Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/79849
Type of publication: Straipsnis nerecenzuojamoje Lietuvos konferencijos medžiagoje / Article in non-peer-reviewed Lithuanian conference proceedings (P2c)
Field of Science: Agronomija / Agronomy (A001)
Author(s): Ūksienė, Lina;Kučinskas, Jonas
Title: Azoto normų įtaka žieminių rapsų derlingumui ir derliaus kokybei skirtingomis PK normomis patręštuose pasėliuose
Other Title: The impact of nitrogen norms on winter rape seed yield and its quality in different PK norms fertilized crop
Is part of: Žemdirbio vasara 2006 [CD-R] : šiuolaikinės augalininkystės technologijos : lauko augalų tręšimo aktualijos : mokslinė-praktinė konferencija. Akademija., 2006, Nr. 11
Extent: p. htm
Date: 2006
Keywords: Žieminiai rapsai;Azoto normos;Sėklų derlius;Kokybė;Winter rape;Nitrogen norms;Seed yield;Quality
Abstract: Straipsnyje pateikti didelių azoto normų (N180 - N300) įtakos žieminių rapsų derliaus formavimuisi ir jo kokybei tyrimų duomenys, skirtingomis fosforo ir kalio normomis (P80K120 ir P120K180) patręštuose pasėliuose. Tyrimai atlikti LŽŪU Bandymų stotyje 2003 – 2005 m. karbonatiniame sekliai glėjiškame išplautžemyje. Nustatyta, kad P80K120 normomis patręštame pasėlyje pakankama azoto norma yra N180, išberta per 3 kartus: N30 (rudenį, rapsams sudygus) + N100 (pavasarį, vegetacijos pradžioje) + N50 (butonizacijos tarpsnyje). Šios normos įtakoje abs.sausų, švarių sėklų derlius padidėjo 0,808 t ha-1 arba 66,2 % (R05 = 0,279 t ha-1), sėklų riebalingumas sumažėjo 0,38 proc., proteinų kiekis padidėjo 0,24 proc., žaliosios ląstelienos – 0,09 proc. Neazotinių ekstraktinių medžiagų, gliukozinolatų ir eruko rūgšties kiekis mažai pakito. Prieš žieminių rapsų sėją patręšus P120K180 normomis, azoto normą galima padidinti iki 240 kg ha-1, kurios įtakoje abs.sausų, švarių sėklų derlius padidėjo 1,156 t ha-1 arba 78,0 % (R05 = 0,226 t ha-1). Tačiau šios normos įtakoje labiau pakito sėklų cheminė sudėtis: sėklose riebalų kiekis sumažėjo 1,03 proc., padidėjo proteinų 1,06 proc., ląstelienos 0,41 proc. Nustatyta, kad didinant azoto normas iki N240, didėjo 1000 sėklų masė, pagerėjo sėklų daigumas
The article introduces the data of experiments of large nitrogen norms (N180-N300) impact to winter rape yield formation and yield quality in different P and K norms (P80K120 and P120K180) fertilized crop. The experiments were carried out at the Experimental Station of LAU in 2003 – 2005 year, in Calc(ar)i-Epihypogleyic Luvisols. It was found that fertilization with N180 norm in three times: (N30 in autumn, + N100+N50 in spring) is optimal when crop is fertilized by P80K120 norms. Under the influence of this norm (N180) dry and clean seed yield increased by 66.2 per cent or 0,808 t ha-1 (LSD05 = 0.279 t ha-1), fattness of rape seed decreased by 0.38 per cent, content of proteins increased 0.24 per cent, content of fiber increased by 0.09 per cent. Content of nonnitrogenous extractive compounds, glucosenolates and erucic acid in the rape seed changed fractionally. Top-dressing P120K180 before winter rape sowing , can increase nitrogen norm till 240 kg ha-1.Under the influence of this norm dry and clean winter rape seed yield increased by 1.15 t ha-1 or 78.0 per cent (LSD = 0.226 t ha-1). But this norm influenced the change of chemical composition of rape seed too: fat content decreased by 1.03 per cent, protein content encreased 1.06 per cent, fiber – 0.41 per cent. It was found, that the weight of 1000 seeds increased and the viability of rape seeds got better by icreasing rate of nitrogen fertilizer till N240
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/79849
Affiliation(s): Vytauto Didžiojo universitetas
Žemės ūkio akademija
Appears in Collections:Universiteto mokslo publikacijos / University Research Publications

Files in This Item:
marc.xml8.26 kBXMLView/Open

MARC21 XML metadata

Show full item record

Page view(s)

24
checked on Sep 13, 2019

Download(s)

2
checked on Sep 13, 2019

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.