Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/82415
Type of publication: research article
Type of publication (PDB): Straipsnis kitose duomenų bazėse / Article in other databases (S4)
Field of Science: Edukologija / Education (S007)
Author(s): Palujanskienė, Aldona
Title: Sąveikos sampratos kaita Lietuvos edukologų darbuose
Other Title: Changes in the meaning of educational interactionin the works of Lithuanian researchers in education
Is part of: Ugdymas. Kūno kultūra. Sportas. Kaunas : Lietuvos kūno kultūros akademija., 2009, Nr. 1(72)
Extent: p. 71-77
Date: 2009
Keywords: Sąveikos paradigma;Pedagogo ir mokinio sąveika;Interaktyvūs metodai;Mokinio pažinimas;Pedagogo profesionalumas;Interaction paradigm;Interaction between educator and schoolchild;Interactive methods;Recognition of schoolchild;Mastership of educators
Abstract: Tradicinis mokymas jau nėra veiksmingas. Mokiniai rengiami ateičiai, kuri šiandien sunkiai nuspėjama ir pareikalaus iš jų ne tik nuolatinio mokymosi, bet ir nuolatinio kūrybiškumo, nes įgytos žinios greitai kintančioje socialinėje aplinkoje negarantuoja mokinių permanentinės kokybiškos socialinės adaptacijos. Mokymosi paradigmos kontekste mokytojas — mokymosi konsultantas, savo žinias ir įgūdžius taikantis mokiniui, padėdamas jam įveikti problemas, kurios kyla besimokant, o pats mokinys aktyviai dalyvauja tobulindamas ir keisdamas mokymo turinį. Lietuvos mokyklos nesėkmė yra ta, kad ji nesudaro galimybių mokiniams pajusti ir suprasti objektų, įvykių ir žinių asmeninio reikšmingumo, o patys mokiniai mokykloje vis dar jaučia baimę, nerimą, nevisavertiškumą. Visa tai skatina peržiūrėti ir praplėsti ugdomosios sąveikos paradigmą išsamesnių mokinių psichikos ir besiformuojančios asmenybės ypatybių pažinimo bei didesnio mokytojų profesionalumo aspektu. Taigi edukacinės paradigmos virsmas iš mokymo į mokymąsi susiduria su nelauktais iššūkiais — ne tik su edukacinių aplinkų kūrimu, bet ir asmens menku suinteresuotumu, nusiteikimu visur ir visada sužinoti ką nors nauja ir kryptingai visomis įmanomomis formomis ir būdais mokytis ne tik specialioje edukacinėje aplinkoje, bet ir apskritai gyvenime. Suprasdami sudėtingą mokymo paradigmos virsmo į mokymosi paradigmą procesą pedagoginėje praktikoje, mokslininkai (Jucevičienė, Petkūnas, 2006; Čiužas, 2007; Jucevičienė, 2007; Jucevičienė, Valuckienė, 2008) nagrinėja sąveikos paradigmą, kuri savo pedagoginėmis nuostatomis ir ugdymo turiniu artima mokymosi paradigmai. Anot P. Jucevičienės, sąveikos paradigma „pripažįsta laisvesnes ugdymo pozicijas nei mokymo, tačiau ji „kietesnė“ nei mokymosi paradigma“(2007, p. 109)... [et al.]
Educational changes are a permanent process in the knowledge society. This process is followed by changes in educational paradigm: from empasizing of teaching to the acknowledgement of the central position of teaching in the pedagogical process. Lithuania was under the infl uence of autocratic culture for a long time and presently follows the tradition of pedagogical effect based on the teaching paradigm in the national education. This prompts to review and expand the paradigm of educational interaction in deeper aspects of schoolchildren’s psychics, cognition of the characteristics of growing personality as well as better mastership of the teachers. Hence the transformation of the educational paradigm from teaching to learning faces the sudden challenges: not only the formation of educational environments but also person’s low interest and unwillingness to learn something new everywhere and always, as well as to learn purposefully in any possible forms and methods, and not only in a special educational environment but generally in life. When understanding the complex process of teaching paradigm transformation into the learning paradigm in the pedagogical practice, the scientists (Jucevičienė, Petkūnas, 2006; Čiužas, 2007; Jucevičienė, 2007; Jucevičienė, Valuckienė, 2008) analyze the paradigm of interaction which is close to the learning paradigm by its pedagogical provisions and educational content. According to P. Jucevičienė, the paradigm of interaction “acknowledge the free positions of education comparing to teaching paradigm, but it is “more strict” comparing to the learning paradigm” (2007, p. 109)... [et al.]
Internet: http://www.lkka.lt/get.php?f.6450
Affiliation(s): Vytauto Didžiojo universitetas
Žemės ūkio akademija
Appears in Collections:Universiteto mokslo publikacijos / University Research Publications

Files in This Item:
marc.xml8.97 kBXMLView/Open

MARC21 XML metadata

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

41
checked on May 1, 2021

Download(s)

9
checked on May 1, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.