Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/80277
Type of publication: research article
Type of publication (PDB): Straipsnis kitose duomenų bazėse / Article in other databases (S4)
Field of Science: Vadyba / Management (S003)
Author(s): Rukuižienė, Rasa
Title: The empirical analysis of rural tourism service quality criteria for implementation strategic marketing options
Other Title: Kaimo turizmo paslaugų kokybės kriterijų empirinė analizė formuojant strateginės rinkodaros sprendimus
Is part of: Vadybos mokslas ir studijos - kaimo verslų ir jų infrastruktūros plėtrai = Management theory and studies for rural business and infrastructure development: mokslo darbai / Lietuvos žemės ūkio universitetas. Akademija., 2007, Vol. 10(3)
Extent: p. 101-110
Date: 2007
Keywords: Strategy implications;Functional strategy;Strategic marketing options;Rural tourism service;Service quality management;Service quality measurement;Consumers’ preferences and expectations
Abstract: Straipsnyje nagrinėjama kaimo turizmo paslaugų kokybės vertinimo problema. Mokslinėje literatūroje menkai nagrinėjama kaimo turizmo paslaugų kokybės vertinimo problema. Dėl šios priežasties iškilo būtinybė nustatyti, kokie kaimo turizmo paslaugų kokybės vertinimo kriterijai būtini siekiant priimti strateginės rinkodaros sprendimus. Kokybės valdymo efektyvumas pasireiškia kaimo turizmo paslaugų vartotojų pojūčiais. Specialūs paslaugų kokybės vertinimo matai būtini siekiant įvertinti paslaugų struktūrą ir teikti išskirtinės kokybės paslaugas naujumą vertinantiems vartotojams. Diegiant tam tikras strateginės rinkodaros priemones, kurios pasitarnautų paslaugų kokybės valdymui, orientuoja vartotojų poreikius ir lūkesčius. Paslaugų įmonės, veikiančios kaimo vietovėse, susiduria su pagrindine problema – kaip racionaliai taikyti funkcinę (rinkodaros) strategiją siekiant efektyvaus verslo plėtojimo. Siekiant plėtoti išskirtinės kokybės paslaugų teikimą kaimo turizmo sodybose, atsižvelgiama į diversifikacijos sprendimus transformuojant verslo strategiją. Paslaugų kokybės valdymo efektyvumas įgyvendinamas kaip daugialypė perspektyva panaudojant specialius išteklius. Empirinės analizės pagalba nustatyti kaimo turizmo paslaugų kokybės vertinimui tinka-mos kriterijų grupės: 1) žmogiškųjų išteklių kompetencijos valdymo; 2) pažangios technologijos diegimas paslaugų teikimo procese; ir 3) administravimo kultūros tobulinimas paslaugų kokybės valdyme, – kurios lemia paslaugų kokybės valdymo efektyvumą. Strategijos reikšmė, funkcinė strategija, strateginės rinkodaros atvejai, kaimo turizmo paslaugų sistema, kaimo turizmo paslaugų kokybės valdymas, paslaugų kokybės matavimas, vartotojų suvokimas ir lūkesčiai
This research as an inductive process of building conceptual understanding about the empirical issues of developing rural tourism according service quality criteria measurement, and arises the focus considering how marketing strategy contributes to the successful execution of proactive business strategy. The efficiency of quality management covers the implications about the conumers’ perceptions of rural tourism services. Special dimensions in rural tourism service quality measurement become the important match to evaluate the services content and to create originated supply for modern consumers. The implications of strategic marketing options as the object of service quality management serve to implement marketing strategy oriented into target market with variety of consumers’ expectations. The service companies acting in countryside face with the main problem – the implementation of marketing strategy implications for successful integration as business strategy. Service quality management effectiveness covers interdisciplinary perspective with implementation of special resources with their impact complexity to selected region. The main groups of rural tourism service quality measurement criteria are identified by empirical analysis: 1) management of human resources competence; 2) progressive technology implementation into service performance; and 3) administrative culture development for service quality management, - which impact the effectiveness of service quality management
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/80277
Affiliation(s): Vytauto Didžiojo universitetas
Žemės ūkio akademija
Appears in Collections:Universiteto mokslo publikacijos / University Research Publications

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

24
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

6
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.