Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/82555
Type of publication: research article
Type of publication (PDB): Straipsnis Clarivate Analytics Web of Science / Article in Clarivate Analytics Web of Science (S1)
Field of Science: Aplinkos inžinerija / Environmental engineering (T004)
Author(s): Lebedevas, Sergejus;Lebedeva, Galina;Makarevičienė, Violeta;Kazanceva, Irina;Kazancev, Kiril
Title: Analysis of the ecological parameters of the diesel engine powered with biodiesel fuel containing methyl esters from Camelina sativa oil
Other Title: Dyzelinio variklio ekologinių parametrų tyrimai jam naudojant vasarinės judros metilesterių biodyzeliną
Is part of: Transport. Vilnius: VGTU "Technika", Vol. 25, no. 1 (2010)
Extent: p. 22-28
Date: 2010
Note: WOS:000276946700004
Keywords: Biodyzelinas;Vasarinės judros (camelina sativa) aliejus;Dyzelinis variklis;Ekologiniai parametrai;Biodiesel fuel;Camelina sativa oil;Diesel engine;Ecological parameters
Abstract: Straipsnyje nagrinėjamos galimybės kaip degalus panaudoti riebalų rūgščių metilesterius, gautus iš naujos rūšies aliejingo augalo – vasarinės judros (camelina sativa) – aliejaus. Atlikti grynos vasarinės judros metilesterių fizikinių ir cheminių savybių tyrimai rodo, kad tokie biodegalai neatitinka biodyzelinui keliamų LST EN 14214:2009 standarto reikalavimų dėl aukšto jodo skaičiaus ir didelio linoleno rūgšties metilesterio kiekio, todėl juos būtina maišyti su metilesteriais, gautais iš kiaulinių riebalų, kurių kiekis mišinyje turi būti ne mažesnis kaip 32 %. Straipsnyje pateikiami palyginamieji deginių emisijų tyrimų rezultatai, gauti, kai trijų cilindrų dyzelinis variklis VALMET 320 DMG dirbo naudojant 30 % šių naujos rūšies degalų mišinius su mineraliniu dyzelinu, į kurio sudėtį įeina 5 % įprastinio biodyzelino (rapsų aliejaus metilesterių), bei 30 % rapsų aliejaus metilesterių mišinius su mineraliniu dyzelinu. Gauti rezultatai rodo, kad naudojant abiejų rūšių degalus esminių skirtumų CO ir NOx koncentracijose nepastebėta per visą bandymą. Naudojant degalus, kurių sudėtyje buvo vasarinės judros metilesterių, HC emisija sumažėjo 10–12 %, o išmetamųjų dujų dūmingumas12–25 %
The article explores the possibilities of using fatty acid methyl esters derived from the oil of a new species of oily plant Camelina sativa not demanding on soil. The performed research on the physical and chemical properties of pure methyl esters from Camelina sativa show that biofuels do not meet requirements for the biodiesel fuel standard (LST EN 14214:2009) of a high iodine value and high content of linoleic acid methyl ester, so they must be mixed with methyl esters produced from pork lard the content of which in the mixture must be not less than 32%. This article presents the results of tests on combustion emission obtained when three-cylinder diesel engine VALMET 320 DMG was fuelled with a mixture containing 30% of this new kind of fuel with fossil diesel fuel comparing with emissions obtained when the engine was fuelled with a fuel mixture containing 30% of conventional biodiesel fuel (rapeseed oil methyl esters) with fossil diesel fuel. The obtained results show that using both types of fuel, no significant differences in CO and NOx concentrations were observed throughout the tested load range. When operating on fuels containing methyl esters from Camelina sativa, HC emissions decreased by 10 to 12% and the smokeness of exhaust gas by 12 to 25%
Internet: https://journals.vgtu.lt/index.php/Transport/article/view/5724/4968
http://dx.doi.org/10.3846/transport.2010.04
Affiliation(s): Vytauto Didžiojo universitetas
Žemės ūkio akademija
Appears in Collections:Universiteto mokslo publikacijos / University Research Publications

Files in This Item:
marc.xml9.89 kBXMLView/Open

MARC21 XML metadata

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

WEB OF SCIENCETM
Citations 1

17
checked on Apr 24, 2021

Page view(s)

44
checked on May 1, 2021

Download(s)

6
checked on May 1, 2021

Google ScholarTM

Check

Altmetric


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.