Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/82897
Type of publication: research article
Type of publication (PDB): Straipsnis konferencijos medžiagoje kitose duomenų bazėse / Article in conference proceedings in other databases (P1c)
Field of Science: Edukologija / Education (S007)
Author(s): Kildienė, Ilona;Lazauskienė, Rūta
Title: Responsibility development in practical foreign language classes
Other Title: Atsakomybės ugdymas komunikacinėse pratybose
Is part of: Nation and Language: modern aspects of socio-linguistic development: proceedings of the 4th international conference, October 21-22, 2010, Kaunas University of Technology Panevėžys Institute, Lithuania. Kaunas : Technologija., 2010
Extent: p. 35-40
Date: 2010
Abstract: Atsakomymė turėtų būti ugdoma kiekviename mokymo proceso žingsnyje. Atsakomybės ugdymo teorijose akcentuojamas tarpusavio bendravimo aspektas kaip komunikacinės kompetencijos ugdymo pagrindas. Atsakingumas - sudėtinga charakterio savybė, kurią apibūdina pilietinės savimonės susiformavimas, gilus savo teisių ir pareigų suvokimas, savo noru ją vykdymas ir reikalavimas šito iŠ kitų. Šiame darbe nagrinėjamos aktyvaus mokymo galimybės ugdant atsakingumą komunikacinėse pratybose, pateikiama atsakingumo samprata. Ištirti atsakingos asmenybės bruožai, darantys lemiamą įtaką atsakingumui ugdyti. Atlikta studentų poreikių studijuoti užsienio kalbą, jų mokymosi motyvų, kalbos įgūdžių, būtinų jų profesinei karjerai analizė. Nustatyti mokymosi bendradarbiaujant privalumai bei efektyviausi užsienio kalbos mokymosi metodai atsakingumui ugdyti. Dauguma studentų (43%) nurodo, kad pagrindinis užsienio kalbos mokymosi motyvas yra nauda profesinei karjerai. Kai kuriems užsienio kalba reikalinga kasdieninėje veikioje ir akiračiui plėsti. Dėstytojas užsienio kalbų mokymo procese turi apjungti asmenybės tobulinimą ir komunikacinio kalbų mokymo aspektus, kad galėtų išugdyti autentišką, atsakingą asmenybę
The article deals with the problem of responsibility development in communicative class activity. The paper gives the review of the concept of responsibility and reveals its characteristic features. The survey of students' opinions helps to identify possibilities of responsibility development in classes. The characteristic features of a responsible personality that have determining influence on responsibility development are discussed. Students' needs for foreign language studies, their motives of learning and skills necessary in professional carrier are analyzed. The advantages of teamwork and the foreign language learning methods thai are ihe most effective ones for responsibility development are determined. Questionnaires (range and nominal scales) have been used for ihe data collection. The investigation leads to the conclusion that students are to be incouraged to participate in the leaching - learning process more actively and assess their own needs
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/82897
Affiliation(s): Vytauto Didžiojo universitetas
Žemės ūkio akademija
Appears in Collections:Universiteto mokslo publikacijos / University Research Publications

Files in This Item:
marc.xml6.64 kBXMLView/Open

MARC21 XML metadata

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

24
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

6
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.