Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/80978
Type of publication: Straipsnis recenzuojamoje Lietuvos tarptautinės konferencijos medžiagoje / Article in peer-reviewed Lithuanian international conference proceedings (P1e)
Field of Science: Elektros ir elektronikos inžinerija / Electrical and electronic engineering (T001)
Author(s): Arbočiūtė, Kristina;Eičinas, Juozas
Title: Mokymo laboratorijų apšvietimo tyrimas
Is part of: Žmogaus ir gamtos sauga: tarptautinės mokslinės-praktinės konferencijos medžiaga: 2008 m. gegužės 14-17 d., birželio 12-13 d. D. 1. Akademija., 2008
Extent: p. 60-63
Date: 2008
Keywords: Apšvietimas;Laboratorijos;Apšvieta;Kokybė;Illumination;Laboratorie;Illuminance;Quality
Abstract: Regėjimas suteikia žmogui didžiausią galimybę gauti informaciją iš aplinkos. Tinkama darbo vietų apšvieta užtikrina normalų matomumą, sąlygoja geras darbo sąlygas, geresnę darbų kokybę ir didesnį jo našumą. Mokymo patalpų, laboratorijų ir praktinių užsiėmimų patalpų bei darbo vietų apšvietimas – svarbus darbo sąlygų gerinimo bei saugos darbe klausimas. Šiose patalpose, stebint mažus prietaisų skalės rodmenis, schemas, atliekant sudėtingus bandymus ar apskaičiavimus, rega nuolat patiria įtampą. Nepakankamas arba netinkamas apšvietimas gali būti traumų priežastimi. Darbo tikslas- ištirti ir įvertinti Lietuvos Žemės ūkio universiteto Žemės ūkio inžinerijos fakulteto laboratorijų ir praktinių užsiėmimų patalpų dirbtinį apšvietimą. Tyrimais nustatyta, kad tirtų patalpų vidutinis apšvietos lygis svyruoja tarp 132 ir 312 liuksų (lx), didžiausių ir mažiausių apšvietų santykiai kinta tarp 1,69 ir 7,06 verčių. Palyginus gautus rezultatus su higienos normos HN 98:2000, standartų LST EN 12464-1 ir ISO 8995 reikalavimais, galima teigti, kad laboratorijų apšvieta ir jos kokybė yra nepakankama
Vision endues the maximum possibility for people to receive information from environment. Suitable illuminance in workplaces stipulates good working conditions, saves visibility of people, ensures better quality of work and major productivity of work. Illumination of working premises, practice and laboratories accommodations, and workplaces – important question in safety at work. In these accommodations, supervising small readings in scale of devices, schemes, executing complicated experiments or calculations, vision usually feels tension. Not sufficient and not suitable illumination may be a reason of injuries. Object of this study – to research and evaluate artificial illumination in practice and laboratories accommodations in faculty of agriculture engineering cathedral in Lithuanian university of agriculture. By research, medium illuminance level in researched accommodations ranges between 132 and 312 lux (lx), proportions of maximum and minimum illuminance vary between 1.69 and 7.06 values. By comparison received results with requirements of occupational exposure standart HN 98:2000, standarts LST EN 12464-1 and ISO 8995 is possible to maintain, that illuminance and it’s quality in laboratories are not sufficient
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/80978
Affiliation(s): Vytauto Didžiojo universitetas
Žemės ūkio akademija
Appears in Collections:Universiteto mokslo publikacijos / University Research Publications

Files in This Item:
marc.xml7.6 kBXMLView/Open

MARC21 XML metadata

Show full item record

Page view(s)

20
checked on Sep 13, 2019

Download(s)

2
checked on Sep 13, 2019

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.