Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/83856
Type of publication: research article
Type of publication (PDB): Straipsnis kitose duomenų bazėse / Article in other databases (S4)
Field of Science: Agronomija / Agronomy (A001)
Author(s): Romaneckas, Kęstutis
Title: Žemės dirbimo optimizavimas cukriniams runkeliams
Other Title: Soil tillage optimization for sugar-beet crop
Is part of: Žemės ūkio mokslai. , 2011, T. 18, Nr. 2
Extent: p. 83-93
Date: 2011
Keywords: Cukriniai runkeliai;Žemės dirbimas;Dirvos fizikinės savybės;Guoliavietės formavimas;Produktyvumas;Kokybė;Pikžolėtumas;Sugar-beet;Soil tillage;Soil physical properties;Seedbed formation;Productivity;Quality;Weediness
Abstract: Tikslieji lauko bandymai atlikti 1995–2006 m. Aleksandro Stulginskio universiteto (tuo metu – Lietuvos žemės ūkio universiteto) Bandymų stoties karbonatingojo giliau glėjiško lengvo priemolio išplautžemyje (Calcari-Endohypogleyic Luvisol), gamybiniai lauko bandymai – Pakruojo rajono ūkiuose – giliau karbonatingame sekliai glėjiškame vidutinio ir sunkaus priemolio rudžemyje (Endocalcaric-Epihypogleyic Cambisol). Tyrimų tikslas – moksliškai pagrįsti žemės dirbimo intensyvumo ir sėjos parametrų optimizavimo būdus cukriniams runkeliams, išsaugant dirvos sukultūrinimo lygį ir augalų produktyvumą. Atlikti tyrimai tik iš dalies patvirtino jų hipotezes. Pirmoji tyrimų hipotezė skelbia, kad rudeninio žemės dirbimo intensyvumo sumažinimas nuo giliojo arimo iki sekliojo purenimo padidina dirvos tankį ir drėgnį, tačiau neturi esminės įtakos cukrinių runkelių produktyvumo rodiklių kitimui. Sėjant į ražieną cukrinių runkelių pasėliuose išplinta piktžolės, esmingai sumažėja cukrinių runkelių produktyvumas. Tyrimų rezultatai parodė, kad sumažinus rudeninio žemės dirbimo intensyvumą, dirvos tankis esmingai nedidėjo. Didesnis dirvos tankis buvo nustatytas tik visai neįdirbtų ražienų. Pritaikius neverstuvinius žemės dirbimo būdus, 0–10 cm gylio armens sluoksnio drėgnis buvo esmingai didesnis nei artų dirvų. Rudeninio žemės dirbimo supaprastinimas neturėjo esminės įtakos cukrinių runkelių produktyvumui. Nulinio žemės dirbimo sąlygomis nukentėjo sėjos kokybė, buvo suformuotas retesnis pasėlis, todėl išplito trumpaamžės piktžolės. Tai neturėjo esminės neigiamos įtakos cukrinių runkelių produktyvumui
The work is the summing-up of experiments made by the author at the Aleksandras Stulginskis University (former Lithuanian University of Agriculture) and in farmer fields on Luvisol and Cambisol soils during the period 1995–2006. The objective of the experiments was to motivate scientifically the parameters of soil tillage intensity and sowing methods for sugar-beet, preserving the soil cultural level and plant productivity. The first hypothesis of the experiments was that decreasing primary soil tillage intensity from deep moldboard ploughing to shallow loosening would increase soil bulk density and moisture content but have no significant influence on sugar-beet productivity parameters. Conditions of zero tillage would increase weed infestation and decrease sugar-beet crop productivity. The hypothesis was proven partially. According to the results of the study, the decrease of primary soil tillage intensity did not increase soil bulk density, but increased moisture content in the 0–10 cm soil layer. The higher bulk density was measured only in zero-tilled soil. Reducing primary soil tillage from deep ploughing to shallow loosening had no significant effect on sugar-beet productivity. The germination of directly sown (zero tillage) seeds was lower, and this increased weed infestation. However, sugar-beet crop productivity was at a similar level as on tilled soils. The second hypothesis was that a decreased presowing soil tillage intensity of ploughed and not ploughed soil (straw) by agricultural machines with active working shares (rotovators, rotary tillers) would have no significant influence on soil physical properties, yield and the quality of sugar-beet root crop. The study results revealed that the reduced presowing soil tillage increased moisture content in the soil, sugar-beet seed germination, crop density and had no significant influence on sugar-beet productivity
Internet: http://www.lmaleidykla.lt/publ/1392-0200/2011/2/Romaneckas.pdf
Affiliation(s): Vytauto Didžiojo universitetas
Žemės ūkio akademija
Appears in Collections:Universiteto mokslo publikacijos / University Research Publications

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

34
checked on Dec 5, 2021

Download(s)

6
checked on Dec 5, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.