Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/79982
Type of publication: Straipsnis kitose duomenų bazėse / Article in other databases (S4)
Field of Science: Mechanikos inžinerija / Mechanical Engineering (T009)
Author(s): Paulauskas, Edmundas;Zinkevičius, Remigijus
Title: Cukrinių runkelių griežinių konservavimo technologijų tyrimai
Other Title: The investigation of preservation technologies of sugar beet round slices
Is part of: Veterinarija ir zootechnika. Kaunas : Lietuvos veterinarijos akademija., T.19 (41) (2002)
Extent: p. 87-89
Date: 2002
Keywords: Pašarai;Konservavimas;Technologija;Tranšėja;Kaupas;Apvalkalas;Kokybė;Produktyvumas;Sugar beets bagasse;Preservation;Technology;Silo;Pile;Bag;Quality;Productivity
Abstract: Darbo tikslas – ištirti įvairias cukrinių runkelių griežinių konservavimo technologijas, nustatyti pašarų kokybę bei jų įtaką karvių produktyvumui ir pieno kokybiniams rodikliams. Tirta cukrinių runkelių griežinių konservavimas tranšėjose (A. Lauciaus ūkis Kėdainių rajone), plastikiniuose kaupuose (P. Paplausko ūkis Kauno rajone) ir apvalkaluose (AB „Šukioniai” Pakruojo rajone). Pašarų maistingumas ir kokybė nustatyta Lietuvos žemdirbystės instituto analitinėje laboratorijoje pagal ADAS metodiką, pieno kokybiniai rodikliai ištirti VĮ „Pieno tyrimai”. Didžiausias maisto medžiagų kiekis buvo cukrinių runkelių griežiniuose, užkonservuotuose plastikiniame apvalkale. Sausų medžiagų (SM) kiekis juose siekė 22,5%, apykaitos energija -11,9 MJ/kg SM, žalieji proteinai – 11,8% SM, rūgštingumas – 4,2 pH, o fermentinių rūgščių suma (TFA) – 84 g/kg SM. Didžiausi sausų medžiagų nuostoliai (26 proc.) buvo plastikiniame kaupe konservuotuose cukrinių runkelių griežiniuose. Tranšėjoje konservuotuose griežiniuose jie siekė 21 proc., o plastikiniame apvalkale (maiše) sausų medžiagų nuostolių iš viso nebuvo. Fiziniai 400 t paruošto pašaro nuostoliai plastikiniame kaupe buvo 4200 kg, tranšėjoje – 3900 kg, o apvalkale – tik 250 kg. Šeriant karves plastikiniuose apvalkaluose paruoštais pašarais (15 kg daugiamečių žolių šienainio, 15 kg kukurūzų siloso, 12 kg cukrinių runkelių griežinių ir 2,4 kg koncentruotų pašarų) per 151 dienos bandymo laikotarpį iš tiriamosios grupės (15 karvių) buvo gauta 1209,07 Lt pajamų daugiau nei iš kontrolinių
Aim of the work – to analyse various preservation technologies of sugar beet round slices, to determine the quality of fodder and the influence of the fodder on cow productivity and milk quality. Preservation of sugar beet round slices in trenches (Laucius farm in Kedainiai region), in plastic heaps (Paplauskas farm in Kaunas region) and in casings (AB “Sukoniai” in Pakruojis region) have been analysed. Fodder nutritiousness and quality have been determined in the analitical laboratory of the Lithuanian Institute of Agriculture according to ADAS methodics, milk quality indices have been analyzed in PE “Milk Analysis” (“Pieno tyrimai”). The biggest amount of nutrients has been established in the round slices of sugar beets that have been preserved in plastic casings. The amount of dry matter (DM) reaches 22.5%, metabolism energy – 11.9 MJ/kg, raw proteins – 11.8% DM, acidity – 4.2 pH, sum of ferment acids (TFA) – 84 g/kg SM. The greatest losses of dry matter (26%) are suffered in the round slices of sugar beets that have been preserved in plastic heap. The losses in round slices preserved in trenches reach 21%, and there is no dry matter losses observed in round slices preserved in plastic casing (sack). Physical fodder losses in the heap of 400 t are 4200 kg, in trench – 3900 kg, in casing – only 250 kg. Beeing fed with fodder prepared in plastic casings (15 kg of parennial grasses haylage, 15 kg of maize silage, 12 kg of sugar beets round slices and 2.4 kg of concentrated fodder) in the period of 151 days the experimental group of 15 cows gives the income that is by 1209.07 Lt higher than that received from the control group
Internet: http://www.lva.lt/vetzoo/old/
http://www.lva.lt/vetzoo/old/
Affiliation(s): Vytauto Didžiojo universitetas
Žemės ūkio akademija
Appears in Collections:Universiteto mokslo publikacijos / University Research Publications

Files in This Item:
marc.xml9.73 kBXMLView/Open

MARC21 XML metadata

Show full item record

Page view(s)

20
checked on Sep 13, 2019

Download(s)

2
checked on Sep 13, 2019

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.