Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/83428
Type of publication: research article
Type of publication (PDB): Straipsnis recenzuojamoje Lietuvos tarptautinės konferencijos medžiagoje / Article in peer-reviewed Lithuanian international conference proceedings (P1e)
Field of Science: Mechanikos inžinerija / Mechanical Engineering (T009)
Author(s): Adomaitis, Gedas;Butkus, Ričardas
Title: Dulkių ir triukšmo taršos kaimo kelių aplinkoje tyrimas
Other Title: Research of dust and noise pollution in the environment of rural roads
Is part of: Žmogaus ir gamtos sauga 2011 : tarptautinės mokslinės-praktinės konferencijos medžiaga = Human and nature safety 2011 : proceedings of the international scientific conference. Akademija, 2011, D. 1
Extent: p. 28-31
Date: 2011
Abstract: Straipsnyje analizuojama aplinkos tarša dulkėmis ir triukšmu kaimo gyvenviečių keliuose su žvyro danga. Įvairių tyrimų duomenimis kai nenaudojamos jokios priemonės dulkėjimui mažinti, dulkių koncentracija žvyrkelių aplinkoje gali būti nuo 50 mg m-3 iki 100 mg m-3. Mūsų tyrimais nustatyta dulkių koncentracija gyvenvietės kelyje su žvyro danga net rudens metu kai kelio ir aplinkos drėgnis didelis siekė iki 3 mg m-3 1 m atstumu nuo kelio pravažiavus vienam lengvajam automobiliui apie 50 km h1 greičiu. Tokia dulkių koncentracija viršija higienos normą HN 35:2007 beveik 6 kartus. Ekvivalentinis triukšmo lygis siekia apie 68 dBA (didžiausiasis A svertinis - 76 dBA) kai pagal higienos normą HN 33-2007 neturi viršyti 65 dBA dienos, 60 dBA vakaro ir 55 dBA nakties metu. Esant tokiam pat taršos šaltiniui asfaltuoto kelio ruože dulkių lygis siekė 0,4 mg m-3, o triukšmo 67 dBA, t.y. kelio danga triukšmo lygiui artimajame atstume ypatingos įtakos neturėjo. Triukšmas prie gyvenamųjų namų 14 m nuotoliu nuo kelių jau buvo 59 dBA žvyrkelio ir 55 dBA asfalto dangos atveju, t.y. žvyrkelio kelio atveju viršijama nakties lygio triukšmo norma
The article analyzes environmental noise and dust pollution in rural villages with gravel surface roads. Various studies in which none of the measures to reduce dust, dust concentrations in the environment of gravel surface roads may be in the range of 50 to 100 mg m-33. Our studies have shown the concentration of dust settlement on the road with gravel surface, even during the autumn, when the road and environment high humidity content was 3 mg m-33, 1 metre from the road when passing 1 light car, abaut 50 km/h speed. This exceeds the hygiene standard HN 35:2007 almost six times. Equivalent noise level in the environment of such a road is about 68 dBA (A weighted-peak 76 dBA) where the hygiene norm HN 33-2007 shall not exceed 65 dBA at day, 60 dBA in the evening and 55 dBA at night. With the same emission source section of an asphalt road dust level was 0,4 mg m-33 and the noise level was 67 dBA. Noise near living houses 14 m distance from roads, was 59 dBA in gravel road and 55 dBA in asphalt case, if means gravel road case exceeded the level of night rate
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/83428
Affiliation(s): Vytauto Didžiojo universitetas
Žemės ūkio akademija
Appears in Collections:Universiteto mokslo publikacijos / University Research Publications

Files in This Item:
marc.xml6.29 kBXMLView/Open

MARC21 XML metadata

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

64
checked on May 1, 2021

Download(s)

13
checked on May 1, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.