Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/79847
Type of publication: Straipsnis recenzuojamoje Lietuvos tarptautinės konferencijos medžiagoje / Article in peer-reviewed Lithuanian international conference proceedings (P1e)
Field of Science: Mechanikos inžinerija / Mechanical Engineering (T009)
Author(s): Arbočiūtė, Kristina;Eičinas, Juozas;Laurinėnas, Alvydas
Title: Mokymo patalpų dirbtinis apšvietimas
Is part of: Žmogaus ir gamtos sauga: tarptautinės mokslinės-praktinės konferencijos medžiaga: 2007 m. gegužės 16-19 d. Akademija., 2007
Extent: p. 71-73
Date: 2007
Keywords: Apšvietimas;Patalpos;Mokymas;Apšvieta;Kokybė;Lighting;Premises;Training;Illiuminance;Quality
Abstract: Žmogus apie 90 procentų informacijos iš jį supančios aplinkos gauna regos dėka. Akys, stebint įvairius objektus, patiria nuolatinę įtampą, nuovargį ar diskomfortą, kuriuos galima sumažinti įrengiant darbo patalpose tinkamą apšvietimą. Studentai, dėstytojai ir darbuotojai nemažai laiko dirba esant dirbtiniam apšvietimui, kurio normalizavimas yra svarbus darbo sąlygų gerinimo jiems uždavinys. Darbo tikslas- ištirti ir įvertinti LŽŪU Profesinės saugos ir inžinerijos vadybos katedros mokymo patalpų dirbtinį apšvietimą. Tyrimais nustatyta, kad mokymo patalpų vidutinis apšvietos lygis yra tarp 55 ir 318 liuksų (lx), o rašymo lentų- tarp 43 ir 218 lx. Rašymo stalų paviršiaus aukštyje didžiausių ir mažiausių apšvietų santykiai kinta tarp 1,69 ir 7,06, o rašymo lentų tarp 1,31 ir 2,88 verčių. Palyginus gautus rezultatus su higienos normos HN 98:2000 reikalavimais, galima teigti, kad mokymo patalpų ir rašymo lentų apšvieta bei jos kokybė yra nepakankama. Raktiniai žodžiai: apšvietimas, patalpos, mokymas, apšvieta, kokybė
About 90% of information from their surrounding environment peoples usually receive through their vision. Eyes, observing various objects, often feel tension, tiredness or discomfort, which is possible to decrease by installing suitable lighting in the working premises. Students, professors and staff personal often work in conditions of artificial lighting, which normalization is important task for improvingt their working conditions. Object of this scientific work – to research and evaluate artificial lighting in educational cabinets and laboratories of the Lithuanian university of agriculture, cathedral of Professional safety and engineering management. According research results, medium illuminance level in cathedral working premises vary between 55 and 318 lux (lx), while card boards – between 43 and 218 lx. Maximum and minimum illuminance of desks surfaces vary between 1,69 and 7,06, while writing boards between 1,31 and 2,88 values. Testing results indicate that illuminance levels of university cabinets and laboratories do not respond to requirements of occupational exposure standard HN 98:2000 and illumination quality of educational premises and card boards is not sufficient. Keywords: lighting, premises, training, illuminance, quality
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/79847
Affiliation(s): Vytauto Didžiojo universitetas
Žemės ūkio akademija
Appears in Collections:Universiteto mokslo publikacijos / University Research Publications

Files in This Item:
marc.xml6.94 kBXMLView/Open

MARC21 XML metadata

Show full item record

Page view(s)

20
checked on Sep 13, 2019

Download(s)

2
checked on Sep 13, 2019

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.