Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/82626
Type of publication: research article
Type of publication (PDB): Straipsnis kitose duomenų bazėse / Article in other databases (S4)
Field of Science: Agronomija / Agronomy (A001)
Author(s): Jakienė, Elena;Venskutonis, Virginijus;Mickevičius, Vytautas
Title: Growth regulators for sugar beets
Other Title: Augimo reguliatoriai cukriniams runkeliam
Is part of: Žemdirbystė. Akademija, (Kėdainių r.) : Lietuvos žemdirbystės institutas, Lietuvos žemės ūkio universitetas., T. 94, Nr.2 (2007)
Extent: p. 3-17
Date: 2007
Keywords: Augimo reguliatoriai;Fiziologinis aktyvumas;Mikroelementinės trąšos;Cukriniai runkeliai;Derlingumas;Cukringumas;Growth regulators;Physiological activity;Micro-fertilizers;Beetroots;Productivity;Sugar-content
Abstract: Augimo reguliatoriai stilitai susintetinti Kauno technologijos universitete, Organinės chemijos katedroje. Augimo reguliatorių fiziologinio aktyvumo tyrimai atlikti skriningo metodu LŽŪU Agrobiotechnologijos laboratorijoje. Lauko bandymai vykdyti LŽŪU Bandymų stotyje. Tirta augimo reguliatorių, mikroelementinių trąšų „ARVI mikro" bei šių trąšų ir augimo reguliatorių mišinių įtaka cukrinių runkelių produktyvumui. Cukrinių runkelių daigai šešių porų tikrųjų lapelių augimo tarpsniu nupurkšti bandyme tirtų augimo reguliatorių stilitų 90 mg 1"' koncentracijos tirpalais, mikroelementinių trąšų „ARVI mikro" tirpalu arba šių trąšų ir augimo reguliatorių tirpalų mišiniais. Visos kitos agrotechnikos priemonės taikytos pagal Bandymų stotyje priimtą cukrinių runkelių auginimo technologiją. Cukrinių runkelių derlius nuimtas rankiniu būdu, naudojant traktorinį šakniavaisių keltuvą. Derliaus nuėmimo metu paimti cukrinių runkelių šakniavaisių mėginiai ir jų cukringumas nustatytas Marijampolės cukraus fabrike. Atlikus fiziologinio aktyvumo tyrimus nustatyta, kad iš tirtų augimo reguliatorių fiziologiškai aktyviausias junginys - stilitas-123. Cukrinių runkelių daigus nupurškus šio augimo reguliatoriaus tirpalu, šakniavaisių derlingumas padidėjo iš esmės 6,5 t ha"!, arba 10 proc, cukringumas 0,45 procentinio vieneto, baltojo cukraus gauta 1,14 t ha"1, arba 14 proc. daugiau, palyginti su kontroliniu variantu. Dar didesnis efektas pasiektas cukrinius runkelius papildomai patręšus per lapus augimo reguliatoriaus stilito-123 ir mikroelementinių trąšų „ARVI mikro" mišiniu. Papildomai patręšus, šakniavaisių derlingumas padidėjo 7 t ha"1, arba 11 proc, cukringumas - 0,50 procentinio vieneto, baltojo cukraus gauta 1,25 t ha"1, arba 15,6 procento daugiau, palyginti su kontroliniu variantu
Plant growth regulators stilites were synthesized in the Department of Organic Chemistry, Kaunas University of Technology. The researches of the physiological activity of growth regulators stilites were performed by screening in the Laboratory of Agrobiotechnology, Lithuanian University of Agriculture (LUA). Field studies were performed at the Research Station of LUA. The growth regulators and microelement fertilizers “ARVI mikro“ as well as the effect of the fertilizer mixtures with the growth regulators on the productivity of sugar beets were researched. The results of the physiological-activity researches showed that the stilite – 123 was the most active compound among the growth regulators tested. The productivity of the roots of the sugar-beet plants that were sprayed with the solution of the mentioned growth regulator increased by 6.5 t ha-1 (10%), whereas the sugar content increased by 0.45 % and the production of white sugar increased by 1.14 t ha-1 (14 %) compared to the control plants. An even better result was achieved by additional fertilization of sugar-beet leaves by using growth regulator stilite-123 mixture with micro-fertilizer “ARVI mikro“. As a result of the mentioned additional fertilization the productivity of the beetroots increased by 7 t ha-1 (11 %), the sugar content by 0.5 %, and the production of white sugar by 1.25 t ha-1 (15.6 %) compared to that of the control plants
Internet: http://www.lzi.lt/tomai/94(2)tomas/94(2)tomas_3_17.pdf
Affiliation(s): Vytauto Didžiojo universitetas
Žemės ūkio akademija
Appears in Collections:Universiteto mokslo publikacijos / University Research Publications

Files in This Item:
marc.xml9.34 kBXMLView/Open

MARC21 XML metadata

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

30
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

6
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.