Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/82568
Type of publication: research article
Type of publication (PDB): Straipsnis Clarivate Analytics Web of Science / Article in Clarivate Analytics Web of Science (S1)
Field of Science: Agronomija / Agronomy (A001)
Author(s): Tripolskaja, Liudmila;Šidlauskas, Gvidas
Title: Tarpinių pasėlių žaliajai trąšai ir šiaudų įtaka atmosferos kritulių filtracijai ir azoto išplovimui
Other Title: The influence of catch crops for green manure and straw on the infiltration of atmospheric precipitation and nitrogen leaching
Is part of: Žemdirbystė. Akademija, (Kėdainių r.) : Lietuvos žemdirbystės institutas, Lietuvos žemės ūkio universitetas., T. 97, Nr.1 (2010)
Extent: p. 83-92
Date: 2010
Keywords: Azotas;Išplovimas;Žalioji trąša;Šiaudai;Nitrogen;Leaching;Green manure;Straw
Abstract: 2002-2008 m. Lietuvos žemdirbystės instituto Vokės filiale buvo atlikti lizimetriniai tyrimai, siekiant nustatyti dirvožemio derlingumui stabilizuoti naudojamų žaliosios trąšos tarpinių pasėlių - raudonųjų dobilų {Trifolium pratense L.), aliejinių ridikų (Raphanus sativus var. oleiformis L.) ir varpinių javų (miežių, Hordeum vulgare L.) šiaudų - įtaką atmosferos kritulių filtracijai ir azoto išplovimui. Lizimetriniai įrenginiai buvo pripildyti priesmėlio išplautžemio (IDp), Haplic Luvisol (LVh). Nustatyta, kad augalai žaliajai trąšai, auginami po javų derliaus nuėmimo, atmosferos kritulių filtraciją rudens laikotarpiu sumažino vidutiniškai 19,4—21,7 %, o per metus - 7,0—8,3 %. Didesnę biomasę (0,407 g m2) suformavo dobilai, su jais į dirvožemį įterpta daugiau azoto (7,35 g m2), o tai padidino azoto koncentraciją lizimetriniame vandenyje ir azoto išplovimo nuostolius. Poveikis truko iki 12 mėnesių. Posėliniai aliejiniai ridikai rudens laikotarpiu mitybai efektyviai panaudojo mineralinį azotą ir kartu sumažino kritulių filtraciją. Dėl šių veiksnių sąveikos azoto išplovimo nuostoliai sumažėjo 24,2 %, palyginti su organinėmis trąšomis netręštu dirvožemiu, ir atitinkamai 48,9 % bei 47,0 %, palyginti su šiaudų + N30 arba dobilų bei šiaudų įterpimu. Šiaudų įterpimas su mineralinių azoto trąšų priedu (N30) azoto koncentraciją lizimetriniame vandenyje padidino tik pirmaisiais mėnesiais po jų užarimo, o bendrą metinį azoto išplovimą - vidutiniškai 12,9 %
Lysimetric experiments, conducted during 2002-2008 at the Voke Branch of the Lithuanian Institute of Agriculture, were designed to determine the effects of green manure crops -red clover (Trifolium prafense L.), fodder radish [Raphanus sativus var. oleiformis L.) and barley (llordcum vtilgare L.) straw, intended to stabilise soil fertility, on nitrogen leaching and atmospheric precipitation infiltration. The lysimetcrs were paeked with a sandy loam Luvisol (LVh). It was found that green manure crops grown after cereal harvesting reduced atmospheric precipitation infiltration during the autumn season by on average 19.4-21.7%, and by 7.0-8.3% per year. Clover produced more biomass (0.407 g nr3) with which more nitrogen (7.35 g m'2) was incorporated into the soil, and this increased nitrogen concenlralion in the lysimetric water as well as nitrogen leaching losses. The effect lasted for up to 12 months. During the autumn season, post crop fodder radish effectively utilized mineral nitrogen and at the same time reduced infiltration of precipitation. Due to the interaction of these factors leaching losses declined by 24.2%, compared with those occurring in the soil not applied with organic fertilisers and by 48.9% and 47.0%, compared with the treatments with straw f N1(( or clover and straw incorporation. Incorporation of straw with mineral nitrogen addition (N_1(1) increased nitrogen concentration in lysimetric water only in the first months after its ploughing in, while the total annual nitrogen leaching increased by on average 12.9%
Internet: http://www.lzi.lt/tomai/97(1)tomas/97_1_tomas_str10.pdf
Affiliation(s): Vytauto Didžiojo universitetas
Žemės ūkio akademija
Appears in Collections:Universiteto mokslo publikacijos / University Research Publications

Files in This Item:
marc.xml9.37 kBXMLView/Open

MARC21 XML metadata

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

WEB OF SCIENCETM
Citations 1

18
checked on Jun 6, 2021

Page view(s)

45
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

8
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.