Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/82830
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorStankevičiūtė, Jolanta-
dc.contributor.authorPėtelis, Kęstutis-
dc.contributor.authorBaranauskaitė, Jurgita-
dc.contributor.authorNarauskaitė, Gintarė-
dc.coverage.spatialLT-
dc.date.accessioned2019-05-17T00:58:07Z-
dc.date.available2019-05-17T00:58:07Z-
dc.date.issued2010-
dc.identifier.issn18221823-
dc.identifier.otherVDU02-000044336-
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12259/82830-
dc.description.abstractAtliekant kiškių populiacijos tyrimus vienas sunkiausių uždavinių yra kiškių amžiaus nustatymas. Amžiaus analizė yra būtina sąlyga valdant populiacijos dinamiką. Nustatant sumedžiotų kiškių amžių praktikoje įprastai naudojamas Stroh‘o požymis, tačiau medžiojant sausio-vasario mėnesiais šis požymis tiksliai nenusako šių žvėrelių amžiaus. Ištirtas 32 pilkųjų kiškių, sumedžiotų 2008-2009, 2009-2010 metais Vilkaviškio ir Marijampolės savivaldybės teritorijoje, amžius. Kiškių amžius buvo nustatomas dviem metodais - pagal alkūnkaulio suaugimą (Stroh‘o metodu) vizualiai ir pagal akies sauso lęšiuko svorį. Ištyrus 32 pilkuosius kiškius akies lęšiuko svorio metodu nustatyta, kad pusė, t.y. 50 proc. sumedžiotų kiškių buvo iki 1 metų amžiaus. Tiriant pagal Stroh‘o požymį - jaunų, iki 1 metų kiškių nustatyta 25,2 proc. daugiau nei jaunų, tiriant akies lęšiuko metodu – viso 75,2 proc. Nustatyta, kad vizualiai vertinant kiškio alkūnkaulio sukaulėjimą yra tendencija kiškio amžių mažinti. Taip pat nustatyta, kad Stroh‘o metodu gauti rezultatai statistiškai atitinka akies lęšiuko metodo rezultatams. Patikrintos hipotezės leidžia teigti, kad tarp abiejų metodų rezultatų egzistuoja priklausomybė, o Stroh‘o požymis gali būti sėkmingai naudojamas vietoje akies lęšiuko svorio metodo pilkųjų kiškių amžiaus nustatymui. Formuluojant mokslinių tyrimų išvadas tikslinga Stroh‘o požymio rezultatus lyginti su akies lęšiuko svorio metodo rezultataislt
dc.description.abstractIn performing European hare population analysis one of the most difficult task is to determine the age of hares. Age analysis is a necessary condition for controlling the population dynamics. Rapidly breeding animals displays a consistent that they are not long-lived. Practically determining hears age usually Stroh’s attribute is used, but during the hunting in January – February this attribute can not determine the age of these animals exactly. 32 European hares, which were hunted during the years 2008 – 2009, 2009 – 2010 in Vilkaviskis and Marijampole district territories were examined for estimating their age. The age of hares was determined by using two methods – by ulna coalescence (Stroh’s method) in dissection and by dry eye lenticular weight. After examination of 32 European hares by eye lenticular weight method, it was estimated, that 50% of hares were up to one year old. While examined by using Stroh’s feature – young, under 1 year old, hares, it was found 25,2% more comparing to results, achieved by using eye lenticular method - total 75,2%. It was found, that using visually identification of hare ulna ossification, there is a tendency to reduce an age of hares. Also it was identified that results achieved by using Stroh’s method, statistically corresponds to eye lenticular method’s results. Examined hypothesis allows to allege that between both methods results exist a reliance, and Stroh’s feature can be successfully used instead of eye lenticular weight method to determine an age of European hare. While formulating the conclusions of scientific research it is expedient to compare the results of Stroh’s method with results of eye lenticular weight resultsen
dc.description.sponsorshipVytauto Didžiojo universitetas-
dc.description.sponsorshipŽemės ūkio akademija-
dc.format.extentp. 19-22-
dc.language.isolt-
dc.relation.ispartofŽmogaus ir gamtos sauga 2010 : tarptautinės mokslinės-praktinės konferencijos medžiaga = Human and nature safety 2010 : proceedings of the international scientific conference. Akademija, 2010, D. 2-
dc.subjectPilkieji kiškiailt
dc.subjectAmžiuslt
dc.subjectAkies lęšiuko svorislt
dc.subjectStroh,o požymislt
dc.subjectEuropean Hares (Lepus europaeus)en
dc.subjectAgeen
dc.subjectWeight of eye lensen
dc.subjectStroh signen
dc.subject.classificationStraipsnis recenzuojamoje Lietuvos tarptautinės konferencijos medžiagoje / Article in peer-reviewed Lithuanian international conference proceedings (P1e)-
dc.subject.otherMiškotyra / Forestry (A004)-
dc.titlePilkųjų kiškių amžiaus nustatymas pagal įvairius požymiuslt
dc.title.alternativeThe age determination inthe European Hares according to variuos featureslt
dc.typeresearch article-
dcterms.bibliographicCitation15-
dc.date.updated2010-10-20T10:18Z-
local.object{"source": {"code": "vdu", "handle": "44336"}, "publisher": {"other": ["Akademija"], "list": false}, "db": {"clarivate": false, "scopus": false, "list": false}, "issn": ["1822-1823"], "code": "P1e", "subject": ["A004"], "country": "LT", "language": "lt", "area": "A", "original": true, "pages": 4, "sheets": 0.286, "timestamp": "20101020101854.0", "account": {"year": 2010, "late": false}, "na": 4, "nip": 0, "affiliation": [{"contribution": 0.25, "aip": 1, "rel": "aut", "org": [{"create": true, "contribution": 0.25, "name": "Vytauto Didžiojo universitetas", "id": "111950396", "level": "0", "type": "uni", "research": "1", "status": "1", "unit": {"name": "Žemės ūkio akademija", "id": "09", "level": "1", "type": "aka", "research": "1", "status": "1"}}], "id": "76BC31204976A73CE601FE79DEA967F4", "lname": "Stankevičiūtė", "fname": "Jolanta", "status": "1", "name": "Stankevičiūtė, Jolanta"}, {"contribution": 0.25, "aip": 1, "rel": "aut", "org": [{"create": true, "contribution": 0.25, "name": "Vytauto Didžiojo universitetas", "id": "111950396", "level": "0", "type": "uni", "research": "1", "status": "1", "unit": {"name": "Žemės ūkio akademija", "id": "09", "level": "1", "type": "aka", "research": "1", "status": "1"}}], "id": "B0705FAD3FF5D7C7A181672818E0F9B3", "lname": "Pėtelis", "fname": "Kęstutis", "status": "0", "name": "Pėtelis, Kęstutis"}, {"contribution": 0.25, "aip": 1, "rel": "aut", "org": [{"create": true, "contribution": 0.25, "name": "Vytauto Didžiojo universitetas", "id": "111950396", "level": "0", "type": "uni", "research": "1", "status": "1", "unit": {"name": "Žemės ūkio akademija", "id": "09", "level": "1", "type": "aka", "research": "1", "status": "1"}}], "id": "59D0351B8F90A9B686A38CEEFD5C2098", "lname": "Baranauskaitė", "fname": "Jurgita", "status": "0", "name": "Baranauskaitė, Jurgita"}, {"contribution": 0.25, "aip": 1, "rel": "aut", "org": [{"create": true, "contribution": 0.25, "name": "Vytauto Didžiojo universitetas", "id": "111950396", "level": "0", "type": "uni", "research": "1", "status": "1", "unit": {"name": "Žemės ūkio akademija", "id": "09", "level": "1", "type": "aka", "research": "1", "status": "1"}}], "id": "76D14A5611E743A83DB17D09548C73DE", "lname": "Narauskaitė", "fname": "Gintarė", "status": "0", "name": "Narauskaitė, Gintarė"}]}-
local.typeP-
item.fulltextWith Fulltext-
item.grantfulltextopen-
crisitem.author.deptMiškų ir ekologijos fakultetas-
crisitem.author.deptŽemės ūkio akademija-
crisitem.author.deptŽemės ūkio akademija-
crisitem.author.deptMenų fakultetas-
Appears in Collections:Universiteto mokslo publikacijos / University Research Publications
Files in This Item:
marc.xml8.7 kBXMLView/Open

MARC21 XML metadata

Show simple item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

32
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

7
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.