Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/82832
Type of publication: research article
Type of publication (PDB): Straipsnis Clarivate Analytics Web of Science / Article in Clarivate Analytics Web of Science (S1)
Field of Science: Aplinkos inžinerija / Environmental engineering (T004)
Author(s): Sirvydas, Algimantas;Kučinskas, Vidmantas;Kerpauskas, Paulius;Nadzeikienė, Jūratė;Kusta, Albinas
Title: Solar Radiation Energy Pulsations in a Plant Leaf
Other Title: Saulės spinduliuotės energijos pulsacijos augalo lape
Is part of: Journal of environmental engineering and landscape management. Vilnius : Technika., Vol. 18, No.3 (2010)
Extent: p. 188-195
Date: 2010
Keywords: Saulės energija;Energijos srautas;Augalo lapas;Energijos balansas;Pulsacijos;Svyravimo dažnis;Lapo temperatūra;Solar energy;Energy flux;Plant leaf;Energy balance;Pulsations;Frequency of oscillation;Leaf temperature
Abstract: Saulės spinduliuotės energija būtina augalijai, kuri lemia biosferos egzistavimą. Augalas 1–2 % absorbuotos spinduliuotės energijos sunaudoja fotosintezei, o 99–98 % absorbuotos energijos augalo lape virsta šilumine energija. Natūraliomis aplinkos sąlygomis esant mažiausiam vėjui augalo lapų padėtis Saulės atžvilgiu keičiasi. Taigi augalo svyruojančio lapo gaunamas Saulės spinduliuotės energijos kiekis yra kintamas, tai sukelia pokyčius augalo lapo energijų balanse ir kintamą šilumos išsiskyrimą lape. Analizuojant Saulės spinduliuotės energijos pulsacijas augalo lape, nustatyta, kad, lapui esant kraštinėse 10o, 20o ir 30o kampų padėtyse Saulės atžvilgiu, į jį atitinkamai patenka 1,5 %; 6 % ir 13 % mažiau spinduliuotės energijos. Augalo lapui periodiškai svyruojant, kai svyravimo ampli-tudė yra iki 10o, per tam tikrą laiką į lapo paviršių patenka iki 1,6 % mažiau Saulės spinduliuotės energijos, o kai svyravimo amplitudė siekia iki 30o, – iki 14 % mažiau. Saulės spinduliuotės energijos pulsacijų metu gautas bendras spinduliuotės energijos kiekis nepriklauso nuo to paties laiko intervalo svyravimo dažnio. Dėl Saulės spinduliuotės energijos pulsacijų, natūraliai keičiantis augalo lapo padėčiai Saulės atžvilgiu, lape kyla temperatūros pulsacijos
Solar radiation energy is used by vegetation, which predetermines the existence of biosphere. The plant uses 1–2% of the absorbed radiant energy for photosynthesis. All the remaining share of the absorbed energy, accounting for 99–98%, converts into thermal energy in the plant leaf. At the lowest wind under natural surrounding air conditions, plant leaves change their position with respect to the Sun. An oscillating plant leaf receives a variable amount of solar radiation energy, which causes changes in the balance of plant leaf energies and a changing emission of heat in the leaf. The analy-sis of solar radiation energy pulsations in the plant leaf shows that when the leaf is in the edge positions of angles 10o, 20o and 30o with respect to the Sun, 1.5%; 6% and 13% less of radiation energy reach the leaf, respectively. During periodic motion, when the amplitude of leaf oscillation is no bigger than 10o, the plant surface receives up to 1.6% less of solar radiation energy within a certain period of time, and when the amplitude of oscillation reaches 30o up to 14% less of solar radiation energy reach the leaf surface. The total amount of radiant energy received during pulsations of solar radiation energy is not dependent on the frequency of oscillation in the same interval of time. Temperature pulsations occur in the leaf due to solar radiation energy pulsations when the plant leaf naturally changes its position with respect to the Sun
Internet: https://journals.vgtu.lt/index.php/JEELM/article/view/6085/5302
Affiliation(s): Vytauto Didžiojo universitetas
Žemės ūkio akademija
Appears in Collections:Universiteto mokslo publikacijos / University Research Publications

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

WEB OF SCIENCETM
Citations 5

6
checked on Jun 6, 2021

Page view(s)

44
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

6
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check

Altmetric


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.