio įvertinimui sklypinėje inventorizacijoje pagal medyno vidutinį aukštį ir skersmenį, taip užtikrinant pilną sklypinės ir nacionalinės miško inventorizacijų metu gautų tūrio įvertinimų palyginamumą
This paper deals with peculiarities of standards used for estimation of growing stock volume in standwise and national forest inventories and their influence on the results of these inventories. Data of 5992 permanent plots (data source - NFI 2006-2010) and 3290 temporary plots (data source - mature stands inventory of 2009) with 100 thous. DBH measurements and 26751 tree height measurements were used for study. Form height models employed in standwise inventory and form factors employed in national forest inventory were used for study too. It was found that the stands form factors of same mean height, but different mean diameter vary from 5 to 15 percent. The growing stock volume of stands with mean height up to 12 m would be reduced by 5-15 percents due to using for estimation of form factors depending on mean height as well as mean height and diameter of stand. The growing stock volume of stands with major mean height than 12 m would be reduced by the same reason up to 5 percents. The main reason for this difference is less volume of mean tree according to mean height and diameter of tree per stand to compare with mean volume value of tree estimated by each tree, especially in young stands. As the result of study there were elaborated eight form height models for stands of main Lithuanian forest tree species. These models ensure unbiased growing stock volume estimation in standwise inventory according to mean height and DBH as well as the comparability of growing stock volume data between standwise and national forest inventories
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/84581
Affiliation(s): Vytauto Didžiojo universitetas
Žemės ūkio akademija
Appears in Collections:Universiteto mokslo publikacijos / University Research Publications

Files in This Item:
marc.xml8.84 kBXMLView/Open

MARC21 XML metadata

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

38
checked on Dec 11, 2019

Download(s)

6
checked on Dec 11, 2019

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.