Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/81041
Type of publication: Straipsnis kitose duomenų bazėse / Article in other databases (S4)
Field of Science: Teisė / Law (S001)
Author(s): Aleknavičius, Pranas
Title: Žemės ūkio paskirties žemės valdymo ir naudojimo pertvarkos 1991–2007 m. laikotarpiu teisi-niai aspektai
Is part of: Vagos. , Nr. 79 (32) (2008)
Extent: p. 103-112
Date: 2008
Keywords: Nuosavybės teisės;Žemės reforma;Ūkių žemėnaudos;Ownership rights;Land reform;Farm tenures
Abstract: Šiame straipsnyje analizuojami teisės aktai, kurių pagrindu Lietuvos Respublikoje nuo 1991 m. vykdomas žemės nuosa-vybės bei naudojimo santykių pertvarkymas – nuosavybės teisių į žemę atkūrimas, valstybinės žemės ūkio paskirties žemės privatizavimas, žemės ūkio struktūrų transformacija. Šių esminius ekonominius ir socialinius pokyčius sukėlusių įstatymų tarpusavio suderinimas išnagrinėtas atsižvelgiant į jų atitiktį pagrindiniams agrarinės reformos uždaviniams. Įstatymų įgyven-dinimo pasekmės apibūdintos pagal dvi alternatyvas – agrarinės krypties įstatymų nuostatas (galiojusias 1991–1996 m.) ir res-titucinės krypties įstatymų nuostatas (galiojančias nuo 1997 m.). Analizuojant žemės ūkio paskirties žemės pertvarkymą įver-tinta tai, kaip buvo derinami skirtingi pretendentų gauti žemę interesai, kaip teisės aktai sudarė sąlygas pažangioms žemės ūkio struktūroms formuoti, kaip buvo užtikrinamas racionalus žemės naudojimas. Agrarinės krypties įstatymai daugiau atitiko valstybės interesus pertvarkyti žemės ūkio paskirties žemės naudojimą, o restitucinės krypties įstatymai leido patenkinti di-desnio skaičiaus pretendentų prašymus įsigyti žemės sklypus kaip nekilnojamojo turto objektus. Tačiau tai pablogino žemės naudojimo būklę. Tolesnis valstybinis privačios žemės valdymo ir naudojimo reguliavimas galimas tik tada, jeigu tai bus pa-grįsta viešojo intereso poreikiu. Nuosavybės teisės, žemės reforma, ūkių žemėnaudos
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/81041
Affiliation(s): Vytauto Didžiojo universitetas
Žemės ūkio akademija
Appears in Collections:Universiteto mokslo publikacijos / University Research Publications

Files in This Item:
marc.xml6.56 kBXMLView/Open

MARC21 XML metadata

Show full item record

Page view(s)

30
checked on Oct 9, 2019

Download(s)

4
checked on Oct 9, 2019

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.