Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/80873
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorAbraitienė, Jolita-
dc.contributor.authorRutkovienė, Vida-
dc.contributor.authorŠileikienė, Daiva-
dc.contributor.authorŽemaitytė, Dovilė-
dc.coverage.spatialLT-
dc.date.accessioned2019-05-16T21:24:44Z-
dc.date.available2019-05-16T21:24:44Z-
dc.date.issued2008-
dc.identifier.issn18221823-
dc.identifier.otherVDU02-000042493-
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12259/80873-
dc.description.abstractAtliktų tyrimų tikslas nustatyti ekologinėje gamyboje leidžiamos naudoti pagalbinės medžiagos Biojodis įtaką dirvožemio elektrocheminių savybių kaitai. 2006 – 2007 metais LŽŪU Agroekologijos centro ekologinės gamybos ūkyje tirtas dirvožemis, kuriame augintos skirtingos vasarinių miežių ir kviečių veislės. Nustatyti elektrocheminiai rodikliai: pH, redokso potencialas, elektrinis laidis. Gauti duomenys rodo, kad preparato Biojodis naudojimas auginant vasarinius miežius ir kviečius įtakojo dirvožemio elektrocheminių parametrų kaitą. Nustatyti pH ir redokso potencialo rH esminiai parametrų skaitinių verčių kitimai dirvožemyje, naudojant preparatą Biojodis, kai buvo auginama vasarinių miežių veislė Aidas. Nustatyti pH ir redokso potencialo rH esminiai parametrų skaitinių verčių kitimai dirvožemyje, naudojant preparatą Biojodis, kai buvo auginama vasarinių kviečių veislė Monsun, redokso potencialo rH esminiai skaitinių verčių kitimai dirvožemyje vasarinių kviečių Picolo tyrimų lauke ir elektrinio laidžio skirtumai kviečių veislės Estrad tyrimų lauke. Apskaičiuota išvestinė sistemos energetinė P vertė rodo, kad Biojodis daugiausia įtakojo dirvožemio elektrocheminių parametrų kitimus auginant vasarinius kviečius Estrad ir vasarinius miežius Ūlalt
dc.description.abstractThe goal of researches is to establish influence of supporting substance Biojodis for elektrochemical parametres variation of soil. During 2006 – 2007 years was analyzed the soil, where were raised different species of summer barleycorn and wheat. There was estimated these electrochemical indicators: pH, redox potential and electrical conductivity. Received data shows, that Biojodis has influence on electrochemical parametres variation of soil. Was rated pH and redox potential rH essential parameter values variation of soil using Biojodis, when there growed summer barleycorn Aidas. Was rated pH and redox potential rH essential parameter values variation of soil using Biojodis, when there growed summer wheat Monsun, redox potential essential values variation of soil from summer wheat Picolo researches field and electrical conductivity differences in wheat species Estrad researches field. Was calculated fluxion power P value of the system, which shows, that the biggest influence of Biojodis was for soil, where raised summer wheat Estrad and summer barleycorn Ūla wereen
dc.description.sponsorshipVytauto Didžiojo universitetas-
dc.description.sponsorshipŽemės ūkio akademija-
dc.format.extentp. 53-56-
dc.language.isolt-
dc.relation.ispartofŽmogaus ir gamtos sauga: tarptautinės mokslinės-praktinės konferencijos medžiaga: 2008 m. gegužės 14-17 d., birželio 12-13. D. 2. Akademija., 2008-
dc.subjectEkologinė gamybalt
dc.subjectDirvožemio elektrocheminės savybėslt
dc.subjectBiojodislt
dc.subjectEcological manufactureen
dc.subjectSoil elektrochemical featuresen
dc.subjectBiojodisen
dc.subject.otherEkologija ir aplinkotyra / Ecology and environmental sciences (N012)-
dc.titleSkystų ekologinių trąšų "Biojodis" įtaka dirvožemio elektrocheminėms savybėmslt
dc.typeStraipsnis recenzuojamoje Lietuvos tarptautinės konferencijos medžiagoje / Article in peer-reviewed Lithuanian international conference proceedings (P1e)-
dcterms.bibliographicCitation14-
dc.date.updated2013-03-15T13:14Z-
local.object{"source": {"code": "vdu", "handle": "62076"}, "publisher": {"other": ["Akademija."], "list": false}, "db": {"clarivate": false, "scopus": false, "list": false}, "issn": ["1822-1823"], "code": "P1e", "subject": ["N012"], "country": "LT", "language": "lt", "area": "N", "original": true, "pages": 4, "sheets": 0.286, "timestamp": "20130315131438.0", "account": {"year": 2008, "late": false}, "na": 4, "nip": 0, "affiliation": [{"contribution": 0.25, "aip": 1, "rel": "aut", "org": [{"create": true, "contribution": 0.25, "name": "Vytauto Didžiojo universitetas", "id": "111950396", "level": "0", "type": "uni", "research": "1", "status": "1", "unit": {"name": "Žemės ūkio akademija", "id": "09", "level": "1", "type": "aka", "research": "1", "status": "1"}}], "id": "E21E508621526D324D0F5F9C2F0ABC67", "lname": "Abraitienė", "fname": "Jolita", "status": "1", "orcid": "0000-0001-7635-4065", "name": "Abraitienė, Jolita"}, {"contribution": 0.25, "aip": 1, "rel": "aut", "org": [{"create": true, "contribution": 0.25, "name": "Vytauto Didžiojo universitetas", "id": "111950396", "level": "0", "type": "uni", "research": "1", "status": "1", "unit": {"name": "Žemės ūkio akademija", "id": "09", "level": "1", "type": "aka", "research": "1", "status": "1"}}], "id": "5F85862BF0FE2A78B2F80BC683F6EBB1", "lname": "Rutkovienė", "fname": "Vida", "status": "0", "name": "Rutkovienė, Vida"}, {"contribution": 0.25, "aip": 1, "rel": "aut", "org": [{"create": true, "contribution": 0.25, "name": "Vytauto Didžiojo universitetas", "id": "111950396", "level": "0", "type": "uni", "research": "1", "status": "1", "unit": {"name": "Žemės ūkio akademija", "id": "09", "level": "1", "type": "aka", "research": "1", "status": "1"}}], "id": "4BC1F5BE4007D8397C73D2861C901014", "lname": "Šileikienė", "fname": "Daiva", "status": "1", "orcid": "0000-0003-0404-9242", "name": "Šileikienė, Daiva"}, {"contribution": 0.25, "aip": 1, "rel": "aut", "lname": "Žemaitytė", "fname": "Dovilė", "status": "0", "name": "Žemaitytė, Dovilė"}]}-
local.typeP-
item.grantfulltextopen-
item.fulltextWith Fulltext-
crisitem.author.deptAplinkos ir ekologijos institutas-
crisitem.author.deptŽemės ūkio akademija-
crisitem.author.deptAplinkos ir ekologijos institutas-
Appears in Collections:Universiteto mokslo publikacijos / University Research Publications
Files in This Item:
marc.xml8.94 kBXMLView/Open

MARC21 XML metadata

Show simple item record

Page view(s)

50
checked on Jan 6, 2020

Download(s)

6
checked on Jan 6, 2020

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.