Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/79832
Type of publication: Straipsnis kitose duomenų bazėse / Article in other databases (S4)
Field of Science: Edukologija / Educology (S007)
Author(s): Klimovienė, Giedrė;Urbonienė, Jūratė;Barzdžiukienė, Raminta
Title: Developing critical thinking through cooperative learning
Other Title: Kritinio mąstymo ugdymas kooperuotu mokymu
Is part of: Kalbų studijos. Kaunas : Technoligija., 2006, Nr. 9
Extent: p. 77-84
Date: 2006
Keywords: Critical thinking;Cooperative learning;University environment;Business English;Assessment
Abstract: Sovietiniais metais, kai buvo pripažįstama tik viena ideologija, kritiniam mąstymui ugdyti nebuvo sąlygų. Tačiau spartūs šiuolaikinio pasaulio pasikeitimai bei kylančių problemų sudėtingumas reikalauja ne tik žinių, bet ir gebėjimo kritiškai mąstyti. Todėl švietimo įstaigos turi rūpintis ne tik informacijos perdavimu, bet ir ugdyti kritinį mąstymą. Taigi kritinio mąstymo ugdymas esamomis sąlygomis tampa būtinybe bet kokio dalyko, taip pat ir užsienio kalbų, mokymo(si). Tyrimo tikslas: įrodyti kooperuoto mokymo(si) efektyvumą ugdant kritinį mąstymą, mokantis verslo anglų kalbos. Tyrimo uždaviniai: atlikti kritinio mąstymo literatūros analizę, išnagrinėti kritinio mąstymo elementus ir rūšis bei aptarti efektyviausias kooperuoto mokymo(si) struktūras, kurių taikymas padėtų studentams išsiugdyti kritinio mąstymo įgūdžius Tyrimo rezultatai rodo, kad: 1. ugdant kritinį mąstymą, tikslinga ugdyti ir kūrybinį mąstymą, nes tai yra glaudžiai tarpusavyje susiję ir vienas kitą papildantys kokybiško mąstymo procesai (kūrybinis mąstymas lemia idėjų, procesų, patirties generavimą, o kritinis -jų vertinimą). 2.Kooperuotas mokymas yra efektyvi kritinio mąstymo ugdymo priemonė, nes padeda sukurti palankią psichologinę ir intelektualinę mokymosi aplinką, kurioje komandos nariai vertinami kaip asmenybės. 3. Kooperuoto mokymo efektyvumą, ugdant kritinį mąstymą, lemia tinkamai parinkta mokymosi strategija. Tai strategija, kuria vadovaujantis, tikslingai plėtojamas narių bendradarbiavimas tam, kad jie padėtų vienas kitam ir gerbtų vienas kitą; • sukuriama abipusė priklausomybė, pagrįsta ne konkurencija, o bendradarbiavimu siekiant bendro tikslo; • kolektyvo nariams užtikrinamas vienodas statusas, net komandos lyderiui skiriamas ne „boso', o koordinatoriaus vaidmuo: • skatinama dėstytojo konsultanto ir studento partnerystė, pagrįsta vertybėmis (laisve, racionalumu
To think critically means to function effectively in the changing world of the 21st century. Thus, only conscious learning and reasonably active teaching with the focus on critical thinking skills might help a learner achieve positive results in any field, foreign languages included. The problem is that the basic intellectual standards essential to critical thinking are not typically taught in schools. Therefore young people at the university frequently display poor reasoning and problem-solving skills. This fact encouraged the authors of this study to analyse the development of critical thinking in university environment while teaching Business English (BE). The research methodology has been based on humanistic philosophy and cognitive theory related to a constructivism principle which recognizes teaching as an active process. The study presents both theoretical and practical considerations of the development of critical thinking. The focus is on Cooperative Learning (CL) activities that appeared to be effective techniques for developing critical thinking. The article analyses the most successful CL structures being applied in the foreign language classroom disclosing their content and effect on critical thinking skills. The classroom research carried out at the Lithuanian University of Agriculture confirms that CL creates favourable conditions for learners to become critical thinkers
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/79832
Affiliation(s): Vytauto Didžiojo universitetas
Žemės ūkio akademija
Appears in Collections:Universiteto mokslo publikacijos / University Research Publications

Files in This Item:
marc.xml9.3 kBXMLView/Open

MARC21 XML metadata

Show full item record

Page view(s)

32
checked on Nov 3, 2019

Download(s)

6
checked on Nov 3, 2019

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.