Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/81567
Type of publication: Straipsnis Clarivate Analytics Web of Science ar/ir Scopus / Article in Clarivate Analytics Web of Science or / and Scopus (S1)
Field of Science: Agronomija / Agronomy (A001)
Author(s): Romaneckienė, Regina;Pilipavičius, Vytautas;Romaneckas, Kęstutis
Title: Ozono ir ultravioletinių spindulių (UV-B) poveikis baltųjų balandų augimui nevienodos temperatūros sąlygomis
Is part of: Žemdirbystė. Akademija, (Kėdainių r.) : Lietuvos žemdirbystės institutas, Lietuvos žemės ūkio universitetas., T. 95, Nr.4 (2008)
Extent: p. 122-132
Date: 2008
Keywords: Baltoji balanda;Ultravioletinė spinduliuotė (UV-B);Ozono koncentracija;Adaptacija;Fat-hen;UV-B radiation;Ozone concentration;Adaptivity
Abstract: Tyrimai atlikti 2006 m. Lietuvos sodininkystės ir daržininkystės instituto fitotronų komplekse. Tyrimo tikslas - ištirti baltosios balandos (Chenopodium album L.) adaptyvumą esani nevienodoms ozono koncentracijoms ir ultravioletinės spinduliuotės (UV-B) dozėms atšilusio (+25/+16 °C) bei dabartinio (+2I/+14 °C) klimato sąlygomis. Tyrimų metu nustatytas tirtų 2-4 Kj m-2 d-1 UV-B dozių neigiamas poveikis baltųjų balandų antžeminės dalies ir šaknų žalios bei orasausės masės akumuliacijai. Esant 4 kj m-2 d-1 UV-B dozei, baltųjų balandų antžeminės dalies žalia masė, palyginti su kontroliniais augalais, sumažėjo 82,2 proc. (daugiau nei 5 kartus). Analogiški duomenys gauti ir vertinant antžeminės dalies aukštį. Prognozuojamo atšilusio (+25/+16 °C) klimato sąlygomis baltąsias balandas paveikus 2 kJ m-2 d-1 UV-B spinduliuotės doze, jos sukaupė 47 proc. mažiau orasausės masės. UV-B dozę padidinus iki 4 kJ m-2 d-1, orasausės masės akumuliacija sumažėjo maždaug 3,5 karto, o aukštis - 43 proc, palyginti su kontroliniuose vegetaciniuose induose augusiomis baltosiomis balandomis. Kitaip nei ultravioletinė spinduliuote, dabartinio klimato sąlygomis iki 40 ug m-3 ir 80 ug m-3 padidėjusi ozono koncentracija baltųjų balandų antžeminės dalies žalios masės kiekį padidino atitinkamai 25.9 ir 25,4 proc. Esant aukštesnei (+25/+I6 °C) temperatūrai, iki 40 ug -3 ir 80 ug m-3 padidėjusi ozono koncenlracija baltųjų balandų orasausės masės akumuliavimą padidino atitinkamai 21 ir 33 proc. Gauti esminiai skirtumai atskleidė, kad baltosios balandos UV-B spinduliuotei yra labai jautrios esant ir žemesnei, ir aukštesnei temperatūrai
Research was carried out in 2006 at the phytotronic complex of the Lithuanian Institute of Horticulture. The aim of the experiment was to ascertain the adaptivily of fat-hen (Chenopodium album L.) at different ozone concentrations and doses of UV-B radiation al temperature regimes of warmer 25°C/16°C and actual 21°C/14°C climate. The experimental evidence suggests that the 2-4 kJ m-2 d-1 UV-B dose exerted a negative effect on green and air-dry mass accumulation in fat-hen canopy and roots. The 4 kJ m-2 d-1 UV-B dose resulted in a decrease in fat-hen canopy green mass by 82.2% (more than 5 times) compared with the control plants. The evaluation of canopy height showed similar results. In the forecasted wanner 25°C/16°C climate conditions the 2 kJ m-2 d-1 UV-B dose influenced fat-hen air-dry mass reduction by 47% and in the 4 kJ m-2 d-1 UV-B dose conditions the accumulation of air-dry mass decreased by nearly 3.5 times and the height decreased by 43 % compared with the control pots. The test of ozone concentration showed opposite results. In the actual climate conditions, an increase of the ozone concentration to 40 and 80 ug rn increased the accumulation of fat-hen canopy green mass by 27 and 25.4%, accordingly. At higher temperature (25°C/16°C), the rising ozone concentration to 40 and 80 ug m-3 increased the accumulation of fat-hen air-dry mass by 27 and 33%, accordingly. The significant differences showed that fat-hen was very sensitive to UV-B radiation both at lower and higher temperatures
Internet: http://www.lzi.lt/tomai/95(4)tomas/95_4_tomas_122_132.pdf
Affiliation(s): Vytauto Didžiojo universitetas
Žemės ūkio akademija
Appears in Collections:Universiteto mokslo publikacijos / University Research Publications

Files in This Item:
marc.xml9.82 kBXMLView/Open

MARC21 XML metadata

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

58
checked on Mar 30, 2020

Download(s)

8
checked on Mar 30, 2020

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.