Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/84363
Type of publication: research article
Type of publication (PDB): Straipsnis Clarivate Analytics Web of Science / Article in Clarivate Analytics Web of Science (S1)
Field of Science: Agronomija / Agronomy (A001)
Author(s): Pilipavičius, Vytautas
Title: Spring barley over-ground biomass digestibility in vitro
Other Title: Vasarinių miežių antžeminės biomasės virškinamumas in vitro
Is part of: Veterinarija ir zootechnika. , T. 58 (80) (2012)
Extent: p. 65-69
Date: 2012
Keywords: Vasariniai miežiai;Antžeminė biomasė;Augimo tarpsniai;Virškinamumas in vitro;Spring barley;Over-ground biomass;Growth stages;Digestibility in vitro
Abstract: Vasarinių miežių Hordeum vulgare L., nuimamų bamblėjimo, plaukėjimo, pieninės brandos pradžios, pieninės, pieninės-vaškinės, vaškinės ir kietosios brandos tarpsniuose, antžeminės biomasės virškinamumo in vitro tyrimai atlikti Lietuvos žemės ūkio universiteto Bandymų stotyje ir „Tempus“ laboratorijoje. Miežių sausosios masės virškinamumas in vitro priklausė nuo brandos tarpsnių. Geriausio virškinamumo pasiekta bamblėjimo laikotarpiu – iki 73–78 proc. (išskyrus 1998 m.), vėlesniuose miežių augimo tarpsniuose virškinamumas prastėdavo. Viso vasarinių miežių augalo virškinamumas bamblėjimo tarpsnyje buvo prastesnis tik už jų grūdų virškinamumą vaškinėje ir kietojoje brandoje. Geriausias virškinamumas in vitro (iki 89 proc.) nustatytas vasarinių miežių kietosios brandos grūdų. Nevisiškai subrendusių vasarinių miežių vaškinės brandos grūdų virškinamumas in vitro buvo 2,1–6,4 proc. blogesnis nei kietosios brandos grūdų (išskyrus 1999 m.). Nustatyta tiesinė vasarinių miežių biomasės apykaitos energijos (MJ kg-1 SM) priklausomybė nuo organinės masės virškinamumo in vitro skirtinguose vasarinių miežių augimo tarpsniuose. Gauti tiesinės koreliacijos koeficientai: r=0,995–0,998, kai p<0,0001. Vasarinių miežių biomasės apykaitos energija skirtinguose augimo ir brandos tarpsniuose gana tiksliai gali būti apskaičiuota pagal organinės medžiagos virškinamumo in vitro regresijos lygtis, kai koreliacijos koeficientas artėja prie vieneto. Vasarinių miežių antžeminės biomasės virškinamumo in vitro pasikeitimas 1 proc. pašaro apykaitos energijos pokyčius nulemia 0,19– 0,21 MJ kg-1 SM
Spring barley over-ground biomass digestibility in vitro trials were established at Experimental station and Tempus laboratory of Lithuanian University of Agriculture. Spring barley Hordeum vulgare L. was harvested at stem elongation, heading early milk, milk, late milk-early dough, dough and hard stages of maturity. Digestibility in vitro of spring barley organic matter in the dry matter depended on spring barley stage of maturity. The highest digestibility in vitro was established at growth stage of stem elongation 73–78% (except 1998) while at later growth stages it decreased. Digestibility of spring barley whole-plant biomass at stem elongation was fewer just compared with barley grain digestibility at dough and hard stages of maturity. The highest digestibility in vitro (till 89%) was established of grains at hard stage of spring barley maturity. Digestibility in vitro of spring barley insufficiently matured grains of dough stage was lower by 2.1-6.4% compared with hard one (except 1999). Spring barley metabolizable energy (MJ kg-1 DM) directly depended on barley growth stages and fodder organic matter digestibility in vitro. Correlation coefficients were r = 0.995-0.998 at P < 0.0001. Metabolizable energy in spring barley biomass at different growth and maturity stages can be sufficiently exactly determined according regression equations based on digestibility in vitro as correlation coefficients are nearer to one. The change of spring barley over-ground biomass digestibility in vitro by 1% induced change of metabolizable energy by 0.19-0.21 MJ kg-1 DM
Internet: https://vetzoo.lsmuni.lt/data/vols/2012/58/pdf/pilipavicius.pdf
Affiliation(s): Vytauto Didžiojo universitetas
Žemės ūkio akademija
Appears in Collections:Universiteto mokslo publikacijos / University Research Publications

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

45
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

7
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.