Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/82912
Type of publication: Straipsnis konferencijos medžiagoje kitose duomenų bazėse / Article in conference proceedings in other databases (P1c)
Field of Science: Edukologija / Educology (S007)
Author(s): Klimovienė, Giedrė;Barzdžiukienė, Raminta;Vaitkienė, Neringa
Title: Developing student responsibility in the process of foregn language acquisition
Other Title: Atsakingumo ugdymas mokantis užsienio kalbos
Is part of: Nation and Language: modern aspects of socio-linguistic development: proceedings of the 4th international conference, October 21-22, 2010, Kaunas University of Technology Panevėžys Institute, Lithuania. Kaunas : Technologija., 2010
Extent: p. 45-50
Date: 2010
Keywords: Studentų atsakingumo lygmuo;Anketa;Besimokančio studento savarankiškumas;Šiuolaikinės technologijos;Aktyvieji mokymo metodai;Nauja mokymosi paradigma;Responsibility degree of student;Questionnaire;Learner independence;Modern technologies;Active teaching methods;New learning paradigm
Abstract: Iki šioi aktualia išlieka problema, kaip išugdyti studentus, atsakingai žvelgiančius į savo mokymąsi. Be abejo, tarp studentų visuomet buvo ir bus neatsakingų jaunuolių, kurie mokosi tik nuolat raginami, vis primenant jų įsipareigojimus. Tokie studentai gyvenime neieškos iššūkių, vengs savarankiško darbo. Ateityje jiems bus sunku atitikti darbdavių poreikius ir lūkesčius, bendradarbiauti su kolegomis. Štai kodėl atsakomybės ugdymas tampa ypač aktualus ir svarbus siekiant universitetinio išsilavinimo. Straipsnyje aptariamo tyrimo tikslas - nustatyti Lietuvos žemės ūkio universiteto studentų atsakingumo lygmenį ir numatyti priemones jam padidinti. Atsakomybė už mokymąsi tiriama iš studento perspektyvos. Tokiu būdu galima nustatyti studentų požiūrį į tai, kas studijuojant jiems atrodo būtina, svarbu ir prasminga: ar siekiant tolesnių karjeros tikslų jiems prireiks tokių įgūdžių kaip savikontrolė, gebėjimas numatyti galutinį tikslą, savarankiškas sprendimų priėmimas, komandinis darbas, taip pat socialumas
The problem of getting sludents lo be responsible for their own learning is still serious and becoming more so. Undoubtedly, students who are being irresponsible will study with constant reminders or prodding. They won't seek out challenges and avoid taking on tasks that require greater personal involvement. It will be difficult for them to meet the needs and demands of their future employers, to cooperate with the people wilh whom (hey will work. Therefore fostering responsibility becomes of utmost importance in university education included. The present research aims to investigate a degree of student responsibility and foresee all possible means for Us advancement. Responsibility for learning is investigated from (he students' perspective in order lo discover what they see as relevant or meaningful while acquiring knowledge and mastering (self-monitoring, goal, setting, decision making, conflict-resolution, social, study and team) skills that will be useful for their future career development. A self-adapted questionnaire has been prepared for this purpose
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/82912
Affiliation(s): Vytauto Didžiojo universitetas
Žemės ūkio akademija
Appears in Collections:Universiteto mokslo publikacijos / University Research Publications

Files in This Item:
marc.xml10.07 kBXMLView/Open

MARC21 XML metadata

Show full item record

Page view(s)

28
checked on Nov 3, 2019

Download(s)

6
checked on Nov 3, 2019

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.