Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/81563
Type of publication: Straipsnis kitose duomenų bazėse / Article in other databases (S4)
Field of Science: Vadyba / Management (S003)
Author(s): Adamonienė, Rūta
Title: Vadybinės žmogiškųjų išteklių, formavimo prielaidos ir galimybės
Other Title: Management presumptions and possibilities of human resources formation
Is part of: Vadybos mokslas ir studijos - kaimo verslų ir jų infrastruktūros plėtrai = Management theory and studies for rural business and infrastructure development: mokslo darbai / Lietuvos žemės ūkio universitetas. Akademija., 2009, Vol. 16(1)
Extent: p. 6-14
Date: 2009
Keywords: Žmogiškieji ištekliai;Profesionalumas;Verslumas;Kompetencija;Human resources;Regularity;Entrepreneurship;Competence
Abstract: Moksliniai tyrimai atlikti gilinantis į problemas, susijusias su žmogiškųjų išteklių ir jų formavimo sritimis, galimybėmis ir veiklos perspektyvomis. Tyrimų tikslas - išryškinti žmogiškųjų išteklių formavimo vadybines prielaidas įtakojančias profesionalumą ir verslumą, orientuotą į šiuolaikinę problematiką ir pateikti jų formavimo galimybes. Straipsnyje tyrimo objektas analizuojamas tiek bendruoju, tiek organizaciniu lygmeniu. Pagal autorės atliktų tyrimų rezultatus pagrįstos vadybinės žmogiškųjų išteklių formavimo prielaidos, pateikta kaitos, kaip vieno iš procesų sistemos elementų raidos ir pažangos procesuose, kompetencijų charakteristika, akcentuojamas sisteminis požiūris į verslumą ir jį sąlygojančių veiksnių grupes vadybos aspektu bei nurodomos tolesnės žmogiškųjų išteklių formavimo tyrimų kryptys
Scientific researches were carried out when deepening into the problems connected with the fields of human resources and their formation, possibilities and activity perspectives. The aim of these researches was to clear out management presumptions of human resources formation influencing regularity and entrepreneurship orientated towards up-to-date problems as well as to present their formation possibilities. In the article the object of the research was analysed at both general and organizational levels. Following the results of the carried out researches, management presumptions of human resources formations were grounded, the characteristic of the competences of the alternation, as one of the processes in the processes of the development and progress of system elements, was presented in the article. The systematic approach towards entrepreneurship as well as towards the groups of factors influencing it (from the management viewpoint) was emphasized in the article. The further directions of the researches of human resources formation were directed in the article
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/81563
Affiliation(s): Kauno technologijos universitetas
Vytauto Didžiojo universitetas
Žemės ūkio akademija
Appears in Collections:Universiteto mokslo publikacijos / University Research Publications

Files in This Item:
marc.xml6.85 kBXMLView/Open

MARC21 XML metadata

Show full item record

Page view(s)

28
checked on Oct 9, 2019

Download(s)

4
checked on Oct 9, 2019

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.