Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/84333
Type of publication: research article
Type of publication (PDB): Straipsnis recenzuojamoje Lietuvos tarptautinės konferencijos medžiagoje / Article in peer-reviewed Lithuanian international conference proceedings (P1e)
Field of Science: Ekologija ir aplinkotyra / Ecology and environmental sciences (N012)
Author(s): Česonienė, Laima;Kaunelytė, Ieva
Title: Sezoninė šachtinių šulinių vandens kokybės rodiklių kaita Kauno rajono Patamulšėlio kaime
Other Title: Seasonal changes of water quality indicators in the shallow wells in Patamulšėlis village of Kaunas districk
Is part of: Žmogaus ir gamtos sauga 2012 : 18 tarptautinės mokslinės-praktinės konferencijos medžiaga = Human and nature safety 2012 : proceedings of the international scientific conference. Akademija (Kauno r.): LŽŪA, 2012, D. 2
Extent: p. 72-74
Date: 2012
Keywords: Šachtiniai šuliniai;Vandens kokybė;Gruntinis vanduo;Tarša;Shaft wells;Water quality;Ground water;Pollution
Abstract: Vandens telkinių išsklaidytoji tarša iš žemės ūkio šaltinių yra viena iš pagrindinių aplinkos problemų pasaulyje. Lietuvoje pusės šachtinių šulinių vanduo užterštas nitratais ir organinėm medžiagom. Šachtinių šulinių cheminė ir mikrobiologinė tarša tirta Kaunom rajono Patamulšėlio kaime. Darbo tikslas - Nustatyti sezoninę vandens kokybės rodiklių dinamiką šachtiniuose šuliniuose Kauno rajone, Patamulšėlio kaime. Vandens tyrimai buvo atliekami kartą per sezoną.Alikti tyrimai leidžia daryti išvadas, kad Kauno raj. Patamulšėlio kaime daugiausia šuliniai užteršti nitratais ( 63% tirtų šachtinių šulinių viršija ribines vertes), organinėmis medžiagomis ( 92% šachtinių šulinių viršija ribines vertes). Nustatyta kad didžiausia nitratų koncentracija ir permanganato indekso vertė šachtinių šulinių vandenyje vasarą - vasarą, amonio jonų koncentracija - vasarą ir rudenį. Nitritų koncentracija šachtinių šulinių vandenyje nedidelė. Pagrindinė šachtinių šulinių taršos priežastis yra ūkinė veikla, o jos intensyvumas ir pobūdis skirtingų sezonų metu (pavasarį, vasarą, rudenį ir žiemą) skiriasi, todėl šachtinių šulinių vandens kokybė skirtingų sezonų metu nevienoda
Diffuse pollution of water resources from agricultural sources is considered to be one of the major environmental problems world-wide. Water of at least half of wells in Lithuania is contaminated with nitrates and organic substances. .The investigations on chemical and microbiological pollution of water in dug wells were carried out in Patamulšėlis village (Kaunas district) The objective of the study was determine seasonal water quality in shallow wells in Patamulšėlis village (Kaunas district). Water tests were conducted once per season. As the study results show the wells contaminated with nitrates mainly (63% of dug wells tested above the limit values), organic matter (92% of dug wells in excess of the limit values). It was found that the highest concentrations of nitrate and permanganate index value of dug wells in the summer, ammonium ion concentration - in the summer and autumn. Nitrite concentration of shallow wells is limited. The main cause of pollution of dug wells are economic activities and its intensity and nature of the different seasons (spring, summer, autumn and winter) varies therefore, dug wells, water quality varies in different seasons
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/84333
Affiliation(s): Vytauto Didžiojo universitetas
Žemės ūkio akademija
Appears in Collections:Universiteto mokslo publikacijos / University Research Publications

Files in This Item:
marc.xml7.67 kBXMLView/Open

MARC21 XML metadata

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

54
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

7
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.