Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/80271
Type of publication: research article
Type of publication (PDB): Straipsnis kitose duomenų bazėse / Article in other databases (S4)
Field of Science: Miškotyra / Forestry (A004)
Author(s): Kuliešis, Andrius A;Kuliešis, Andrius
Title: Miško sklypo dydžio įtaka medynų našumui ir tvarumui
Is part of: Miškininkystė. , 2007, Nr.1 (61)
Extent: p. 37-49
Date: 2007
Keywords: Miško sklypo zonavimas;Medynų našumas;Tvarumas;Medžių stiebų nulaibėjimas;Onation of forest compartment;Yield and sustainability of forest stand;Tapering of tree stem
Abstract: Sklypo dydžio įtaką medynų našumui ir tvarumui nustatėme, įvertinę įvairaus dydžio sklypų pasiskirstymo į zonas proporcijas bei pagrindinių medyno rodiklių reikšmes išskirtose ribinėje, paribio ir vidinėje sklypo zonose (Kuliešis, Kuliešis, 2006). Buvo tiriami Lietuvos pušynai, eglynai, beržynai ir juodalksnynai. Medyno našumą vertinome sukauptu medienos tūriu, o tvarumą – vidutiniu medžių nulaibėjimu, t.y. medžių skersmens ir aukščio santykiu. Darbe panaudojome nacionalinės miškų inventorizacijos metu išmatuotų įvairiose medyno dalyse pastovių apskaitos barelių ir jų sektorių duomenis bei valstybės miškų kadastro duomenis. Nustatėme sklypo dydžio įtakos medyno našumo pokyčiui tendenciją. Padidėjus sklypo plotui 1–9 ha intervale 1 ha, medienos tūrio kaupimas sklype sumažėja 0,2–1,3 m³/ha. Didžiausia sklypo dydžio įtaka medynų našumui nustatyta vyresnio amžiaus pušynuose, beržynuose ir juodalksnynuose, mažiausia – brandžiuose ir pribręstančiuose eglynuose, kas paaiškinama eglynų pažeidžiamumu bei įvairių trikdžių įtaka, išbalansuojant zoniškumo formavimąsi eglynuose. Ribinėje zonoje augančių miškų vidutinis nulaibėjimas patikimai, esant tikimybei 0,683, yra didesnis už vidinėje medyno zonoje augančių medžių minkštųjų lapuočių medynuose 10–15%, o spygliuočių medynuose – 9%. Mažėjant sklypo plotui didėja ribinės zonos dalis, o tuo pačiu ir medžių su didesniu nulaibėjimu, užtikrinančių medyno stabilumą ir tvarumą, dalis. Medyno zonos yra labai svarbus struktūrinis elementas, reikšmingai įtakojantis tiek medyno stabilumo, tvarumo, tiek ir jo našumo pokyčius, o sklypų smulkėjimas teigiamai veikia tiek medynų našumą, tiek ir jo tvarumą
Influence of forest compartment size on forest stand yield and sustainability was estimated differentiating compartment by zones – edge, preedge and interior (Kuliešis, Kuliešis, 2006) and determining various stand parameters in different compartment zones. Scotch pine, Norway spruce, Commont birch and Commont birch and Common alder stands of Lithuanian forest were investigated. Forest stand yield was estimated by accumulated growing stock volume, sustainability – by mean trees stem tapering, determined by ratio of diameters and heights of trees. Measurement data on permanent plots and their sectors of national forest inventory as well as data of forest cadastre were used. As result of this study the tendency of forest stand yield changes due to forest compartment area changes was determined. Growing stock volume decreases by 0.2–1.3 m³/ha due to forest compartment area increasing by 1 ha in the range 1–9 ha. This tendency mostly was determined in the Scotch pine, Common birch and Common alder stands of older age and at least – in premature and mature spruce stands. It is a reason of high damagability and least level of zonation of spruce stands especially in older age. Ratio of diameter and heights of trees, growing in the edge zone of compartment reliably, with probability 0.683, is higher to compare with trees, growing in the interior zone. The differences in the ratio of diameter and heights of trees, growing in different zones of compartment for the stands of broadleaves species contain 15%, for coniferous species – 9%. The share of compartment edge zone as well as share of trees with higher tapering of stem increases when compartment area decreases. The zones of the compartment are very important element, reliably influencing resistance, sustainability and yield of forest stand. Decreasing of compartments area positively influence forest stand yield, stand resistance and sustainability
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/80271
Affiliation(s): Vytauto Didžiojo universitetas
Žemės ūkio akademija
Appears in Collections:Universiteto mokslo publikacijos / University Research Publications

Files in This Item:
marc.xml9.15 kBXMLView/Open

MARC21 XML metadata

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

30
checked on May 1, 2021

Download(s)

8
checked on May 1, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.