Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/84520
Type of publication: Straipsnis kitose duomenų bazėse / Article in other databases (S4)
Field of Science: Aplinkos inžinerija / Environmental engineering (T004)
Author(s): Misevičienė, Stefanija
Title: Stambių gyvulininkystės įmonių mėšlu tręšiamų laukų poveikis drenažo ir paviršinio vandens kokybei
Other Title: Impact of the fields, fertilized with manure from big livestock companies, on drainage and surface water quality
Is part of: Vandens ūkio inžinerija. , Nr. 40(60)( 2012)
Extent: p. 73-82
Date: 2012
Keywords: Drenažo vanduo;Ekologinė būklė;Koncentracijos;Mėšlas;Upeliai;Drainage water;Concentrations;Ecological status;Manure;Streams
Abstract: Straipsnyje pateikiami 2009-2011 m. duomenys apie drenažo ir upelių vandens kokybę iš mėšlu tręšiamų plotų stambiose gyvulininkystės įmonėse (pirmame objekte buvo 504 sąlyginių galvijų, antrame - 629), išsidėsčiusiose Lietuvos vidurio žemumoje: pirmas objektas - šiaurinėje, antras - vidurinėje žemumos dalyje. Upelis, drenuojantis klauso Lielupės UBR (upių baseinių rajonui) Mūšos s priklauso Nemuno UBR Nevėžio baseinui. Aplinkos mis, šių upių vandens kokybė yra veikiama pasklidosios žemės ūkio taršos, abi upės yra priskiriamos rizikos grupei dėl vandens kokybės ir dėl jų ištiesinimo. Darbu buvo siekta nustatyti, kokios kokybės vanduo drenažo sistemomis išteka iš kiekvienais metais mėšlu tręšiamų laukų konkrečiomis vietovės sąlygomis, nes, kaip žinome, dažnai meteorologinės sąlygos įvairiose Lietuvos vietose būna skirtingos, o įmonėms skleidžiant mėšlą tuose pačiuose plotuose, atsiranda grėsmė, kad laukai gali būti pertręšti, ir tuomet į aplinką gali būti išplaunama daug maistingųjų medžiagų. Tiriamųjų objektų dirvožemiai priesmėliai, 0-40 cm sluoksnyje vidutinio humusingumo ir humusingi, mineralinio azoto kiekiai 0 - 60 cm dirvožemio sluoksnyje atitiko III ir V bei I-V azotingumo grupes bei buvo vidutinio fosforingumo, fosforingi ir labai didelio fosforingumo
The paper presents data on water quality in drainage and streamlets from manure-fertilized areas in big livestock companies in the period of2009-2011. The first obj ect with 504 relative animals is located in northern part of the Middle Lithuanian Lowland, the second object with 629 relative animals is in the middle part of the Middle Lithuanian Lowland. The streamlet that drains territory of the first object belongs to the Musa basin of the Lielupe RBR (River Basins Region), territory of the second object is in the Nevezis basin of the Nemunas RBR. Data of the Environment Protection agency provides that water quality in these rivers is influenced by non-point agricultural pollution, these two rivers are in the water quality and river straightening risk group. Importance of this work is determination of quality of the drainage water that every year comes from the manure-fertilized fields in this locality. Meteorological conditions often differ in various localities of Lithuania, therefore, spread of manure in the same areas causes the danger of overfertilization and leaching of big amounts of nutrients to the environment. In the investigated objects soils are sandy loams, in 0-40 cm soil layer - medium-humus and humus, in 0-60 cm soil layer mineral nitrogen contents are in accordance with III and V as well as I-V nitrogen content groups and are of medium and very high phosphorus content
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/84520
Affiliation(s): Vytauto Didžiojo universitetas
Žemės ūkio akademija
Appears in Collections:Universiteto mokslo publikacijos / University Research Publications

Files in This Item:
marc.xml9.55 kBXMLView/Open

MARC21 XML metadata

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

32
checked on Dec 10, 2019

Download(s)

6
checked on Dec 10, 2019

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.